DATA PODPISANIA UMOWY
O DOFINANSOWANIE

16.11.2017 r.

WARTOŚĆ CAŁKOWITA KONTRAKTU
 

249 397 743,98 PLN

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA
Z UNII EUROPEJSKIEJ

1 178 476 685,47 PLN

WARTOŚĆ CAŁKOWITA PROJEKTU
 (pięć kontraktów)

2 282 411 370,44 PLN

NUMER PROJEKTU

POIS.03.01.00-00-0033/17

NAZWA KONTRAKTU

"Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S17 Garwolin-Kurów na odcinku granica województwa mazowieckiego i lubelskiego - węzeł "Sielce" obecnie "Kurów Zachód" (bez węzła), Część nr 3: odcinek dojazd do przeprawy mostowej na rz. Wiśle w m. Puławy"

AKTUALNOŚCI

 • 26.11.2018

  BRANŻA DROGOWA 1. Montaż konstrukcji wsporczych pod oznakowanie oraz bramownic na I etapie. 2....

  Czytaj więcej...

 • 19.11.2018

  BRANŻA DROGOWA 1. Montaż konstrukcji wsporczych pod oznakowanie oraz bramownic na I etapie 2....

  Czytaj więcej...

BRANŻA DROGOWA

Sekcja I

1. km 12+300,00 - 12+800,00:

 • nasyp z dokopu.

2. km 13+250,00 - 14+200,00:

 • obrzeża betonowe.

3. km 14+400,00 - 14+860,00:

 • warstwa mrozoochronna gr. 20 cm.

4. km 14+920,00 - 15+460,00:

 • skropienie podbudowy bitumicznej (jezdnia prawa),
 • warstwa wiążąca z betonu asfaltowego gr. 7 cm (jezdnia prawa).

Sekcja II

1. km 15+100,00 - 16+300,00:

 • warstwa mrozoochronna gr. 20 cm.

2. km 16+400,00 - 16+480,00:

 • skropienie podbudowy bitumicznej (jezdnia lewa),
 • warstwa wiążąca z betonu asfaltowego gr. 7 cm (jezdnia lewa).

3. km 16+300,00 - 17+375,00:

 • warstwa mrozoochronna gr. 20 cm,
 • ścieki trójkątne.

4. Droga dojazdowa do Azotów nr 4:

 • skropienie podbudowy z kruszywa (od km 0+020,00 do km 0+650,00),
 • podbudowa z betonu asfaltowego gr. 5 cm (od km 0+020,00 do km 0+650,00).

Sekcja III

1. km 17+375,00 - 22+425,00:

 • wykop,
 • nasyp z wykopu ze stabilizacją,
 • warstwa mrozoochronna gr. 25 cm,
 • uszlachetnianie podłoża gr. 30 cm,
 • nasyp z wykopu ze stabilizacją,
 • podbudowa z mieszanki związanej gr. 15 cm.

BRANŻA MOSTOWA

1. Wiadukt w ciągu drogi ekspresowej nad linią kolejową relacji Warszawa - Dorohusk w km 12+320,52:

 • zasypka pod płytę przejściową w osi F,
 • montaż deskowania ścianki zaplecznej w osi A,
 • betonowanie ścianki zaplecznej w osi A,
 • montaż kotew gzymsowych oraz zbrojenia.

2. Most nad Kurówką:

 • betonowanie ścianki zaplecznej w osi B (jezdnia prawa),
 • deskowanie, zbrojenie ścianki zaplecznej w osi B (jezdnia lewa),
 • wykonywanie warstwy z chudego betonu pod płyty przejściowe w osi A,
 • zbrojenie płyty przejściowej w osi A,
 • zasypka za przyczółkiem w osi B,
 • przygotowanie wnęk dylatacyjnych,
 • montaż dylatacji.

3. Przejście górne dla zwierząt w km 14+600,00:

 • zasypka przyczółków w osi A i D.

4. Wiadukt w ciągu drogi wojewódzkiej nr 824 - węzeł Puławy Wschód:

 • rozdeskowanie ustroju nośnego,
 • montaż dylatacji,
 • deskowanie, zbrojenie i betonowanie ścianek zaplecznych etap II,
 • montaż zbrojenia kap chodnikowych,
 • wykonywanie muru oporowegp wraz z gruntem zbrojonym,
 • zasypka przyczółka w osi A i C.

5. Most nad ciekiem w ciągu drogi ekspresowej zintegrowany z przejściem dla małych zwierząt i płazów w km 16+483,00:

 • pielęgnacja betonu.

6. Wiadukt w ciągu drogi ekspresowej zintegrowany z przejściem dla dużych zwierząt w km 16+979,06:

 • deskowanie pod chudy beton - płyty przejściowe oś B,
 • montaż urządzeń dylatacyjnych,
 • deskowanie wnęki dylatacyjnej,
 • betonowanie warstwą wyrównawczą płyt przejściowych w osi B (jezdnia prawa i lewa),
 • układanie krawężników granitowych.

7. Wiadukt w ciągu drogi ekspresowej w km 17+375,35:

 • szalowanie, zbrojenie skrzydełek (jezdnia lewa),
 • betonowanie skrzydełek (jezdnia lewa),
 • rozdeskowanie skrzydełek (jezdnia lewa),
 • przygotowanie pod układania desek gzymsowych.

8. Wiadukt w ciągu drogi gminnej Wronów - Końskowola nad drogą ekspresową w km 18+511,99:

 • wykonywanie muru oporowego wraz z gruntem zbrojonym w osi A i C.

9. Węzeł Końkowola:

 • montaż zbrojenia przestrzeni między krawężnikiem kamiennym i deską gzymsową,
 • wykonywamie muru oporowego wraz z gruntem zbrojonym w osi A i C,
 • deskowanie ścianek zaplecznych.

10. Most w ciągu drogi ekspresowej nad ciekiem "dopływ spod Sielc" zintegrowany z przejściem dla zwierząt w km 22+024,14:

 • betonowanie korpusu w osi B (jezdnia prawa),
 • deskowanie korpusu w osi B (jezdnia lewa).

11. Wiadukt w ciągu drogi gminnej nr 107701L nad drogą ekspresową w km 22+480,57:

 • wykonywanie muru oporowego wraz z gruntem zbrojonym w osi A i C,
 • wykonywanie drenażu zaprzyczółkowego w osi A.

12. Zbrojenie i betonowanie przepustu w km 14+040,00.

13. Szalowanie przepustu w km 14+877,00.

14. Szalowanie przepustu w km 15+722,00.

BRANŻA SANITARNA

1. Zlewnia nr 21:

 • roboty ziemne.

BRANŻA ELEKTRYCZNA

1. Budowa kanału technologicznego w km 0+000,00 - 11+000,00:

 • wykonywane wykopu,
 • układanie, łączenie rur,
 • zasypywanie wykopu i zagęszczanie.

2. Przebudowa linii wysokiego napięcia 220 kV, linia Rożki - Puławy:

 • wpinanie przewodów,
 • mostkowanie 163, 168, 170, 174,
 • rozbiórka dróg dojazdowych,
 • porządkowanie terenu i zakończenie prac.

3. Budowa systemu zarządzania ruchem dla odcinka 0+000,00 - 11+000,00:

 • wykonywanie wykopu,
 • układanie i łaczenie rur,
 • zagęszczanie i zasypywanie w/w wykopu,
 • montaż studni.

4. Węzeł Puławy Wschód - oświetlenie:

 • przygotowanie terenu pod maszt oświetleniowy na rondzie północnym,
 • szalowanie pod maszt oświtleniowy na rondzie północnym,
 • kopanie rowów kablowych,
 • układanie kabli,
 • zasypka wraz z zagęszczeniem w/w rowów.

 

 

gddkia

ZAMAWIAJĄCY

Generalna Dyrekcja Dróg
Krajowych i Autostrad,
Oddział w Lublinie

www.gddkia.gov.pl

zdi

KONSULTANT

ZDI Sp. z o.o.
 
 

www.zdizam.pl

budimex

WYKONAWCA

Energopol - Szczecin S.A.
 
 

www.energopol.pl

budimex

WYKONAWCA

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych
Sp. z o.o.
w Zwoleniu

www.prdzwolen.com.pl

Ostatnia aktualizacja:
      04.02.2019
Liczba odsłon: