AKTUALNOŚCI

  • 12.02.2018

    BRANŻA DROGOWA Sekcja I 1. km 10+983,28-12+300,00: pasy technologiczne – demontaż płyt drogowych z...

    Czytaj więcej...

  • 05.02.2018

    BRANŻA DROGOWASekcja I 1. km 10+983,28-12+300,00: transport kruszywa na pasy technologiczne oraz...

    Czytaj więcej...

Montaż bariero-poręczy na wiadukcie nad drogą ekspresową w km 22+480,57 oraz wiercenie otworów pod ekrany przeciwolśnieniowe na moście w ciągu drogi ekspresowej nad ciekiem "dopływ spod Sielc" zintegrowany z przejściem dla zwierząt.

 

Załadunek kruszywa, profilowanie podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego 0/31,5 oraz montaż ogrodzenia drogi ekspresowej na etapie I km 6+700,00.

 

Ustawianie barier drogowych - węzeł Puławy Wschód.


 

Kopanie rowów odwodnieniowych w pobliżu wiaduktu zintegrowanego z przejściem dla dużych zwierząt zlokalizowanego w km 16+976,06.

 
gddkia

ZAMAWIAJĄCY

Generalna Dyrekcja Dróg
Krajowych i Autostrad,
Oddział w Lublinie

www.gddkia.gov.pl

zdi

KONSULTANT

ZDI Sp. z o.o.
 
 

www.zdizam.pl

budimex

WYKONAWCA

Energopol - Szczecin S.A.
 
 

www.energopol.pl

budimex

WYKONAWCA

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych
Sp. z o.o.
w Zwoleniu

www.prdzwolen.com.pl

Ostatnia aktualizacja:
      20.02.2018
Liczba odsłon: