AKTUALNOŚCI

  • 24.07.2017

    BRANŻA DROGOWA Sekcja I 1. km 10+983,28 - 12+300,00: nasyp z dokopu. 2. km 12+500,00 - 13+070,00: nasyp...

    Czytaj więcej...

  • 17.07.2017

    BRANŻA DROGOWA Sekcja I 1. km 10+983,28 - 12+300,00: wykop. 2. km 12+800,00 - 13+250,00: zamienna...

    Czytaj więcej...

Układanie warstwy wiążącej, łącznice nr 2, 4, 6 - węzeł Puławy Wschód.

Układanie podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego - trasa główna.

Wykonywanie warstwy mrozoochronnej - trasa główna.

Wykonywanie wykopu - trasa główna.

gddkia

ZAMAWIAJĄCY

Generalna Dyrekcja Dróg
Krajowych i Autostrad,
Oddział w Lublinie

www.gddkia.gov.pl

zdi

KONSULTANT

ZDI Sp. z o.o.
 
 

www.zdizam.pl

budimex

WYKONAWCA

Energopol - Szczecin S.A.
 
 

www.energopol.pl

budimex

WYKONAWCA

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych
Sp. z o.o.
w Zwoleniu

www.prdzwolen.com.pl

Ostatnia aktualizacja:
      24.07.2017
Liczba odsłon: