AKTUALNOŚCI

  • 04.12.2017

    BRANŻA DROGOWA Sekcja I 1. km 10+983,28 – 12+300,00: zagęszczanie i profilowanie w-wy...

    Czytaj więcej...

  • 27.11.2017

    BRANŻA DROGOWA Sekcja I 1. km 10+983,28 – 12+300,00: nasyp z dokopu od km 10+985,00 do km...

    Czytaj więcej...

Wykonywanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem - trasa główna.

Wykonywanie muru oporowego wraz z gruntem zbrojonym - wiadukt w ciągu drogi gminnej nr 107701L nad drogą ekspresową w km 22+480,47.

Wykonywanie podbudowy zasadniczej - trasa główna (jezdnia prawa).

Wykonywanie podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego, stabilizowanego mechanicznie - trasa główna.

 Układanie warstwy wiążącej od km 20+860,00 do km 21+880,00 - trasa główna (jezdnia lewa).

 

gddkia

ZAMAWIAJĄCY

Generalna Dyrekcja Dróg
Krajowych i Autostrad,
Oddział w Lublinie

www.gddkia.gov.pl

zdi

KONSULTANT

ZDI Sp. z o.o.
 
 

www.zdizam.pl

budimex

WYKONAWCA

Energopol - Szczecin S.A.
 
 

www.energopol.pl

budimex

WYKONAWCA

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych
Sp. z o.o.
w Zwoleniu

www.prdzwolen.com.pl

Ostatnia aktualizacja:
      07.12.2017
Liczba odsłon: