DATA PODPISANIA UMOWY
O DOFINANSOWANIE

16.11.2017 r.

WARTOŚĆ CAŁKOWITA KONTRAKTU
 

249 397 743,98 PLN

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA
Z UNII EUROPEJSKIEJ

1 178 476 685,47 PLN

WARTOŚĆ CAŁKOWITA PROJEKTU
 (pięć kontraktów)

2 282 411 370,44 PLN

NUMER PROJEKTU

POIS.03.01.00-00-0033/17

NAZWA KONTRAKTU

"Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S17 Garwolin-Kurów na odcinku granica województwa mazowieckiego i lubelskiego - węzeł "Sielce" obecnie "Kurów Zachód" (bez węzła), Część nr 3: odcinek dojazd do przeprawy mostowej na rz. Wiśle w m. Puławy"

AKTUALNOŚCI

 • 26.11.2018

  BRANŻA DROGOWA 1. Montaż konstrukcji wsporczych pod oznakowanie oraz bramownic na I etapie. 2....

  Czytaj więcej...

 • 19.11.2018

  BRANŻA DROGOWA 1. Montaż konstrukcji wsporczych pod oznakowanie oraz bramownic na I etapie 2....

  Czytaj więcej...

BRANŻA DROGOWA

Sekcja I

1. km 10+983,28 - 12+300,00:

 • wykop,
 • nasyp z dokopu,
 • warstwa wiążąca.

2. km 12+800,00 - 13+250,00:

 • nasyp z dokopu.

3. km 14+200,00 - 15+100,00:

 • podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5,
 • podbudowa zmieszanki związanej gr. 15 cm.

4. km 15+100,00 - 16+300,00:

 • wykop,
 • nasyp z wykopu,
 • warstwa mrozoochronna gr. 20 cm,
 • zagęszczanie warstwy mrozoochronnej.

5. Droga dojazdowa do Azotów nr 4:

 • podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5,
 • układanie obrzeży i kostki betonowej.

6. Rondo południowe - węzeł Puławy Wschód:

 • układanie krawężników betonowych i kamiennych.

Sekcja II

1. km 15+100,00 - 16+300,00:

 • układanie warstwy mrozoochronnej gr. 22 cm,
 • zagęszczanie warstwy mrozoochronnej.

Sekcja III

1. km 17+375,00 - 20+125,00:

 • wykop,
 • nasyp z wykopu ze stabilizacją,
 • warstwa mrozoochronna gr. 25 cm,
 • uszlachetnione podłoże gr. 30 cm.

2. km 20+125,00 - 22+425,00:

 • warstwa mrozoochronna gr. 25 cm,
 • podbudowa z mieszanki związanej gr. 15 cm,
 • podbudowa z mieszanki związanej gr. 30 cm.

3. km 22+425,00 - 22+902,65:

 • warstwa mrozoochronna  gr. 25 cm,
 • zagęszczanie warstwy mrozoochronnej,
 • odmulanie rowów.

BRANŻA MOSTOWA

1. Wiadukt w ciągu drogi ekspresowej nad linią kolejową relacji Warszawa - Dorohusk w km 12+320,52:

 • montaż deskowania ścianki zaplecznej w osi A i F (wnęki dylatacyjne),
 • profilowanie stożków w osi A,
 • betonowanie ścianki zaplecznej w osi A i F.

2. Most nad Kurówką:

 • montaż deskowania ścianki zaplecznej w osi A i B (wnęki dylatacyjne),
 • wykonywanie warstwy chudego betonu pod płytę przejściową,
 • montaż zbrojenia i deskowania pod płytę przejściową.

3. Przejście górne dla zwierząt w km 14+600,00:

 • wykonywanie betonu ochronnego izolacji.

4. Wiadukt w ciągu drogi wojewódzkiej nr 824 - węzeł Puławy Wschód:

 • zasypka przyczółka w osi C,
 • wykonywanie muru oporowego wraz z gruntem zbrojonym,
 • formowanie stożków w osi A,
 • montaż desek gzymsowych,
 • montaż zbrojenia kap chodnikowych.

5. Wiadukt w ciągu drogi ekspresowej zintegrowany z przejściem dla dużych zwierząt w km 16+979,06:

 • zbrojenie i betonowanie płyty przejściowej oś B (jezdnia prawa),
 • deskowanie ścian zaplecznych, etap II oś A i B (jezdnia lewa).

6. Wiadukt w ciągu drogi ekspresowej w km 17+375,35:

 • rozszalowanie ustroju nośnego (jezdnia prawa),
 • szalowanie ustroju nośnego (jezdnia lewa).

7. Wiadukt w ciągu drogi gminnej Wronów - Końskowola nad drogą ekspresową w km 18+511,99:

 • wykonywanie muru oporowego w osi C,
 • betonowanie warstwy wyrównawczej na podporze A.

8. Węzeł Końskowola:

 • wykonywanie muru oporowego wraz  z gruntem zbrojonym w osi A.

9. Most w ciągu drogi ekspresowej nad ciekiem "dopływ spod Sielc" zintegrowany z przejściem dla zwierząt w km 22+024,14:

 • deskowanie korpusu w osi B (jezdnia lewa),
 • zbrojenie korpusu w osi B (jezdnia lewa).

10. Wiadukt w ciągu drogi gminnej nr 107701L nad drogą ekspresową w km 22+480,57:

 • wykonywanie muru oporowego wraz z gruntem zbrojonym w osi A i C.

11. Montaż zbrojenia przepustu w km 14+040,00.

12. Pielęgnacja betonu, rozszalowanie stropu i ścian wewnętrznych (jezdnia prawa), szlowanie skrzydeł (jezdnia lewa) - przepust w km 14+877,00.

13. Szalowanie, zbrojenie i betonowanie płyty nadbetonu przepustu (jezdnia prawa i jezdnia lewa) w km 15+722,00.

BRANŻA SANITARNA

1. Zbiornik nr 21:

 • roboty umocnieniowe,
 • pielęgnacja betonu.

2. Zlewnia nr 23, 24:

 • regulacja wpustów.

3. Przebudowa wodociągu:

 • roboty ziemne.

BRANŻA ELEKTRYCZNA

1. Budowa kanału technologicznego w km 0+000,00 - 11+000,00:

 • wykonywanie wykopu,
 • układanie i łaczenie rur,
 • zasypywanie wykopu wraz z zagęszczeniem.

2. Budowa systemu zarządzania ruchem dla odcinka 0+000,00 - 11+000,00 i odcinka 11+000,00 - 22+000,00:

 • wykonywanie wykopu,
 • układanie i łączenie rur,
 • zagęszczanie i zasypywanie w/w wykopu,
 • montaż studni.

3. Budowa kanału technologicznego w km 11+000,00 - 22+000,00:

 • wykonywanie wykopu,
 • układanie, łączenie rur,
 • zasypywanie wykopu i zagęszczanie.

4. Węzeł Końskowola - oświetlenie:

 • szalowanie pod chudy beton,
 • wykonywanie chudego betonu pod maszt na rondzie południowym.

5. Węzeł Azoty - oświetlenie:

 • stawianie fundamentów pod słupy,
 • kopanie rowów kablowych,
 • układanie kabli,
 • zasypka wraz z zagęszczeniem w/w rowów.

 

 

 

gddkia

ZAMAWIAJĄCY

Generalna Dyrekcja Dróg
Krajowych i Autostrad,
Oddział w Lublinie

www.gddkia.gov.pl

zdi

KONSULTANT

ZDI Sp. z o.o.
 
 

www.zdizam.pl

budimex

WYKONAWCA

Energopol - Szczecin S.A.
 
 

www.energopol.pl

budimex

WYKONAWCA

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych
Sp. z o.o.
w Zwoleniu

www.prdzwolen.com.pl

Ostatnia aktualizacja:
      04.02.2019
Liczba odsłon: