DATA PODPISANIA UMOWY
O DOFINANSOWANIE

16.11.2017 r.

WARTOŚĆ CAŁKOWITA KONTRAKTU
 

249 397 743,98 PLN

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA
Z UNII EUROPEJSKIEJ

1 178 476 685,47 PLN

WARTOŚĆ CAŁKOWITA PROJEKTU
 (pięć kontraktów)

2 282 411 370,44 PLN

NUMER PROJEKTU

POIS.03.01.00-00-0033/17

NAZWA KONTRAKTU

"Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S17 Garwolin-Kurów na odcinku granica województwa mazowieckiego i lubelskiego - węzeł "Sielce" obecnie "Kurów Zachód" (bez węzła), Część nr 3: odcinek dojazd do przeprawy mostowej na rz. Wiśle w m. Puławy"

AKTUALNOŚCI

 • 18.06.2018

  BRANŻA DROGOWA 1. Fundamenty pod bramownice 2. Ogrodzenia dróg (11+000-22+902): wbijanie kotew montaż...

  Czytaj więcej...

 • 11.06.2018

  BRANŻA DROGOWA 1. Humusowanie 2. Ogrodzenia dróg (11+000-22+902): naciąganie siatek wykonanie...

  Czytaj więcej...

BRANŻA DROGOWA

Sekcja I

1. km 11+250,00 - 12+300,00:

 • nasyp z dokopu.

2. km 12+300,00 - 12+800,00:

 • wykop,
 • nasyp z dokopu,
 • odhumusowanie,
 • warstwa mrozoochronna gr. 20 cm.

3. km 13+250,00 - 14+200,00:

 • warstwa mrozoochronna gr. 20 cm,
 • podbudowa z mieszanki związanej gr. 15 cm.

Sekcja II

1. Węzeł Puławy - Wschód, łącznice nr: 4, 6, 2

 • skropienie podbudowy z kruszywa,
 • wykonanie podbudowy bitumicznej gr. 7 cm,
 • wykonanie warstwy wiążącej gr. 5 cm i gr. 7 cm,
 • ułożenie ścieków trójkątnych.

2. km 15+100,00 - 16+300,00:

 • wykop,
 • nasyp z wykopu,
 • nasyp z dokopu,
 • warstwa mrozoochronna ,
 • podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5,
 • podbudowa bitumiczna.

Sekcja III

1. Wykonywanie przepustów na węźle Końskowola: wykopy, ławy fundamentowe, zasypki.

2. km 17+375,00 - 20+125,00:

 • wykop,
 • nasyp z dokopu ze stabilizacją.

3. km 22+425,00 - 22+902,65:

 • uszlachetnienie podłoża gr 30 cm (droga gminna nr 107701L),
 • wykop,
 • odhumusowanie,
 • nasyp z wykopu ze stabilizacją.

BRANŻA MOSTOWA

1. Wiadukt w ciągu drogi ekspresowej zintegrowany z przejściem dla zwierząt i przejściem dla pieszych w km 12+031,83:

 • zasypka za przyczółkami.

2. Wiadukt w ciągu drogi ekspresowej nad linią kolejową relacji Warszawa - Dorohusk w km 12+320,52:

 • montaż deskowania płyty pomostu,
 • zasypka za przyczółkami - podpora w osi A,
 • montaż deskowania, elementów odwodnieniowych, kotew,
 • czyszczenie deskowania,
 • przygotowanie do betonowania płyty pomostu,
 • betonowanie ustroju nośnego.

3. Most nad Kurówką:

 • montaż zbrojenia ścianek zaplecznych.

4. Wiadukt w ciągu drogi wojewódzkiej nr 824 - węzeł Puławy Wschód:

 • montaż konstrukcji wsporczej pod deskowanie ustroju nośnego,
 • deskowanie ciosów podłożyskowych,
 • deskowanie ustroju nośnego,
 • montaż łożysk garnkowych.

5. Most nad ciekiem w ciągu drogi ekspresowej zintegrowany z przejściem dla małych zwierząt i płazów w km 16+483,00:

 • prace porządkowe,
 • rozszalowanie szalunków płyt przejściowych,
 • porządkowanie ustroju nośnego przed śrutowaniem (czyszczeniem płyty ustroju nośnego - jezdnia lewa i prawa),
 • wykonanie izolacji przeciwwilgociowej płyt przejściowych (jezdnia prawa).

6. Wiadukt w ciągu drogi ekspresowej zintegrowany z przejściem dla dużych zwierząt w km 16+979,06:

 • zasypka przyczółka w osi A i B,
 • zbrojenie płyty ustroju nośnego (jezdnia lewa),
 • montaż kotew talerzowych.

7. Wiadukt w ciągu drogi ekspresowej w km 17+375,35:

 • zbrojenie ścian (jezdnia prawa),
 • wykonanie izolacji przeciwwilgociowej fundamentów (jezdnia prawa),
 • wykonanie izolacji przeciwwilgociowej płyt przejściowych (jezdnia lewa).

8. Wiadukt w ciągu drogi gminnej Wronów - Końskowola nad drogą ekspresową w km 18+511,09:

 • przygotowanie powierzchni płyty ustroju nośnego pod izolację termozgrzewalną.

9. Wiadukt w ciągu drogi gminnej nr 107701L nad drogą ekspresową:

 • deskowanie ścianki zaplecznej,
 • układanie izolacji termozgrzewalnej na wsporniku ustroju nośnego,
 • betonowanie ścianki zaplecznej.

10. Zasypka i zagęszczenie zasypki - przepust w km 13+623,80.

11. Zbrojenie płyty dennej - przepust w km 14+877,00.

12. Spoinowanie prefabrykatów skrzynkowych - przepust w km 15+722,00.

BRANŻA SANITARNA

1. Zlewnia nr 13;

 • roboty ziemne,
 • wiercenie wpustów,
 • montaż przykanalika.

2. Przebudowa gazociągu wysokiego ciśnienia GW-4.

BRANŻA ELEKTRYCZNA

1. Budowa kanału technologicznego w km 0+000,00 - 11+000,00.

2. Przebudowa linii wysokiego napięcia 220 kV, Puławy - Rożki:

 • montaż słupa 3 i 7a,
 • prace przy fundamentach (zasypywanie, zagęszczenie).
gddkia

ZAMAWIAJĄCY

Generalna Dyrekcja Dróg
Krajowych i Autostrad,
Oddział w Lublinie

www.gddkia.gov.pl

zdi

KONSULTANT

ZDI Sp. z o.o.
 
 

www.zdizam.pl

budimex

WYKONAWCA

Energopol - Szczecin S.A.
 
 

www.energopol.pl

budimex

WYKONAWCA

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych
Sp. z o.o.
w Zwoleniu

www.prdzwolen.com.pl

Ostatnia aktualizacja:
      20.06.2018
Liczba odsłon: