DATA PODPISANIA UMOWY
O DOFINANSOWANIE

16.11.2017 r.

WARTOŚĆ CAŁKOWITA KONTRAKTU
 

249 397 743,98 PLN

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA
Z UNII EUROPEJSKIEJ

1 178 476 685,47 PLN

WARTOŚĆ CAŁKOWITA PROJEKTU
 (pięć kontraktów)

2 282 411 370,44 PLN

NUMER PROJEKTU

POIS.03.01.00-00-0033/17

NAZWA KONTRAKTU

"Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S17 Garwolin-Kurów na odcinku granica województwa mazowieckiego i lubelskiego - węzeł "Sielce" obecnie "Kurów Zachód" (bez węzła), Część nr 3: odcinek dojazd do przeprawy mostowej na rz. Wiśle w m. Puławy"

AKTUALNOŚCI

 • 16.04.2018

  BRANŻA DROGOWA Ogrodzenia dróg – DP 2507L od km 0+589 do km 0+750: wbijanie kotew. Sekcja I 1. km...

  Czytaj więcej...

 • 09.04.2018

  BRANŻA DROGOWA Sekcja I 1. km 10+983,28-12+300,00: zahumusowanie 15 cm oraz geowłóknina w rowie...

  Czytaj więcej...

BRANŻA DROGOWA

Sekcja I

1. km 11+500,00 - 11+700,00:

 • podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5.

2. km 12+300,00 - 12+800,00:

 • odhumusowanie,
 • wykonanie przepustu,
 • nasyp z dokopu,
 • podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5.

3. km 12+800,00 - 13+250,00:

 • nasyp z dokopu,
 • krawężniki betonowe.

4. km 13+250,00 - 14+200,00:

 • nasyp z dokopu.

Sekcja II

1. km 15+100,00 - 16+300,00:

 • nasyp z dokopu,
 • wykop,
 • ścieki trójkątne,
 • skropienie podbudowy z kruszywa (jezdnia prawa od km 15+120,00 do km 15+480,00),
 • podbudowa bitumiczna I warstwa (jezdnia prawa od km 15+120,00 do km 15+480,00),
 • skropienie podbudowy bitumicznej (j/w),
 • podbudowa bitumiczna II warstwa (j/w).

2. km 16+300,00 - 17+375,00:

 • nasyp z wykopu ze stabilizacją,
 • podbudowa z mieszanki związanej gr. 15 cm,
 • ścieki trójkątne.

Sekcja III

1. km 19+050,00 - 19+450,00:

 • podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5,
 • podbudowa z mieszanki związanej gr. 15 cm i 20 cm.

2. km 17+375,00 - 22+425,00:

 • wykop,
 • nasyp z wykopu ze stabilizacją.

BRANZA MOSTOWA

1. Wiadukt w ciągu drogi ekspresowej zintegrowany z przejściem dla zwierząt w km 12+031,83:

 • izolacja na zimno płyt przejściowych,
 • montaż desek gzymsowych,
 • montaż krawężników granitowych.

2. Wiadukt w ciągu drogi ekspresowej nad linią kolejową relacji Warszawa - Dorohusk w km 12+320,52:

 • zasypka za przyczółkiem w osi F,
 • montaż kotew talerzowych,
 • montaż desek gzymsowych,
 • montaż deskowania ścianki zaplecznej w osi F.

3. Most nad Kurówką:

 • montaż deskowania ścianki zaplecznej w osi A,
 • betonowanie ścianki zaplecznej I etap, oś A,
 • zasypka za przyczółkami, oś A i B.

4. Przejście górne dla zwierząt w km 14+600,00:

 • zasypka za przyczółkami.

5. Wiadukt w ciągu drogi wojewódzkiej nr 824 - węzeł Puławy Wschód:

 • sprężenie ustroju nośnego,
 • rozdeskowanie ustroju nośnego,
 • wykonywanie muru oporowego wraz z gruntem zbrojonym oś A i B.

6. Most nad ciekiem w ciągu drogi ekspresowej zintegrowany z przejściem dla małych zwierząt i płazów w km 16-483,00:

 • szlowanie gzymsów.

7. Wiadukt w ciągu drogi ekspresowej zintegrowany z przejściem dla dużych zwierząt w km 16+979,06:

 • betonowanie ścianki zaplecznej w osi B (jezdnia prawa),
 • deskowanie ścianki zaplecznej - oś A.

8. Wiadukt w ciągu drogi ekspresowej w km 17+375,35:

 • betonowanie ustroju nośnego (jezdnia prawa),
 • pielęgnacja betonu ustroju nośnego,
 • zbrojenie gzymsu (jezdnia lewa),
 • szalowanie skrzydełek (jezdnia lewa).

9. Wiadukt w ciągu drogi gminnej Wronów - Końskowola nad drogą ekspresową w km 18+511,09:

 • montaż zbrojenia kap chodnikowych,
 • wykonywanie drenażu za przyczółkiem,
 • wykonywanie muru oporowego wraz z gruntem zbrojonym w osi A i C,
 • układanie krawężników.

10. Węzeł Końskowola:

 • montaż zbrojenia kap chodnikowych,
 • wykonywanie muru oporowego wraz z gruntem zbrojonym w osi C,
 • układanie krawężników.

11. Most w ciągu drogi ekspresowej nad ciekiem "dopływ spod Sielc" zintegrowany z przejściem dla zwierząt w km 22+024,14:

 • deskowanie fundamentów murów oporowych.

12. Zbrojenie stropu (jezdnia lewa) i szalowanie wnętrza (jezdnia prawa), przepust w km 14+877,00.

13. Zasypka przepustu w km 15+722,00.

14. Deskowanie, zbrojenie korpusu w osi B (jezdnia prawa), przepust w km 22+024,14.

BRANŻA SANITARNA

1. Zlewnia nr 2 (studnie 59, 60), 3 (separator):

 • roboty ziemne,
 • montaz rur,
 • montaz studni.

BRANŻA ELEKTRYCZNA

1. Budowa kanału technologicznego w km 0+000,00 - 11+000,00:

 • wykonywanie wykopu,
 • układanie, łączenie rur,
 • zasypywanie wykopu i zagęszczanie,
 • montaż studni.

2. Przebudowa linii wysokiego napięcia 220 kV, linia Rożki - Puławy, Puławy - Abramowice:

 • montaż słupa ON 150+0 na ST. 170 A.

3. Budowa systemu zarządzania ruchem dla odcinka 0+000,00 - 11+000,00:

 • wykonywanie wykopu,
 • układanie i łączenie rur,
 • zagęszczanie i zasypywanie w/w wykopu.

4. Węzeł Puławy Wschód - oświetlenie:

 • stawianie fundamentów pod słupy oświetleniowe,
 • wykonywanie rowów kablowych,
 • układanie kabli,
 • zasypka wraz z zagęszczeniem w/w rowów kablowych.

 

 

gddkia

ZAMAWIAJĄCY

Generalna Dyrekcja Dróg
Krajowych i Autostrad,
Oddział w Lublinie

www.gddkia.gov.pl

zdi

KONSULTANT

ZDI Sp. z o.o.
 
 

www.zdizam.pl

budimex

WYKONAWCA

Energopol - Szczecin S.A.
 
 

www.energopol.pl

budimex

WYKONAWCA

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych
Sp. z o.o.
w Zwoleniu

www.prdzwolen.com.pl

Ostatnia aktualizacja:
      18.04.2018
Liczba odsłon: