DATA PODPISANIA UMOWY
O DOFINANSOWANIE

16.11.2017 r.

WARTOŚĆ CAŁKOWITA KONTRAKTU
 

249 397 743,98 PLN

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA
Z UNII EUROPEJSKIEJ

1 178 476 685,47 PLN

WARTOŚĆ CAŁKOWITA PROJEKTU
 (pięć kontraktów)

2 282 411 370,44 PLN

NUMER PROJEKTU

POIS.03.01.00-00-0033/17

NAZWA KONTRAKTU

"Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S17 Garwolin-Kurów na odcinku granica województwa mazowieckiego i lubelskiego - węzeł "Sielce" obecnie "Kurów Zachód" (bez węzła), Część nr 3: odcinek dojazd do przeprawy mostowej na rz. Wiśle w m. Puławy"

AKTUALNOŚCI

 • 18.06.2018

  BRANŻA DROGOWA 1. Fundamenty pod bramownice 2. Ogrodzenia dróg (11+000-22+902): wbijanie kotew montaż...

  Czytaj więcej...

 • 11.06.2018

  BRANŻA DROGOWA 1. Humusowanie 2. Ogrodzenia dróg (11+000-22+902): naciąganie siatek wykonanie...

  Czytaj więcej...

BRANŻA DROGOWA

Sekcja I

1. km 12+300,00 - 12+800,00:

 • nasyp z dokopu.

2. km 12+800,00 - 13+250,00:

 • nasyp z dokopu.

Sekcja II

1. km 15+100,00 - 16+300,00:

 • podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5,
 • zagęszanie nasypu.

Sekcja III

1. km 17+375,00 - 20+125,00:

 • podbudowa z miesznki związanej gr. 15 cm i 20 cm.

BRANŻA MOSTOWA

1. Wiadukt w ciągu drogi ekspresowej zintegrowany z przejściem dla zwierząt w km 12+0.31,83:

 • prace przygotowawcze związane z ułożeniem izolacji z papy termozgrzewalnej płyty ustroju nośnego (między krawężnikiem kamiennym i deską gzymsową).

2. Wiadukt w ciągu drogi ekspresowej nad linią kolejową relacji Warszawa - Dorohusk w km 12+320,52:

 • zasypka za przyczółkiem w osi A i F,
 • izolacja z papy termozgrzewalnej płyty ustroju nośnego ( między krawężnikiem kamiennym i deską gzymsową).

3. Most nad Kurówką:

 • zasypka za przyczółkami,
 • montaż deskowania ścianki zaplecznej w osi A,
 • montaż desek gzymsowych,
 • montaż zbrojenia przestrzeni między krawężnikiem kamiennym i deską gzymsową.

4. Przejście górne dla zwierząt w km 14+600,00:

 • zasypka za przyczółkami.

5. Wiadukt w ciągu drogi wojewódzkiej nr 824 - węzeł Puławy Wchód:

 • rozdeskowanie stref zakotwień,
 • wykonywanie muru oporowego wraz z gruntem zabrojonym,
 • prace przygotowawcze przed sprężeniem ustroju nośnego.

6. Wiadukt w ciągu drogi ekspresowej zintegrowany z przejściem dla dużych zwierząt w km 16+979,06:

 • czyszczenie płyty przy kotwach,
 • szlifowanie nawierzchni płyty,
 • deskowanie ścianek zaplecznych - oś B (jezdnia prawa).

7. Wiadukt w ciągu drogi ekspresowej w km 17+375,35:

 • prace porządkowe,
 • zamykanie ścian i stropu (jezdnia prawa i lewa),
 • montaż kotew talerzowych.

8. Wiadukt w ciągu drogi gminnej Wronów - Końskowola nad drogą ekspresową w km 18+511,09:

 • rozdeskowanie ścianek zaplecznych.

9. Węzeł Końskowola:

 • wykonywanie materaca pod mury oporowe w osi A i C.

10. Zbrojenie i deskowanie wnętrza przepustu w km 14+877,00.

11. Przygotowanie pod zasypki, przepust w km 15+722,00.

12. Deskowanie korpusu w osi B (jezdnia prawa), przepust w km 22+024,14.

BRANŻA SANITARNA

1. Zlewnia nr 10, 11:

 • roboty ziemne,
 • wiercenie wpustów,
 • montaż rur,
 • montaż przykanalików.

BRANŻA ELEKTRYCZNA

1. Budowa kanału technologicznego w km 0+000,00 - 11+000,00:

 • wykonywanie wykopu,
 • układanie, łaczenie rur,
 • zasypywanie wykopu z zagęszczaniem,
 • montaż studni.

2. Przebudowa linii wysokiego napięcia 220 kV linia Rożki - Puławy, Puławy - Abramowice:

 • skręcanie konstrukcji (DD),
 • zabicie i zapłukanie igłofiltrów na ST. 169,
 • przygotowanie do wyłączenia,
 • stawianie słupa na ST. 172,
 • przwóz i montaż na bazie.

3. Budowa systemu zarządznia ruchem dla ocinka 0+000,00 - 11+000,00:

 • wykonywanie wykopu,
 • układanie i łaczenie rur,
 • zagęszczanie i zasypywanie w/w wykopu.

4. Węzeł Puławy - Wschód - oświetlenie:

 • zgrzewanie rur magistralnych pod oświetlenie.
gddkia

ZAMAWIAJĄCY

Generalna Dyrekcja Dróg
Krajowych i Autostrad,
Oddział w Lublinie

www.gddkia.gov.pl

zdi

KONSULTANT

ZDI Sp. z o.o.
 
 

www.zdizam.pl

budimex

WYKONAWCA

Energopol - Szczecin S.A.
 
 

www.energopol.pl

budimex

WYKONAWCA

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych
Sp. z o.o.
w Zwoleniu

www.prdzwolen.com.pl

Ostatnia aktualizacja:
      20.06.2018
Liczba odsłon: