DATA PODPISANIA UMOWY
O DOFINANSOWANIE

16.11.2017 r.

WARTOŚĆ CAŁKOWITA KONTRAKTU
 

249 397 743,98 PLN

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA
Z UNII EUROPEJSKIEJ

1 178 476 685,47 PLN

WARTOŚĆ CAŁKOWITA PROJEKTU
 (pięć kontraktów)

2 282 411 370,44 PLN

NUMER PROJEKTU

POIS.03.01.00-00-0033/17

NAZWA KONTRAKTU

"Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S17 Garwolin-Kurów na odcinku granica województwa mazowieckiego i lubelskiego - węzeł "Sielce" obecnie "Kurów Zachód" (bez węzła), Część nr 3: odcinek dojazd do przeprawy mostowej na rz. Wiśle w m. Puławy"

AKTUALNOŚCI

 • 26.11.2018

  BRANŻA DROGOWA 1. Montaż konstrukcji wsporczych pod oznakowanie oraz bramownic na I etapie. 2....

  Czytaj więcej...

 • 19.11.2018

  BRANŻA DROGOWA 1. Montaż konstrukcji wsporczych pod oznakowanie oraz bramownic na I etapie 2....

  Czytaj więcej...

BRANŻA DROGOWA

Sekcja I

1. km 12+300,00 - 12+800,00:

 • nasyp z dokopu.

2. km 12+800,00 - 13+250,00:

 • nasyp z dokopu.

3. km 13+250,00 - 13+800,00:

 • nasyp z dokopu.

Sekcja II

1. km 13+800,00 - 15+100,00:

 • podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5,
 • wykonanie warstwy zasadniczej, I warstwa gr. 10 cm - jezdnia prawa (od km 14+340,00 do km 14+820,00).

2. km 15+100,00 - 16+300,00:

 • wykop,
 • nasyp z wykopu,
 • zagęszczanie warstwy mrozoochronnej,
 • podbudowa z mieszanki związanej gr. 15 cm.

3. Rondo południowe - węzeł Puławy Wschód:

 • podbudowa z chudego betonu - pierścień ronda,
 • układanie kostki granitowej - pierścień ronda.

Sekcja III

1. km 17+375,00 - 20+125,00:

 • wykop,
 • nasyp z wykopu ze stabilizacją,
 • warstwa mrozoochronna gr. 25 cm.

2. km 20+125,00 - 22+425,00:

 • warstwa mrozoochronna - zagęszczanie i profilowanie.

3. km 22+425,00 - 22+902,65:

 • skarpowanie nasypów,
 • warstwa mrozoochronna  - zagęszczanie i profilowanie,
 • podbudowa z mieszanki związanej gr. 15 cm,
 • podbudowa z mieszanki związanej gr. 20 cm.

BRANŻA MOSTOWA

1. Wiadukt w ciągu drogi ekspresowej nad linią kolejową relacji Warszawa - Dorohusk w km 12+320,52:

 • umacnianie stożka trylinką w osi A i F,
 • wykonywanie zbrojenia płyty przejściowej w osi A,
 • demontaż deskowania wnęk dylatacyjnych w osi F,
 • montaż zbrojenia i deskowania podwaliny w osi A.

2. Most nad Kurówką:

 • montaż deskowania ścianki zaplecznej w osi A i B (wnęki dylatacyjne),
 • betonowanie wnęki dylatacyjnej w osi A (jezdnia prawa),
 • betonowanie płyty przejściowej w osi B (jezdnia lewa),
 • izolacja na zimno płyt przejściowych.

3. Przejście górne dla zwierząt w km 14+600,00:

 • deskowanie, zbrojenie i zagęszczanie ławy fundamentowej gruntu zbrojonego w osi D (jezdnia lewa),
 • wykonywanie muru oporowego gruntu zbrojonego w osi D (jezdnia prawa),
 • zasypka ławy gruntu zbrojonego w osi D (jezdnia lewa),
 • izolacja ławy fundamentowej gruntu zbrojonego.

4. Wiadukt w ciągu drogi wojewódzkiej nr 824 - węzeł Puławy Wschód:

 • wykonywanie ostatniej warstwy pod warstwę wyrównawczą płyty przejściowej w osi C,
 • wykonywanie muru oporowego wraz z gruntem zbrojonym w osi C,
 • formowanie stożków w osi A (jezdnia prawa i lewa),
 • zbrojenie płyty przejściowej w osi A,
 • betonowanie płyty przejściowej w osi A,
 • izolacja płyty przejściowej,
 • zbrojenie płyty przejściowej na okładzie,
 • pielęgnacja betonu.

5. Wiadukt w ciągu drogi ekspresowej zintegrowany z przejściem dla dużych zwierząt w km 16+979,06:

 • pielęgnacja betonu,
 • zbrojenie płyt przejściowych w osi A (jezdnia prawa i lewa),
 • deskowanie płyt przejściowych w osi A (jezdnia prawa i lewa),
 • betonowanie płyt przejsciowych j/w,
 • izolacja płyt przejsciowych,
 • szlifowanie szczelin dylatacyjnych,
 • montaż desek gzymsowych,
 • prace porządkowe.

6. Wiadukt w ciągu drogi ekspresowej w km 17+375,35:

 • montaż wieżyczek pod strop,
 • układanie dźwigarów szalunku,
 • zbrojenie stropu (jezdnia lewa).

7. Wiadukt w ciągu drogi gminnej Wronów - Końskowola nad drogą ekspresową w km 18+511,99:

 • formowanie stożków w osi C,
 • betonowanie warstwy wyrównawczej pod płytę przejściową.

8. Węzeł Końskowola:

 • wykonywanie muru oporowego wraz z gruntem zbrojonym w osi A i C,
 • formowanie stożków w osi A i C,
 • montaż desek gzymsowych,
 • betonowanie warstwy wyrównawczej pod płytę przejściową.

9. Most w ciągu drogi ekspresowej nad ciekiem "dopływ spod Sielc" zintegrowany z przejściem dla zwierząt w km 20+024,14:

 • betonowanie korpusu w osi B (jezdnia lewa),
 • deskowanie korpusu w osi A (jezdnia lewa).

10. Wiadukt w ciągu drogi gminnej nr 107701L nad drogą ekspresową w km 22+480,57:

 • wykonywanie muru oporowego wraz z gruntem zbrojonym w osi A i C.

11. Montaż zbrojenia przepustu w km 14+040,00.

12. Zasypka pod płyty przejściowe - przepust w km 14+877,00.

13. Zbrojenie płyt przejściowych - przepust w km 19+029,06.

BRANŻA SANITARNA

1. Zlewnia nr 2:

 • regulacja studni,
 • montaż włazów,
 • wykonywanie wpustów deszczowych (roboty ziemne, wiercenie wpustów, montaż przykanalików).

2. Przebudowa wodociągu:

 • roboty ziemne.

BRANŻA ELEKTRYCZNA

1. Budowa systemu zarządzania ruchem dla odcinka 11+000,00 - 22+000,00:

 • wykonywanie wykopu,
 • układanie i łączenie rur,
 • zagęszczanie i zasypywanie w/w wykopu.

2. Węzeł Puławy Wschód - oświetlenie:

 • stawianie fundamentów pod słupy,
 • kopanie rowów kablowych,
 • układanie kabli,
 • zasypywanie i zagęszczanie w/w rowów.

 

gddkia

ZAMAWIAJĄCY

Generalna Dyrekcja Dróg
Krajowych i Autostrad,
Oddział w Lublinie

www.gddkia.gov.pl

zdi

KONSULTANT

ZDI Sp. z o.o.
 
 

www.zdizam.pl

budimex

WYKONAWCA

Energopol - Szczecin S.A.
 
 

www.energopol.pl

budimex

WYKONAWCA

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych
Sp. z o.o.
w Zwoleniu

www.prdzwolen.com.pl

Ostatnia aktualizacja:
      04.02.2019
Liczba odsłon: