AKTUALNOŚCI

  • 22.05.2017

    BRANŻA DROGOWA Sekcja I 1. km 12+300,00 - 12+800,00: nasy z dokopu, podbudowa z kruszywa łamanego...

    Czytaj więcej...

  • 15.05.2017

    BRANŻA DROGOWA Sekcja I 1. km 11+500,00 - 11+700,00: podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5. 2. km...

    Czytaj więcej...

 Zbrojenie podpór - węzeł Puławy Wschód.

Betonowanie płyty ustroju nośnego - most nad Kurówką.

Odhumusowanie drogi gminnej nr 107701L.

Układanie warstwy zasadniczej z betonu asfltowego - trasa główna, od km 15+860,00 do km 16+060,00.

Przebudowa gazociągu wysokiego ciśnienia - wykop.

gddkia

ZAMAWIAJĄCY

Generalna Dyrekcja Dróg
Krajowych i Autostrad,
Oddział w Lublinie

www.gddkia.gov.pl

zdi

KONSULTANT

ZDI Sp. z o.o.
 
 

www.zdizam.pl

budimex

WYKONAWCA

Energopol - Szczecin S.A.
 
 

www.energopol.pl

budimex

WYKONAWCA

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych
Sp. z o.o.
w Zwoleniu

www.prdzwolen.com.pl

Ostatnia aktualizacja:
      26.05.2017
Liczba odsłon: