AKTUALNOŚCI

 • 02.01.2018

  BRANŻA DROGOWA Sekcja I 1. km 10+983,28 – 12+300,00: roboty porządkowe BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA ORAZ...

  Czytaj więcej...

 • 27.12.2017

  BRANŻA DROGOWA Sekcja I 1. km 10+983,28 – 12+300,00: Bariery drogowe H2/w3 Bariery drogowe H2/w4...

  Czytaj więcej...

BRANŻA MOSTOWA

1. Wiadukt w ciągu drogi ekspresowej nad linią kolejową relacji Warszawa - Dorohusk w km 12+320,52:

 • demontaż deskowania poprzecznic ustroju nośnego,
 • montaż deskowania płyty pomostu,
 • zbrojenie płyty pomostu,
 • montaż kotew talerzowych, wpustów mostowych, sączków odwadniających.

2. Most nad Kurówką:

 • montaż deskowania płyty pomostu,
 • zbrojenie płyty pomostu,
 • montaż kotew talerzowych, wpustów mostowych, sączków odwadniających.

3. Przejście górne dla zwierząt w km 14+600:

 • prace porządkowe i zabezpieczające na obiekcie.

4. Wiadukt Końskowola:

 • zbrojenie ścianek zaplecznych przyczółków.

5. Wiadukt w ciągu drogi gminnej Wronów - Końskowola nad drogą ekspresową w km 18+511,99:

 • zbrojenie stref zakotwień,
 • deskowanie stref zakotwień,
 • rozdeskowanie ustroju nośnego,
 • betonowanie stref zakotwień.

6. Wiadukt w ciągu drogi gminnej nr 107701L nad drogą ekspresową:

 • zbrojenie ścianek zaplecznych przyczółków.

7. Wiadukt w ciągu drogi ekspresowej zintegrowany z przejściem dla dużych zwierząt w km 16+979,06:

 • betonowanie poprzecznicy część lewa.

8. Wiadukt w ciągu drogi wojewódzkiej nr 824 - Puławy Wschód:

 • organizacja zaplecza budowy obiektu,
 • zabezpieczenie wykonywanych prac (wykopy i ozankowanie).

9. Zbrojenie, deskowanie konstrukcji nośnej przepustu w km 19+029,06.

 

gddkia

ZAMAWIAJĄCY

Generalna Dyrekcja Dróg
Krajowych i Autostrad,
Oddział w Lublinie

www.gddkia.gov.pl

zdi

KONSULTANT

ZDI Sp. z o.o.
 
 

www.zdizam.pl

budimex

WYKONAWCA

Energopol - Szczecin S.A.
 
 

www.energopol.pl

budimex

WYKONAWCA

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych
Sp. z o.o.
w Zwoleniu

www.prdzwolen.com.pl

Ostatnia aktualizacja:
      10.01.2018
Liczba odsłon: