DATA PODPISANIA UMOWY
O DOFINANSOWANIE

16.11.2017 r.

WARTOŚĆ CAŁKOWITA KONTRAKTU
 

249 397 743,98 PLN

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA
Z UNII EUROPEJSKIEJ

1 178 476 685,47 PLN

WARTOŚĆ CAŁKOWITA PROJEKTU
 (pięć kontraktów)

2 282 411 370,44 PLN

NUMER PROJEKTU

POIS.03.01.00-00-0033/17

NAZWA KONTRAKTU

"Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S17 Garwolin-Kurów na odcinku granica województwa mazowieckiego i lubelskiego - węzeł "Sielce" obecnie "Kurów Zachód" (bez węzła), Część nr 3: odcinek dojazd do przeprawy mostowej na rz. Wiśle w m. Puławy"

AKTUALNOŚCI

 • 18.06.2018

  BRANŻA DROGOWA 1. Fundamenty pod bramownice 2. Ogrodzenia dróg (11+000-22+902): wbijanie kotew montaż...

  Czytaj więcej...

 • 11.06.2018

  BRANŻA DROGOWA 1. Humusowanie 2. Ogrodzenia dróg (11+000-22+902): naciąganie siatek wykonanie...

  Czytaj więcej...

BRANŻA DROGOWA

Sekcja I

1. km 10+983,28 - 12+300,00:

 • nasyp z dokopu.

2. km 13+250,-- - 14+200,00:

 • nasyp z dokopu,
 • odhumusowanie.

Sekcja II

1. km 15+100,00 - 16+300,00:

 • nasyp z wykopu,
 • nasyp z wykopu ze stabilizacją,
 • wykop,
 • podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5,
 • podbudowa z mieszanki związanej gr. 15 cm,
 • skropienie podbudowy,
 • podbudowa z betonu asfaltowego gr. 17 cm - jezdnia prawa.

2. km 16+300,00 - 17+375,00:

 • warstwa mrozoochronna gr. 22 cm.

Sekcja III

1. Wykonywanie przepustów na węźle Końskowola:

 • wykopy,
 • ławy fundamentowe,
 • zasypki.

BRANŻA MOSTOWA

1. Wiadukt w ciągu drogi ekspresowej zintegrowany z przejściem dla zwierząt i przejściem dla pieszych w km 12+031,83:

 • zasypka przestrzeni za przyczółkami.

2. Wiadukt w ciągu drogi ekspresowej nad linią kolejową relacji Warszawa - Dorohusk w km 12+320,52:

 • płyta ustroju nośnego: prace zbrojeniowe, montaż wpustów, sączków, kotew talerzowych,
 • montaż deskowania płyty pomostu.

3. Most nad Kurówką:

 • zasypka fundamentów od strony Kurówki,
 • montaż zbrojenia ścianek zaplecznych.

4. Przejście górne dla zwierząt w km 14+600,00:

 • przygotowanie powierzchni płyty ustroju nośnego pod izolację termozgrzewalną.

5. Wiadukt w ciągu drogi wojewódzkiej nr 824 - węzeł Puławy Wschód:

 • montaż konstrukcji wsporczej pod deskowanie ustroju nośnego,
 • zbrojenie i deskowanie ciosów podpór: A, B, C.

6. Most nad ciekiem w ciągu drogi ekspresowej zintegrowany z przejściem dla małych zwierząt i płazów w km 16+483,00:

 • szalowanie płyt przejściowych,
 • przygotowanie płyt przejściowych przed betonowaniem,
 • betonowanie płyt przejściowych.

7. Wiadukt w ciągu drogi ekspresowej zintegrowany z przejściem dla dużych zwierząt w km 16+979,06:

 • montaż wpustów i sączków,
 • zbrojenie płyty pomostu - jezdnia lewa,
 • betonowanie płyty pomostu - jezdnia lewa.

8. Wiadukt w ciągu drogi ekspresowej w km 17+375,35:

 • przygotowanie styku fundamentu i ścianki.

9. Węzeł Końskowola:

 • przygotowanie powierzchni płyty ustroju nośnego pod izolację termozgrzewalną.

10. Wiadukt w ciągu drogi gminnej Wronów - Końskowola nad drogą ekspresową w km 18+511,09:

 • montaż urządzeń dylatacyjnych.

11. Wiadukt w ciągu drogi gminnej nr 107701L nad drogą ekspresową:

 • deskowanie ścianki zaplecznej przyczółka,
 • montaż urządzenia dylatacyjnego podpora A i C,
 • przygotowanie powierzchni płyty ustroju nośnego pod izolację termozgrzewalną.

12. Wykonywanie izolacji stropu z papy termozgrzewalnej, zasypka i zagęszczanie zasypki - przepust w km 13+623,80.

13. Montaż prefabrykowanych elementów przepustu w km 15+722,00.

BRANŻA SANITARNA

1. Zlewnia nr 14, 15:

 • roboty ziemne,
 • wiercenie wpustów,
 • montaż przykanalików.

BRANŻA ELEKTRYCZNA

1. Budowa kanału technologicznego w km 0+000,00 - 11+000,00.

2. Przebudowa linii wysokiego napięcia 220 kV, stanowisko 172 linii Rożki - Puławy:

 • wbicie igłofiltrów w celu osuszenia stanowiska,
 • transport i rozładunek materiałów do montażu słupów,
 • przygotowanie do montażu.
gddkia

ZAMAWIAJĄCY

Generalna Dyrekcja Dróg
Krajowych i Autostrad,
Oddział w Lublinie

www.gddkia.gov.pl

zdi

KONSULTANT

ZDI Sp. z o.o.
 
 

www.zdizam.pl

budimex

WYKONAWCA

Energopol - Szczecin S.A.
 
 

www.energopol.pl

budimex

WYKONAWCA

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych
Sp. z o.o.
w Zwoleniu

www.prdzwolen.com.pl

Ostatnia aktualizacja:
      20.06.2018
Liczba odsłon: