DATA PODPISANIA UMOWY
O DOFINANSOWANIE

16.11.2017 r.

WARTOŚĆ CAŁKOWITA KONTRAKTU
 

249 397 743,98 PLN

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA
Z UNII EUROPEJSKIEJ

1 178 476 685,47 PLN

WARTOŚĆ CAŁKOWITA PROJEKTU
 (pięć kontraktów)

2 282 411 370,44 PLN

NUMER PROJEKTU

POIS.03.01.00-00-0033/17

NAZWA KONTRAKTU

"Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S17 Garwolin-Kurów na odcinku granica województwa mazowieckiego i lubelskiego - węzeł "Sielce" obecnie "Kurów Zachód" (bez węzła), Część nr 3: odcinek dojazd do przeprawy mostowej na rz. Wiśle w m. Puławy"

AKTUALNOŚCI

 • 26.11.2018

  BRANŻA DROGOWA 1. Montaż konstrukcji wsporczych pod oznakowanie oraz bramownic na I etapie. 2....

  Czytaj więcej...

 • 19.11.2018

  BRANŻA DROGOWA 1. Montaż konstrukcji wsporczych pod oznakowanie oraz bramownic na I etapie 2....

  Czytaj więcej...

BRANŻA DROGOWA

Sekcja I

1. km 10+983,28 - 12+300,00:

 • nasyp z dokopu.

2. km 12+800,00 - 13+250,00:

 • nasyp z dokopu.

3. km 13+250,00 - 13+800,00:

 • podbudowa z mieszanki związanej gr. 15 cm.

Sekcja II

1. km 15+100,00 - 16+300,00:

 • wykop (rowy przy łącznicach, węzeł Puławy Wschód: L02, L04),
 • nasyp z wykopu (droga wojewódzka nr 824),
 • nasyp z wykopu ze stabilizacją (j/w)
 • warstwa mrozoochronna gr. 20 cm (j/w).

2. km 16+300,00 - 17+375,00:

 • warstwa mrozoochronna gr. 20 cm.

Sekcja III

1. km 17+375,00 - 20+125,00:

 • nasyp z wykopu ze stabilizacją,
 • warstwa mrozoochronna gr. 25 cm,
 • uszlachetnione podłoże gr. 20 cm,
 • podbudowa z mieszanki związanej gr. 15 cm i 20 cm.

2. km 20+125,00 - 22+425,00:

 • wykop,
 • uszlachetnione podłoże gr. 30 cm,
 • podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5,
 • wykonanie podbudowy bitumicznej I i II warstwa,
 • wykonanie warstwy wiążącej.

3. km 22+425,00 - 22+902,65:

 • warstwa mrozoochronna gr. 25 cm,
 • zagęszczanie i profilowanie warstwy mrozoochronnej.

BRANŻA MOSTOWA

1. Wiadukt w ciągu drogi ekspresowej nad linią kolejową relacji Warszawa - Dorohusk w km 12+320,52:

 • montaż desek gzymsowych, zbrojenia i krawężnika w strefach przydylatacyjnych,
 • profilowanie stożka przy osi A (układanie trylinki),
 • wykonywanie izolacji z papy termozgrzewalnej,
 • wykonywanie podwaliny przy stożku w osi F,
 • roboty przygotowawcze przed wykonywaniem asfaltu twardolanego,
 • przygotowanie kap przed betonowaniem.

2. Most nad Kurówką:

 • montaż desek gzymsowych, zbrojenia i krawężnika w strefach przydylatacyjnych,
 • demontaż deskowania ścianki zaplecznej i wnęk dylatacyjnych w osi A i B,
 • wykonywanie przy dylatacji izolacji z papy termozgzrewalnej.

3. Przejście górne dla zwierząt w km 14+600,00:

 • wykonywanie muru oporowego w osi D wraz z zasypką ławy (jezdnia prawa i lewa),
 • rozdeskowanie ław fundamentowych w osi A,
 • zbrojenie i betonowanie ław fundamentowych pod mury oporowe w osi A (jezdnia prawa i lewa),
 • wykonywanie muru oporowego w osi A wraz z zasypką ławy (jezdnia lewa).

4. Wiadukt w ciągu drogi wojewódzkiej nr 824 - węzeł Puławy Wschód:

 • wykonywanie muru oporowego (ostatnie warstwy - jezdnia prawa i lewa),
 • przygotowanie do wykonania podwaliny,
 • przygotowanie podłoża do wykonania izolacji z papy termozgrzewalnej.

5. Wiadukt w ciągu drogi ekspresowej zintegrowany z przejściem dla dużych zwierząt w km 16+979,06:

 • montaż desek gzymsowych,
 • przygotowanie podłoża pod izolację z papy termozgrzewalnej.

6. Wiadukt w ciągu drogi ekspresowej w km 17+375,35:

 • zamykanie skrzydeł przy dylatacji.

7. Wiadukt w ciągu drogi gminnej Wronów - Końskowola nad drogą ekspresową w km 18+511,99:

 • zbrojenie płyt przejściowych,
 • formowanie stożków w osi A i C.

8. Węzeł Końskowola:

 • wykonywanie muru oporowego wraz z gruntem zbrojonym w osi C,
 • formowanie stożków w osi A i C,
 • sprzątanie ustroju nośnego,
 • rozdeskowanie ścianek zaplecznych,
 • wykonywanie chudego betonu pod płytę przejściową,
 • zbrojenie płyty przejściowej.

9. Most w ciągu drogi ekspresowej nad ciekiem "dopływ spod Sielc" zintegrowany z przejściem dla zwierząt w km 22+024,14:

 • deskowanie korpusu w osi A (jezdnia prawa),
 • zbrojenie korpusu w osi A (jezdnia prawa).

10. Wiadukt w ciągu drogi gminnej nr 107701L nad drogą ekspresową w km 22+480,57:

 • wykonywanie muru oporowego w osi A,
 • formowanie stożków w osi A i C,
 • wykonywanie chudego betonu pod płytę przejściową,
 • zbrojenie płyty przejściowej.

11. Zasypka pod płyty przejściowe, rozszalowanie wnętrza przepustu, szalowanie pod chudy beton - przepust w km 14+877,00.

12. Zbrojenie płyt przejściowych - przepust w km 15+722,00.

13. Wykop pod przepust, szlowanie pod chudy beton podkładowy - przepust w km 15+779,00.

14. Zasypki - przepust zintegrowany z przejściem dla zwierząt w km 13+623,80.

15. Pilęgnacja betonu płyt przejściowych, rozszalowanie płyt przejściowych - przepust w km 19+029,06.

BRANŻA SANITARNA

1. Zlewnia nr 21:

 • roboty umocnieniowe.

2. Zlewnia nr 14 (wpusty deszczowe):

 • roboty ziemne,
 • wiercenie wpustów,
 • montaż przykanalików.

3. Zlewnia nr 15 (wpusty deszczowe):

 • roboty ziemne,
 • wiercenie wpustów,
 • montaż przykanalików.

4. Zlewnia nr 18 (wpusty deszczowe od km 087,51 do km 17+104,70):

 • roboty ziemne,
 • wiercenie wpustów,
 • montaż przykanalików.

5. Zlewnia nr 26, 27 - regulacja wpustów deszczowych.

6. Zlewnia nr 12 (wpusty deszczowe od km 13+962,83 do km 13+997,76):

 • roboty ziemne,
 • wiercenie wpustów,
 • montaż przykanalików.

BRANŻA ELEKTRYCZNA

1. Budowa systemu zarządzania ruchem dla odcinka 11+000,00 - 22+000,00:

 • wykonywanie wykopu,
 • układanie i łaczenie rur,
 • zagęszczanie i zasypywanie w/w wykopu.

2. Węzeł Końskowola - oświetlenie:

 • stawianie fundamentów pod słupy,
 • kopanie rowów kablowych,
 • układanie kabli,
 • przejście pod jezdnią,
 • zasypywanie i zagęszczanie w/w rowów.

 

 

 

gddkia

ZAMAWIAJĄCY

Generalna Dyrekcja Dróg
Krajowych i Autostrad,
Oddział w Lublinie

www.gddkia.gov.pl

zdi

KONSULTANT

ZDI Sp. z o.o.
 
 

www.zdizam.pl

budimex

WYKONAWCA

Energopol - Szczecin S.A.
 
 

www.energopol.pl

budimex

WYKONAWCA

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych
Sp. z o.o.
w Zwoleniu

www.prdzwolen.com.pl

Ostatnia aktualizacja:
      04.02.2019
Liczba odsłon: