DATA PODPISANIA UMOWY
O DOFINANSOWANIE

16.11.2017 r.

WARTOŚĆ CAŁKOWITA KONTRAKTU
 

249 397 743,98 PLN

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA
Z UNII EUROPEJSKIEJ

1 178 476 685,47 PLN

WARTOŚĆ CAŁKOWITA PROJEKTU
 (pięć kontraktów)

2 282 411 370,44 PLN

NUMER PROJEKTU

POIS.03.01.00-00-0033/17

NAZWA KONTRAKTU

"Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S17 Garwolin-Kurów na odcinku granica województwa mazowieckiego i lubelskiego - węzeł "Sielce" obecnie "Kurów Zachód" (bez węzła), Część nr 3: odcinek dojazd do przeprawy mostowej na rz. Wiśle w m. Puławy"

AKTUALNOŚCI

 • 18.06.2018

  BRANŻA DROGOWA 1. Fundamenty pod bramownice 2. Ogrodzenia dróg (11+000-22+902): wbijanie kotew montaż...

  Czytaj więcej...

 • 11.06.2018

  BRANŻA DROGOWA 1. Humusowanie 2. Ogrodzenia dróg (11+000-22+902): naciąganie siatek wykonanie...

  Czytaj więcej...

BRANŻA DROGOWA

Sekcja II

1. Droga powiatowa nr 2505L:

 • rozbiórka poboczy i krawężników,
 • rozbiórka warst konstrukcyjnych drogi,
 • rozbiórka przepustu prefabrykowanego z rur żelbetowych,
 • rozbiórka podbudowy z kruszywa stabilizowanego spoiwem.

2. Droga wojewódzka nr 824:

 • rozbiórka poboczy i krawężników,
 • demontaż barier drogowych,
 • odhumusowanie poboczy,
 • rozbiórka znaków i tablic drogowych,
 • rozbiórka rury osłonowej, pozostałej pod drogą po przełożeniu gazociągu.

3. km 13+250,00 - 14+200,00:

 • nasyp z dokopu.

4. km 14+200,00 - 15+100,00:

 • wykop.

Sekcja III

1. Roboty odwodnieniowe, odmulanie rowów.

BRANŻA MOSTOWA

1. Wiadukt w ciągu drogi ekspresowej zintegrowany z przejściem dla dużych zwierząt w km 16+979.06:

 • organizacja zaplecza,
 • przygotowanie płyty pomostu przed zbrojeniem,
 • rozdeskowanie poprzecznic,
 • zbrojenie płyty pomostu.

2. Wiadukt w ciągu drogi gminnej Wronów - Końskowola nad drogą ekspresową w km 18+511,99:

 • deskowanie ścianek zaplecznych,
 • betonowanie ścianek zaplecznych.

3. Wiadukt w ciągu drogi wojewódzkiej nr 824 - węzeł Puławy Wschód:

 • wykonanie izolacji fundamentów,
 • zbrojenie podpór,
 • deskowanie podpór,
 • betonowanie słupów podpory w osi B.

4. Wiadukt w ciągu drogi gminnej nr 107701L nad drogą ekspresową:

 • zbrojenie przestrzeni między deską gzymsową a krawężnikiem granitowym.

5. Wiadukt w ciągu drogi ekspresowej w km 17+375,35:

 • uprzątnięcie wykopów po sezonie zimowym,
 • prace ziemne związane z organizacją placu budowy.

6. Wykonywanie izolacji na zimno -  przepust w km 13+623,80.

7. Deskowanie i zbrojenie gzymsów - przepust w km 19+029.06.

8. Wykopy, wykonanie szalunku betonu podkładowego, betonowanie warstwy wyrównawczej - przepust w km 15+722,00.

9. Izolacja płyty zespalającej z papy termozgrzewczej - przepust w km 17+410,00.

BRANŻA SANITARNA

1. Zlewnia nr 2 (studnia 57):

 • roboty ziemne,
 • montaż rur, studni.
gddkia

ZAMAWIAJĄCY

Generalna Dyrekcja Dróg
Krajowych i Autostrad,
Oddział w Lublinie

www.gddkia.gov.pl

zdi

KONSULTANT

ZDI Sp. z o.o.
 
 

www.zdizam.pl

budimex

WYKONAWCA

Energopol - Szczecin S.A.
 
 

www.energopol.pl

budimex

WYKONAWCA

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych
Sp. z o.o.
w Zwoleniu

www.prdzwolen.com.pl

Ostatnia aktualizacja:
      20.06.2018
Liczba odsłon: