Remontowana droga ekspresowa S17 w Polsce stała się pierwszą w Europie drogą ekspresową o łącznej długości 32 kilometrów.

Drogi ekspresowe są ogólnie definiowane jako drogi, które mają szybkie, stałe ograniczenie prędkości i są przeznaczone wyłącznie dla ruchu samochodowego. Mogą to być drogi o swobodnym przepływie lub drogi dojazdowe o ograniczonym dostępie, takie jak autostrady. Najpopularniejszą formą drogi ekspresowej w Polsce jest droga płatna.

Istnieją dwa rodzaje dróg ekspresowych: wielopoziomowe i nawierzchniowe. W systemie wielopoziomowym ruch opiera się na jezdni wielopoziomowej z jednym poziomem (poziomem) używanym do przejeżdżania samochodów nad lub pod innym poziomem (na przykład nad torami kolejowymi). Powierzchniowe drogi ekspresowe nie mają separacji stopni.

Nowa droga ekspresowa S17 w Polsce jest częścią procesu modernizacji układu drogowego. Budowę wykonało konsorcjum firm, w skład których weszli zarówno inwestorzy prywatni, jak i publiczni.

Całkowity koszt tego projektu wyniósł 7 mld zł (ok. 1,9 mld USD). Powodem budowy była poprawa płynności ruchu na niektórych odcinkach układu drogowego, skrócenie czasu dojazdu do Warszawy oraz zwiększenie bezpieczeństwa w sytuacjach awaryjnych

Pierwsza faza, która rozpoczęła się w maju 2017 r., obejmowała budowę około 30-kilometrowego odcinka na południe od Warszawy do Katowic wraz z obwodnicami wokół dwóch wsi, które wcześniej znajdowały się po obu stronach starej trasy. Drugi etap rozpocznie się pod koniec 2018 roku i będzie obejmował budowę kolejnych 70 kilometrów na północ od Katowic do.

Droga ekspresowa S17 w Polsce, będąca drogą ekspresową łączącą aglomerację warszawską z aglomeracją krakowską, została oddana do ruchu 22 czerwca 2017 roku.

Projekt obejmuje modernizację starej trasy Warszawa – Kraków, budowę nowych mostów i obwodnic dróg ekspresowych. Łączna długość zmodernizowanej drogi wynosi 229 km. Państwowa firma zarządzająca budową autostrad w Polsce pozbawiona obowiązków w ramach tego projektu.

Droga ekspresowa S17 w Polsce to stosunkowo nowa duża droga ekspresowa, która powstała w ciągu ostatnich 10 lat. Droga ekspresowa przeszła niedawno modernizację, aby dostosować ją do wzmożonego natężenia ruchu.

Droga ekspresowa S17 w Polsce jest ważnym szlakiem komunikacyjnym łączącym Warszawę z Łodzią i Krakowem. Droga ekspresowa jest również ważnym fragmentem europejskiej trasy E22, która łączy Brukselę z Pragą.

Droga przebiega przez kilka zmodernizowanych miast, takich jak Łódź i Warszawa, dzięki czemu ma do zaoferowania wiele atrakcji zarówno miejskich, jak i wiejskich.

Droga ekspresowa to najszybszy i najbezpieczniejszy sposób transportu towarów i osób. Dzięki takim technologiom proces budowy stał się szybszy, wydajniejszy i mniej ryzykowny.

Pod względem infrastruktury Polska pozostaje w tyle za innymi krajami w Europie i brakuje jej różnych nowoczesnych projektów infrastrukturalnych. Mając to na uwadze, kraj planuje wdrożenie projektu znanego jako Expressway v17, który obejmie ponad 1200 kilometrów istniejących dróg ekspresowych. Projekt ten będzie realizowany przez polskie firmy takie jak PKP-PCC czy PNM.

Droga ekspresowa v17 zapewni nie tylko lepszą komunikację dla polskich miast, ale także poprawi bezpieczeństwo ruchu motocyklowego na drogach, które nie zostały jeszcze unowocześnione zgodnie z nowoczesnymi standardami.

Polska musi zmodernizować swoją infrastrukturę i jednocześnie poprawić jakość podróży. Droga ekspresowa S17 z Warszawy do Świdnika to jeden z wielu projektów w tym przedsięwzięciu.