DATA PODPISANIA UMOWY
O DOFINANSOWANIE

16.11.2017 r.

WARTOŚĆ CAŁKOWITA KONTRAKTU
 

249 397 743,98 PLN

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA
Z UNII EUROPEJSKIEJ

1 178 476 685,47 PLN

WARTOŚĆ CAŁKOWITA PROJEKTU
 (pięć kontraktów)

2 282 411 370,44 PLN

NUMER PROJEKTU

POIS.03.01.00-00-0033/17

NAZWA KONTRAKTU

"Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S17 Garwolin-Kurów na odcinku granica województwa mazowieckiego i lubelskiego - węzeł "Sielce" obecnie "Kurów Zachód" (bez węzła), Część nr 3: odcinek dojazd do przeprawy mostowej na rz. Wiśle w m. Puławy"

AKTUALNOŚCI

 • 05.11.2018

  BRANŻA DROGOWA 1. Montaż konstrukcji wsporczych pod oznakowanie oraz bramownic na I etapie 2....

  Czytaj więcej...

 • 22.10.2018

  BRANŻA DROGOWA 1. Montaż konstrukcji wsporczych pod oznakowanie oraz bramownic na I etapie 2....

  Czytaj więcej...

BRANŻA DROGOWA

1. Montaż konstrukcji wsporczych pod oznakowanie oraz bramownic na I etapie

2. Naprawa pasów technologicznych w rejonie studni kanału technologicznego

3. Likwidacja wyjść za granicę pasa drogowego nawierzchnią pasów technologicznych

Sekcja I

1 .km 12+300,00 – 12+800,00:

 • prace porządkowe, humusowanie terenu płaskiego za ścieżką rowerową – DD-Azoty

2. km 12+800,00-13+250,00:

 • wykonanie nasypu uzupełniającego – DD-02
 • wykonanie zjazdu z drogi DD-02 na działkę prywatną
 • ponowne profilowanie i zagęszczanie nawierzchni z kruszywa na drodze dojazdowej

Sekcja II

3 .km 15+100,00 – 16+300,00:

 • zamulenie nawierzchni z kostki betonowej – w. Puławy Wschód.

BRANŻA MOSTOWA:

Usuwanie usterek na obiektach inżynierskich.

BRANŻA DROGOWA

1. Montaż konstrukcji wsporczych pod oznakowanie oraz bramownic na I etapie

2. Hałdowanie kruszywa do wykonania napraw pasów technologicznych

3. Nasadzenia

Sekcja I

1. km 10-983,28-12+300,00:

 • Roboty brukarskie – wykonanie krawężnika betonowego w pasie rozdziału przed węzłem Puławy Wisła – dawna przewiązka pomiędzy jezdniami

2. km 12+800,00-13+250,00:

 • Nasadzenia – okolice mostu nad Kurówką (trasa główna)

Sekcja II

3. km 13+800,00 – 15+100,00:

 • nasadzenia w okolicy przejścia górnego dla zwierząt PZGd-03
 • naprawa przejazdów mokrych przy zbiornikach filtracyjnych oraz naprawa pasa technologicznego od km 14+000 do km 14+600
 • wykonywanie poboczy z kruszywa przy zjazdach bitumicznych na drodze dojazdowej nr 4
 • naprawa wypłukań w km 14+100 (strona prawa)
 • roboty brukarskie – wykonanie ścieku skarpowego w km 14+100 (strona prawa)

4. km 15+100,00 – 16+300,00:

 • nasadzenia – w. Puławy Wschód
 • wykonywanie poboczy z kruszywa przy zjazdach bitumicznych na drodze dojazdowej nr 4 wraz z poboczami oraz zjazdami przy drodze DP2505L
 • roboty brukarskie

5. km 16+300,00-17+375,00:

 • wykonanie podbudowy z mieszanki związanej oraz podbudowy z kruszywa – zjazd z drogi DP 2501L na DD-09

Sekcja III

6. km 17+375,00 – 22+425,00:

 • wykonanie ścieków skarpowych – okolice wiaduktu w ciągu drogi gminnej Wronów – Końskowola w km 18+511,99 oraz w km 19+040 (strona lewa)
 • roboty brukarskie – wykonanie krawężnika betonowego przy zjeździe z DP2501L na DD-09 przed obiektem WS-07
 • wykonywanie poboczy z kruszywa przy zjazdach bitumicznych – DG107701

 

BRANŻA MOSTOWA:

Usuwanie usterek na obiektach inżynierskich.

BRANŻA DROGOWA

1. Montaż konstrukcji wsporczych pod oznakowanie oraz bramownic na I etapie

Sekcja I

1. km 12+800,00-13+250,00:

 • prace porządkowe węzeł Azoty – hałdowanie kruszywa

Sekcja II

2. km 13+800,00 – 15+100,00:

 • nasadzenia w okolicy przejścia górnego dla zwierząt PZGd-03
 • naprawa przejazdu mokrego w km 14+040 (strona prawa)
 • zagęszczanie pasa technologicznego od km 13+770 do km 14+160 (strona lewa)

3. km 15+100,00 – 16+300,00:

 • prace porządkowe – w. Puławy Wschód (hałdowanie kruszywa)
 • nasadzenia – w. Puławy Wschód
 • naprawa pasa technologicznego od km 14+900 do km 1+500 (strona prawa)
 • roboty brukarskie – wykonanie dodatkowego ścieku skarpowego DW824 - km 0+069

4. km 16+300,00-17+375,00:

 • naprawa pasa technologicznego od km 16+400 do km 16+480 (strona prawa)
 • zagęszczanie pasa technologicznego od km 16+380 do km 16+500 (strona prawa)

Sekcja III

5. km 17+375,00 – 22+425,00:

 • naprawa pasa technologicznego od obiektu WS-07 do WD-08 (strona lewa)
 • wykonywanie poboczy przy zjazdach bitumicznych – droga DP2507L
 • prace porządkowe DP2507L
 • naprawa wypłukań – obiekt WD-09

BRANŻA MOSTOWA:

1. Usuwanie usterek na obiektach inżynierskich

Sekcja II

1. Wiadukt nad drogą powiatową 2501L w km 17+375,35:

 • zamulenia stożków

Sekcja III

2. Wiadukt w ciągu drogi powiatowej nr 2507L nad zaprojektowaną drogą ekspresową na węźle Końskowola w km 20+123,03:

 • zamulenia stożków.

BRANŻA DROGOWA

1. Montaż konstrukcji wsporczych pod oznakowanie na I etapie

2. Odmulanie rowów i przepustów drogowych

3. Ogrodzenia dróg

Sekcja I

1. km 12+300,00-12+800,00:

 • humusowanie rowu lewego od km 12+370,00 do km 12+500

2. km 12+800,00-13+250,00:

 • wykonanie barier drogowych – DD-04 przy przepuście PD-05

Sekcja II

3. km 15+100,00 – 16+300,00:

 • wykonanie nasypu uzupełniającego w poboczu DD-05 – profilowanie wraz z zagęszczaniem
 • profilowanie terenu płaskiego pomiędzy DD-06 a DD-05
 • humusowanie rowów drogowych i skarpy lewej – DW824 od km 0+000 do km 0+120
 • humusowanie skarpy – DD-05
 • warstwa ścieralna AC 11S gr. 4cm oraz skropienie bitumiczne – DW824 ścieżki rowerowe od km 0+515 do km 0+605, zjazdy DD-05 - 0+029, 0+083,94 (strona prawa) oraz zjazdy na DD-04 – 1+631,53 (strona lewa)
 • roboty brukarskie – naprawa krawężnika betonowego – wyspa kanalizująca przy rondzie (wlot od strony Puław), naprawa uszkodzonych ścieków trójkątnych – rondo od strony Puław, naprawa krawężników betonowych oraz wykonanie opaski z kostki betonowej – rondo od strony Żyrzyna
 • montaż balustrad U-11a – w. Puławy Wschód
 • zahumusowanie 30cm – prace porządkowe w pasie rozdziału od km 16+300 do km 16+900

4. km 16+300,00 – 17+375,00:

 • pobocza utwardzone z kruszywa dokończenie – DD-08 oraz DD-10

Sekcja III

5. km 17+375,00 – 20+125,00:

 • przygotowanie koryta pod zjazd przy zbiorniku filtracyjnym przy obiekcie WS-07
 • pobocza utwardzone z kruszywa – DD-11, DD-13.

BRANŻA DROGOWA

1. Montaż konstrukcji wsporczych pod oznakowanie oraz bramownic na I etapie

2. Przewóz i hałdowanie kruszywa do naprawy nawierzchni pasów technologicznych

Sekcja I

1. km 12+800,00-13+250,00:

 • prace porządkowe węzeł Azoty – przewóz materiałów z zaplecza przy WS-02 na bazę przy ul. Dęblińskiej
 • humusowanie terenu płaskiego – w. Azoty

Sekcja II

2. km 13+800,00 – 15+100,00:

 • humusowanie terenu płaskiego – w. Puławy Wschód pomiędzy DD-05 a DD-06
 • prace porządkowe – w. Puławy Wschód
 • pobocza utwardzone z kruszywa – DD-05

3. km 15+100,00 – 16+300,00:

 • humusowanie wysp kanalizujących – rondo od strony Żyrzyna DW824 (profilowanie wraz z obsiewem)
 • humusowanie terenu płaskiego – w. Puławy Wschód pomiędzy DD-04 a TG DP2505L a DD-07
 • prace porządkowe – w. Puławy Wschód
 • nasadzenia – w. Puławy Wschód

4. km 16+300,00-17+375,00:

 • odmulanie rowów drogowych w rejonie obiektu WS-07

Sekcja III

5.km 17+375,00 – 20+125,00:

 • pobocza utwardzone z kruszywa – DD-08, DD-10

Rondo Azoty II:

 • naprawa uszkodzonych krawężników betonowych w narożach wysp
 • naprawa nawierzchni z kostki betonowej
 • prace porządkowe – profilowanie, zahumusowanie, obsiew, grabkowanie.

BRANŻA DROGOWA

1. Montaż konstrukcji wsporczych pod oznakowanie na I etapie

2. Odmulanie rowów drogowych wraz i przepustów

3. Wykonanie barier drogowych oraz demontaż barier istniejących

4. Ogrodzenia dróg

Sekcja I

1. km 12+300,00-12+800,00:

 • Wykonanie barier drogowych – DD-Azoty przed i za obiektem MD-02

2. km 12+800,00-13+250,00:

 • Wykonanie barier drogowych – DD-04 przy przepuście PD-05

Sekcja II

3. km 15+100,00 – 16+300,00:

 • Wykonanie podbudowy z mieszanki związanej pod ciąg pieszo-rowerowy – DW824 od km 0+560 do km 0+605 (strona lewa)
 • Wykonanie nawierzchni zjazdów – DD-06
 • Roboty brukarskie – krawężnik betonowy przy DW824 od km 0+570 do km 0+605 (strona lewa) oraz obrzeża betonowe przy DW824 od km 0+530 do km 0+605 (strona lewa)
 • Warstwa wiążąca AC 16W gr. 5cm wraz ze skropieniem bitumicznym – DD-05 od km 0+000 do km 0+150
 • Profilowanie i zagęszczanie podbudowy z kruszywa pod ciąg pieszo-rowerowy – DW824 od km 0+560 do km 0+605 (strona lewa)
 • Profilowanie zahumusowania – teren płaski w. Puławy Wschód pomiędzy TG a DD-04
 • Montaż barier drogowych – DW824 rondo od strony Puław oraz DD-05
 • Wykonanie nasypu uzupełniającego w poboczu – DD-05.
gddkia

ZAMAWIAJĄCY

Generalna Dyrekcja Dróg
Krajowych i Autostrad,
Oddział w Lublinie

www.gddkia.gov.pl

zdi

KONSULTANT

ZDI Sp. z o.o.
 
 

www.zdizam.pl

budimex

WYKONAWCA

Energopol - Szczecin S.A.
 
 

www.energopol.pl

budimex

WYKONAWCA

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych
Sp. z o.o.
w Zwoleniu

www.prdzwolen.com.pl

Ostatnia aktualizacja:
      05.11.2018
Liczba odsłon: