AKTUALNOŚCI

  • 12.02.2018

    BRANŻA DROGOWA Sekcja I 1. km 10+983,28-12+300,00: pasy technologiczne – demontaż płyt drogowych z...

    Czytaj więcej...

  • 05.02.2018

    BRANŻA DROGOWASekcja I 1. km 10+983,28-12+300,00: transport kruszywa na pasy technologiczne oraz...

    Czytaj więcej...

Profilowanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 - łącznica nr L03 (węzeł Końskowola).

Wykonanie odcinka próbnego warstwy ścieralnej z mieszanki SMA od km 11+800,00 do km 12+400,00 (jezdnia prawa).

Wykonywanie odwiertów pod fundamenty ekranów przeciwolśnieniowych - górne przejście dla zwierząt w km 14+600,00.

Układanie podbudowy z betonu asfaltowego - trasa główna (jezdnia prawa).

 

gddkia

ZAMAWIAJĄCY

Generalna Dyrekcja Dróg
Krajowych i Autostrad,
Oddział w Lublinie

www.gddkia.gov.pl

zdi

KONSULTANT

ZDI Sp. z o.o.
 
 

www.zdizam.pl

budimex

WYKONAWCA

Energopol - Szczecin S.A.
 
 

www.energopol.pl

budimex

WYKONAWCA

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych
Sp. z o.o.
w Zwoleniu

www.prdzwolen.com.pl

Ostatnia aktualizacja:
      20.02.2018
Liczba odsłon: