DATA PODPISANIA UMOWY
O DOFINANSOWANIE

16.11.2017 r.

WARTOŚĆ CAŁKOWITA KONTRAKTU
 

249 397 743,98 PLN

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA
Z UNII EUROPEJSKIEJ

1 178 476 685,47 PLN

WARTOŚĆ CAŁKOWITA PROJEKTU
 (pięć kontraktów)

2 282 411 370,44 PLN

NUMER PROJEKTU

POIS.03.01.00-00-0033/17

NAZWA KONTRAKTU

"Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S17 Garwolin-Kurów na odcinku granica województwa mazowieckiego i lubelskiego - węzeł "Sielce" obecnie "Kurów Zachód" (bez węzła), Część nr 3: odcinek dojazd do przeprawy mostowej na rz. Wiśle w m. Puławy"

AKTUALNOŚCI

 • 10.09.2018

  BRANŻA DROGOWA 1. Montaż konstrukcji wsporczych pod oznakowanie na początku kontraktu 2....

  Czytaj więcej...

 • 03.09.2018

  BRANŻA DROGOWA 1. Montaż konstrukcji wsporczych pod oznakowanie na początku kontraktu 2. Pasy...

  Czytaj więcej...

BRANŻA DROGOWA

1. Montaż konstrukcji wsporczych pod oznakowanie na początku kontraktu

2. Ogrodzenia dróg

3. Odmulanie rowów i przepustów drogowych – poprawki.

Sekcja I

1. km 12+300,00– 12+800,00:

 • warstwa ścieralna AC 11S gr. 4cm wraz ze skropieniem bitumicznym – zjazdy przy DD-04 (0+073,77 – strona prawa, 0+080,90 – strona lewa)

2. km 12+800,00 – 13+250,00:

 • warstwa ścieralna AC 11S gr. 4cm oraz skropienie bitumiczne – zjazdy przy DD-04 (1+441,86 – strona prawa, 1+649,20 – strona prawa)

Sekcja II

3. km 15+100,00-16+300,00:

 • warstwa ścieralna AC 11S gr. 4cm wraz ze skropieniem bitumicznym– zjazdy przy DP 2505L (0+204,17 – strona prawa, 0+350,54 – strona lewa)

Sekcja III

Humusowanie

Zjazdy

4. km 17+375,00 – 22+425,00:

 • zjazdy – tereny płaskie, naprawa wypłukań
 • zjazdy bitumiczne – DP 2507L
 • warstwa ścieralna AC 11S gr. 4cm wraz ze skropieniem bitumicznym – zjazdy przy DP 2501L (0+030,10) – strona prawa.

Rondo Azoty II (aneks nr 1)

BRANŻA DROGOWA:

 • roboty brukarskie – kostka betonowa oraz kostka kamienna
 • warstwa ścieralnia wraz ze skropieniem bitumicznym AC 11S gr. 4cm – ścieżki rowerowe: wlot północny – dowiązanie do ZA Puławy (strona prawa), wlot wschodni – dowiązanie do ZA Puławy (strona lewa), wlot południowo-zachodni – Al. 1000-lecia PP (strona prawa)
 • humusowanie tarczy ronda i wysp kanalizujących
 • humusowanie skarp
 • prace przygotowawcze do fugowania nawierzchni z kostki kamiennej na zatokach autobusowych.

BRANŻA DROGOWA

1. Montaż konstrukcji wsporczych pod oznakowanie na początku kontraktu

2. Pasy technologiczne i zjazdy

3. Betonowanie fundamentów pod wysięgniki pod oznakowanie pionowe

4. Humusowanie

Sekcja I

1. km 12+300,00– 12+800,00:

 • warstwa ścieralna AC 11A gr. 4cm oraz skropienie bitumiczne – ścieżka rowerowa DD-Azoty (od km 0+579 do km 0+700-strona lewa oraz od km 0+740 do km 0+890 – strona lewa)

2. km 12+800,00 – 13+250,00:

 • warstwa ścieralna AC 11S gr. 4cm oraz skropienie bitumiczne – ścieżka rowerowa rondo Azoty II

Sekcja III

1. km 17+375,00 – 22+425,00:

 • wykonywanie nawierzchni z kruszywa na działki prywatne z drogi DD-08 oraz DD-10
 • wykonywanie nawierzchni z destruktu – DT od km 22+150 do km 22+450
 • wykonywanie nawierzchni z destruktu – DT od km 0+025 do km 0+450 wzdłuż DG 107701L
 • pas technologiczny od km 22+00,00 do km 22+902,65 (strona prawa).

BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA ORAZ TELETECHNICZNA

1. Budowa kanału technologicznego w km 11+000,00 – 22+000,00:

 • wykonywanie wykopu
 • układanie i łączenie rur
 • zagęszczanie wraz z zasypywaniem.

Rondo Azoty II (aneks nr 1)

BRANŻA DROGOWA:

 • roboty brukarskie – kostka betonowa – chodnik przy wlocie północnym (dowiązanie do Grupy Azoty) – strona lewa, obrzeża betonowe
 • podbudowa 0/31,5 – podbudowa z kruszywa na ścieżkach rowerowych i ciągach pieszo-rowerowych
 • humusowanie tarczy ronda i wysp kanalizujących
 • warstwa ścieralna wraz ze skropieniem bitumicznym na ścieżce rowerowej od km 0+576 do km 0+700 (strona prawa), od km 0+740 do km 0+940 (strona prawa) oraz od km 0+890 do km 0+940 (strona lewa).

BRANŻA DROGOWA

1. Prace porządkowe.

Sekcja I

1. km 10+983,28 – 12+300,00:

 • Nasyp uzupełniający – pas rozdziału około km 10+800,00

2. km 12+800,00-13+250,00:

 • humusowanie terenu płaskiego – Azoty I.

Sekcja II

1. km 13+800,00 – 15+100,00:

 • poprawki zahumusowania przy PZGd-03 (strona prawa) – od km 14+050 do km 14+250 (strona lewa)

2. km 15+100,00 do km 16+300,00:

 • humusowanie rowu okolice obiektu WD-04
 • humusowanie okolice węzła Puławy Wschód

3. km 16+300,00 – 17+375,00:

 • wykonanie nasypu pod zjazdami na działki prywatne z drogi DD-10.

Sekcja III

1. km 17+375,00 – 22+425,00:

 • wykonywanie nawierzchni z kruszywa na zjazdach na działki prywatne z drogi DD-08, DD-10, DD-12
 • nasyp oraz konstrukcje z kruszywa pod zjazdem bitumicznym z drogi DG107701L okolice obiektu WD-11 (strona prawa)
 • warstwa ścieralna AC 11S gr.4cm KR1 – zjazd na działkę w km 0+043,76 przy DG 107701L strona lewa, zjazd na pas technologiczny w km 0+483 przy DG 107701L (strona prawa), zjazd na ist. drogę w km 0+531,70 przy DG 107701L (strona prawa)
 • wykonywanie nasypu pod zjazdami na działki prywatne z drogi DD-10.

BRANŻA MOSTOWA

Porządkowanie terenu przy obiektach inżynierskich.

BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA ORAZ TELETECHNICZNA

1. Budowa kanału technologicznego w km 11+000,00 – 22+000,00:

 • wykonywanie wykopu
 • układanie i łączenie rur
 • zagęszczanie wraz z zasypywaniem.

Rondo Azoty II (aneks nr 1)

BRANŻA DROGOWA:

 • roboty brukarskie – kostka kamienna na przejeździe dla pojazdów ponad normatywnych, kostka betonowa – chodnik przy wlocie północnym (dowiązanie do grupy Azoty- strona lewa)
 • humusowanie tarczy ronda i wysp kanalizujących
 • podbudowa 0/31,5 – podbudowa z kruszywa na ścieżkach rowerowych i ciągach pieszo-rowerowych.

BRANŻA DROGOWA

1. Ogrodzenia dróg (11+000-22+902):

 • wbijanie kotew
 • montaż siatki
 • wykonywanie wykopów

2. Konstrukcje wsporcze pod oznakowanie

3. Oznakowanie pionowe

4. Montaż bramownic

5. Koszenie i prace porządkowe

6. Roboty brukarskie

7. Wykonanie oznakowania poziomego (jezdnia prawa) – linie krawędziowe oraz czyszczenie nawierzchni jezdni prawej przed wykonaniem oznakowania poziomego

Sekcja I

1. km 10+983,28 – 12+300,00:

 • czyszczenie nawierzchni przed wykonaniem oznakowania poziome rozbiórka przejazdu przez pas rozdziału – przy węźle Dęblińska
 • montaż barier w pasie rozdziału od km 12+030 do km 12+100
 • montaż osłon przeciwolśnieniowych od km 11+000 do km 13+000

2. km 12+300,00-12+800,00:

 • profilowanie terenu płaskiego – w. Azoty I (strona prawa) za WS-02
 • humusowanie terenu płaskiego – w. Azoty I oraz za WS-02

3. km 12+800,00-13+250,00:

 • humusowanie skarpy i rowu prawego – DD-Azoty

Sekcja II

1. km 13+800,00 – 15+100,00:

 • profilowanie skarpy od km 14+100 do km 14+200 (strona lewa)
 • pas technologiczny – wyprofilowanie i zagęszczanie w km około 14+200
 • humusowanie wraz z profilowaniem terenu płaskiego – pomiędzy TG a DD-04 w km około 14+200
 • humusowanie rowu lewego od km 13+500 do km 15+500

2. km 15+100,00 do km 16+300,00:

 • montaż barier skrajnych – zamykanie wjazdów technologicznych przed obiektem WD-04 (strona prawa), przed WD-09 (strona lewa), zjazd na DD-06 (strona lewa)
 • odmulanie rowu oraz ponowne wyprofilowanie rowu i skarp od km 14+400 do km 15+000 (strona lewa) oraz od km 16+000 do km 16+500 (strona lewa)
 • zagęszczanie nawierzchni pasa technologicznego od km 15+500 do km 15+780 (strona lewa)
 • podbudowa z kruszywa na zjeździe z DD-04 na pas technologiczny około km 15+500 (strona lewa)

Sekcja III

1. km 17+375,00 – 22+425,00:

 • profilowanie zahumusowania teren płaski za obiektem WD-09 (strona prawa)
 • umocnienie skarpy płytami ażurowymi przed obiektem WD-08 (strona prawa)
 • profilowanie terenu płaskiego przed WD-09 (strona lewa)
 • warstwa ścieralna AC 11S gr. 4cm KR-1 – DD-08 od km 0+520 do 1+126
 • skropienie bitumiczne - DD-08 od km 0+520 do 1+126
 • profilowanie zahumusowania od km 19+050 do km 19+200 (strona prawa)
 • nawierzchnia pasa technologicznego – pod obiektem WD-09 (strona lewa)
 • zagęszczanie nawierzchni z kruszywa – drogi DD-09
 • odmulenie rowu i profilowanie skarp – węzeł Końskowola (łącznice)
 • montaż barier skrajnych – zamykanie wjazdów technologicznych przed obiektem WD-09 (strona lewa), zjazd na DD-08 (strona lewa)
 • wykop rowu – rozbiórka zjazdów na plac – przed WD-09 (strona lewa), zjazd na DD-08 w km 17+900
 • przygotowanie koryta pod pas technologiczny pod przejazdy z przelewem pod obiektem WD-08
 • humusowanie terenu płaskiego – w. Końskowola (strona prawa)
 • humusowanie rowu – L01 w. Końskowola
 • humusowanie rowu prawego od km 20+400 do km 20+700
 • umocnienie rowów wzdłuż drogi Wronów-Końskowola elementami betonowymi
 • przejazdy mokre pod obiektem – WD-08

BRANŻA MOSTOWA

Porządkowanie terenu przy obiektach inżynierskich

Sekcja II

1. Most nad Kurówką (droga dojazdowa w km 0+718,63):

 • montaż barieroporęczy na obiekcie

Sekcja III

2. Wiadukt zintegrowany z przejściem dla dużych zwierząt umożliwiający migrację zwierząt pod drogą ekspresową w km 16+979,06:

 • montaż barieroporęczy na obiekcie.

BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA ORAZ TELETECHNICZNA

1. Budowa kanału technologicznego w km 11+000,00 – 22+000,00:

 • wykonywanie wykopu
 • układanie i łączenie rur
 • zagęszczanie wraz z zasypywaniem.

Rondo Azoty II (aneks nr 1)

BRANŻA DROGOWA:

 • podbudowa 0/31,5 – podbudowa z kruszywa na ścieżkach rowerowych i ciągach pieszo-rowerowych
 • profilowanie i zagęszczanie pobocza za chodnikiem (strona lewa)
 • roboty brukarskie – kostka kamienna na przejeździe dla pojazdów ponad normatywnych.

BRANŻA DROGOWA

1. Ogrodzenia dróg (11+000-22+902):

 • wbijanie kotew
 • montaż siatki
 • wykonywanie wykopów

2. Montaż konstrukcji wsporczych pod oznakowanie

3. Oznakowanie pionowe

4. Koszenie i prace porządkowe

5. Wykonanie oznakowania poziomego, drobnego – strzałki, poprawa uszkodzonego oznakowania na węźle Kurów Zachód

Sekcja I

1. km 10+983,28 – 12+300,00:

 • naprawa wypłukań oraz ponowne humusowanie od km 11+700 do km 11+750 (strona lewa)
 • montaż osłon przeciwolśnieniowych od km 7+500 do km 7+778 oraz od km 8+147 do km 8+501

2. km 12+300,00-12+800,00:

 • humusowanie pasa rozdziału pomiędzy łącznicami Azoty II wraz z poboczami
 • humusowanie terenu płaskiego – Azoty I

3. km 12+800,00-13+250,00:

 • humusowanie terenu płaskiego – Azoty I

4. km 13+250,00 – 13+800,00:

 • naprawa wypłukań oraz ponowne humusowanie skarpy lewej i rowu lewego od km 13+500 do km 13+800

Sekcja II

1. km 13+800,00 – 15+100,00:

 • naprawa wypłukań oraz ponowne humusowanie skarpy lewej i rowu lewego od km 13+800 do km 15+500

2. km 15+100,00 do km 16+300,00:

 • naprawa wypłukań, odmulenie rowu, uzupełnienie poboczy – na drodze DP2505L oraz na DD-04 od km 1+400 do km 1+760

Sekcja III

1. km 17+375,00 – 22+425,00:

 • roboty brukarskie – ściek skarpowy przy obiekcie WD-08
 • nasyp pod zjazdami oraz wykonanie nawierzchni z kruszywa na działki prywatne z drogi DD-13 przy obiekcie WD-08
 • wykop rowu okolice obiektu WD-08
 • umocnienie rowu elementami betonowymi
 • humusowanie skarpy lewej od km 22+300 do km 22+500
 • nasyp pod zjazdami na działki prywatne z drogi DG 107701L
 • uzupełnienie humusem umocnień z płyt ażurowych okolice obiektu WD-11 (strona lewa)
 • humusowanie drogi gminnej DG107701L okolice obiektu WD-11 (srona lewa)
 • naprawa wypłukań, odmulenie rowu, uzupełnienie poboczy – DP2507L
 • nasyp pod zjazdami na działki prywatne z drogi DD-12 oraz DD-11
 • konstrukcja zjazdów na działki prywatne z drogi DG107701L od km 22+300,00 do km 22+500,00 (strona lewa)
 • odmulanie rowu lewego okolice obiektu WD-08
 • wykonywanie nawierzchni z kruszywa na zjazdach na działki prywatne z DD-12
 • humusowanie – grabkowanie i obsiew rowu i pobocza za WD-09 (strona lewa)

BRANŻA MOSTOWA

Porządkowanie terenu przy obiektach inżynierskich

BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA ORAZ TELETECHNICZNA

1. Budowa kanału technologicznego w km 11+000,00 – 22+000,00:

 • wykonywanie wykopu
 • układanie i łączenie rur
 • zagęszczanie wraz z zasypywaniem.

Rondo Azoty II (aneks nr 1)

BRANŻA DROGOWA:

 • podbudowa 0/31,5 – podbudowa z kruszywa na ścieżkach rowerowych i ciągach pieszo-rowerowych
 • roboty brukarskie – kostka kamienna na przejeździe dla pojazdów ponad normatywnych, kostka betonowa – chodnik przy wlocie północnym (dowiązanie do grupy Azoty (strona lewa).

BRANŻA DROGOWA

1. Ogrodzenia dróg (11+000-22+902):

 • wbijanie kotew
 • montaż siatki
 • wykonywanie wykopów

2. Fundamenty konstrukcji wsporczych pod oznakowanie

3.Oznakowanie pionowe

4. Wykonywanie fundamentów oraz montaż bramownic dwujezdniowych

5. Roboty brukarskie – ściek skarpowy i trójkątny

6. Wiercenie pali pod wysięgniki pod oznakowanie pionowe

7.Prace porządkowe – czyszczenie korytek ściekowych odmulanie rowów oraz profilowanie

Sekcja I

1. km 10+983,28 – 12+300,00:

 • oznakowanie poziome od km 10+983 do km 12+300 – czyszczenie przed wykonaniem oznakowania (jezdnia lewa)
 • wykop – odmulenie rowu od km 10+983 do km 12+400 (strona prawa)
 • zahumusowanie 15cm – humusowanie pobocza (jezdnia lewa) od km 10+983 do km 12+400
 • zahumusowanie 30cm – humusowanie pasa rozdziału od km 10+983 do km 12+400 (od strony jezdni lewej)
 • profilowanie kruszywa pod ścieżki rowerowe – humusowanie pobocza od km 10+983 do km 12+400 (jezdnia lewa)
 • prace porządkowe w pasie rozdziału od km 10+983 do km 12+400

2. km 12+300,00-12+800,00:

 • oznakowanie poziome – czyszczenie oraz wykonanie oznakowania poziomego (jezdnia lewa)
 • podbudowa 0/31,5 – podbudowa z kruszywa pod ścieżki rowerowe DD-Azoty

3. km 12+800,00-13+250,00:

 • oznakowanie poziome – czyszczenie oraz wykonanie oznakowania poziomego (jezdnia lewa) – DD-Azoty
 • podbudowa 0/31,5 – podbudowa z kruszywa pod ścieżki rowerowe DD-Azoty

4. km 13+250,00-13+800,00:

 • oznakowanie poziome – czyszczenie oraz wykonanie oznakowania poziomego (jezdnia lewa)
 • roboty brukarskie – naprawa uszkodzonych korytek ściekowych od km 13+000 do km 14+500 (jezdnia lewa)

Sekcja II

1. km 13+800,00 – 15+100,00:

 • oznakowanie poziome – czyszczenie oraz wykonanie oznakowania poziomego (jezdnia lewa)
 • naprawa wypłukań skarpy i pobocza – rejon węzła Puławy Wschód od km 14+600 do km 15+500 (jezdnia lewa)
 • zahumusowanie 15cm – rów i skarpa DD-04 za PZGd-03
 • odmulenie rowu – DP2505L

2. km 15+100,00 do km 16+300,00:

 • wykop – wykop rowu przy drodze DW824 przy obiekcie WD-04
 • oznakowanie poziome – czyszczenie oraz wykonanie oznakowania poziomego (jezdnia lewa)
 • zahumusowanie 15cm – naprawa wypłukań skarp i poboczy w rejonie węzła Puławy Wschód
 • zahumusowanie 30cm – humusowanie pasa rozdziału od km 15+500 do km 15+550
 • umocnienie rowu – umocnienie rowu elementami betonowymi przy WS-06 (strona lewa)
 • profilowanie pasa technologicznego od km 16+380 do km 16+480
 • roboty brukarskie – ścieki skarpowe pod obiektem WD-04
 • rozbiórka wjazdów wraz z wykopaniem rowów w km 15+550 (strona prawa), 16+300 (strona lewa), 16+800 (strona lewa)
 • zahumusowanie 15cm – humusowanie terenu płaskiego przy DP2505L (strona lewa)
 • prace porządkowe na węźle Puławy Wschód

3. km 16+300,00 – 17+375,00:

 • umocnienie rowu – umocnienie rowu elementami betonowymi przy WS-06 (strona prawa)
 • profilowanie i zagęszczanie kruszywa – DD-08
 • dokończenie pasa technologicznego od km 16+380 do km 16+480 (strona prawa)
 • profilowanie skarpy i odmulenie rowu od WS-06 do WS-07
 • koszenie pasa rozdziału i poboczy – TG około km 16+400

Sekcja III

Profilowanie i zagęszczanie podbudowy z kruszywa 0/31,5

Humusowanie

Naprawa wypłukań skarp

Odmulenie rowu

Czyszczenie pod wykonanie oznakowania poziomego

Zagęszczenie pasów technologicznych

1. km 17+375,00 – 22+425,00:

 • warstwa ścieralna AC 11S gr. 4cm KR-1 – DD-10 od km 0+000 do km 0+525 oraz od km 0+630 do km 0+710 oraz DD-11 od km 0+000 do k 0+309
 • skropienie bitumiczne - DD-10 od km 0+000 do km 0+525 oraz od km 0+630 do km 0+710
 • warstwa wiążąca AC 16W gr. 5cm KR-1 – DD-12 od km 0+750 do km 1+852
 • skropienie bitumiczne - DD-12 od km 0+750 do km 1+852
 • wykonanie zjazdów – DD-13
 • umocnienia skarp ażurami od km 22+225 do km 22+377 (strona lewa)
 • podbudowa 0/31,5 – DD-08 oraz DD-12
 • warstwa ścieralna AC 11S gr. 4cm KR-1 – DD-12 od km 1+300 do km 1+852
 • warstwa wiążąca AC 16W gr. 5cm KR-1 – DD-12 od km 0+500 do km 1+300
 • skropienie bitumiczne – DD-12 od km 0+500 do km 1+852
 • pasy technologiczne od km 21+800 do km 22+000 (strona prawa)
 • roboty brukarskie – ścieki skarpowe pod obiektem WD-09
 • warstwa ścieralna AC 11S gr. 4cm KR-1 – DD-12 od km 0+000 do km 0+500
 • skropienie bitumiczne - DD-12 od km 0+000 do km 0+500
 • roboty brukarskie – ściek typu mulda – w pasie rozdziału przed obiektem MS-10
 • profilowanie i zagęszczanie pasa technologicznego drogi gminnej DG 107701L (strona prawa)
 • przygotowanie podłoża pod pas technologiczny przed obiektem MS-10 (strona prawa)
 • umocnienie skarpy płytami ażurowymi oraz umocnienie rowu elementami betonowymi przy obiekcie WD-08
 • przygotowanie koryta pod pas technologiczny – obiekt WD-09 (strona lewa)
 • warstwa wiążąca AC 16W gr. 5cm KR-1 – DD-08 od km 0+000 do km 1+126
 • skropienie bitumiczne - DD-08 od km 0+000 do km 1+126
 • odmulanie rowu i profilowanie skarp przy łącznicach, czyszczenie nawierzchni jezdni lewej przed wykonaniem oznakowania poziomego – węzeł Końskowola
 • koszenie pobocza i terenów płaskich – węzeł Końskowola

 

BRANŻA MOSTOWA

Porządkowanie terenu przy obiektach inżynierskich

Sekcja II

1. Wiadukt z przejściem dla dużych zwierząt umożliwiający migrację pod drogą ekspresową w km 16+979,06:

 • montaż balustrad przy schodach skarpowych

2. Wiadukt nad drogą powiatową nr 2501L w km 17+375,35:

 • montaż balustrad przy schodach skarpowych

Sekcja III

3. Wiadukt w ciągu drogi gminnej Wronów-Końskowola nad zaprojektowaną drogą ekspresową w km 18+511,99:

 • obruk stożków.

BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA ORAZ TELETECHNICZNA

1. Węzeł Końskowola (oświetlenie):

 • usuwanie usterek

2. Budowa kanału technologicznego w km 11+000,00 – 22+000,00:

 • wykonywanie wykopu
 • układanie i łączenie rur
 • zagęszczanie wraz z zasypywaniem.

Rondo Azoty II (aneks nr 1)

BRANŻA DROGOWA:

 • podbudowa 0/31,5 – podbudowa z kruszywa na ścieżkach rowerowych i ciągach pieszo-rowerowych
 • roboty brukarskie – kostka kamienna na pierścieniu ronda.
gddkia

ZAMAWIAJĄCY

Generalna Dyrekcja Dróg
Krajowych i Autostrad,
Oddział w Lublinie

www.gddkia.gov.pl

zdi

KONSULTANT

ZDI Sp. z o.o.
 
 

www.zdizam.pl

budimex

WYKONAWCA

Energopol - Szczecin S.A.
 
 

www.energopol.pl

budimex

WYKONAWCA

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych
Sp. z o.o.
w Zwoleniu

www.prdzwolen.com.pl

Ostatnia aktualizacja:
      13.09.2018
Liczba odsłon: