AKTUALNOŚCI

 • 12.02.2018

  BRANŻA DROGOWA Sekcja I 1. km 10+983,28-12+300,00: pasy technologiczne – demontaż płyt drogowych z...

  Czytaj więcej...

 • 05.02.2018

  BRANŻA DROGOWASekcja I 1. km 10+983,28-12+300,00: transport kruszywa na pasy technologiczne oraz...

  Czytaj więcej...

BRANŻA DROGOWA

Sekcja I

1. km 13+250,00 - 14+200,00

 • nasyp z dokopu,
 • wykonywanie przepustów.

2. km 14+200,00 - 15+100,00

 • wykop.

Sekcja II

1. km 15+100,00 - 16+300,00

 • wykop,
 • warstwa mrozoochronna gr. 20 cm,
 • nasyp z wykopu ze stabilizacją.

2. km 16+300,00 - 17+375,00

 • warstwa mrozoochronna gr. 20 cm.

Sekcja III

1. Wykonywanie odwodnienia.

2. Roboty utrzymaniowe.

BRANŻA MOSTOWA

1. Wiadukt w ciągu drogi ekspresowej nad linią kolejową, relacji Warszawa - Dorohusk w km 12+320,52:

 • prace zbrojeniowe, montażowe i odwodnieniowe obiektu,
 • montaż deskowania płyty pomostu.

2. Most nad Kurówką:

 • przygotowanie deskowania i zbrojenia wraz z elemntami odwodnienia płyty pomostu,
 • betonowanie płyty ustroju nośnego, jezdnia prawa.

3. Wiadukt w ciągu drogi wojewódzkiej nr 824 - węzeł Puławy Wschód:

 • zbrojenie korpusu w osi C,
 • przygotowanie ław betonowych przed wykonaniem zasypek,
 • montaż zbrojenia słupa w osi B,
 • deskowanie podpory w osi A,
 • rozdeskowanie słupów, oś B.

4. Most nad ciekiem w ciągu drogi ekspresowej zintegrowany z przejściem dla małych zwierząt i płazów w km 16+483,00:

 • zasypki przyczółków.

5. Wiadukt w ciągu drogi ekspresowej zintegrowany z przejściem dla dużych zwierząt w km 16+979,00:

 • zbrojenie płyty pomostu ustroju nośnego.

6. Wiadukt w ciągu drogi ekspresowej w km 17+375,35:

 • odwadnianie wykopu,
 • zbrojenie przyczółków.

7. Roboty przygotowawcze powierzchni betonowych, wykonywanie izolacji bitumicznej z papy termozgrzewalnej - przepust w km 13+623,80.

8. Wykonywanie betonu podkładowego, rozładunek prefabrykatów - przepust w km 15+722,00.

9. Izolacja płyty zespalającej z papy termozgrzewalnej - przepust w km 17+410,00.

BRANŻA SANITARNA

1. Zbiornik nr 11, 12, 13:

 • roboty ziemne,
 • roboty umocnieniowe,
 • montaż separatora.
gddkia

ZAMAWIAJĄCY

Generalna Dyrekcja Dróg
Krajowych i Autostrad,
Oddział w Lublinie

www.gddkia.gov.pl

zdi

KONSULTANT

ZDI Sp. z o.o.
 
 

www.zdizam.pl

budimex

WYKONAWCA

Energopol - Szczecin S.A.
 
 

www.energopol.pl

budimex

WYKONAWCA

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych
Sp. z o.o.
w Zwoleniu

www.prdzwolen.com.pl

Ostatnia aktualizacja:
      20.02.2018
Liczba odsłon: