DATA PODPISANIA UMOWY
O DOFINANSOWANIE

16.11.2017 r.

WARTOŚĆ CAŁKOWITA KONTRAKTU
 

249 397 743,98 PLN

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA
Z UNII EUROPEJSKIEJ

1 178 476 685,47 PLN

WARTOŚĆ CAŁKOWITA PROJEKTU
 (pięć kontraktów)

2 282 411 370,44 PLN

NUMER PROJEKTU

POIS.03.01.00-00-0033/17

NAZWA KONTRAKTU

"Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S17 Garwolin-Kurów na odcinku granica województwa mazowieckiego i lubelskiego - węzeł "Sielce" obecnie "Kurów Zachód" (bez węzła), Część nr 3: odcinek dojazd do przeprawy mostowej na rz. Wiśle w m. Puławy"

AKTUALNOŚCI

 • 26.11.2018

  BRANŻA DROGOWA 1. Montaż konstrukcji wsporczych pod oznakowanie oraz bramownic na I etapie. 2....

  Czytaj więcej...

 • 19.11.2018

  BRANŻA DROGOWA 1. Montaż konstrukcji wsporczych pod oznakowanie oraz bramownic na I etapie 2....

  Czytaj więcej...

BRANŻA DROGOWA

Sekcaj I

1. km 12+400,00 - 12+800,00:

 • zamienna warstwa mrozoochronna gr. 20 cm,
 • nasyp z dokopu.

2. km 12+800,00 - 13+250,00:

 • nasyp z dokopu,
 • zamienna warstwa mrozoochronna gr. 20 cm.

3. km 13+250,00 - 13+800,00:

 • nasyp z dokopu.

4. Aleja 1000 - Lecia Państwa Polskiego (rejon skrzyżowania z drogą krajową nr 12):

 • rozbiórka nawierzchni z kostki,
 • frezowanie nawierzchni bitumicznej,
 • rozbiórka barier energochłonnych.

Sekcja II

1. km 15+100,00 - 17+375,00:

 • wykop (formowanie rowów - droga wojewódzka nr 824),
 • nasyp z wykopu (rondo południowe - droga wojewódzka nr 824),
 • układanie krawężników (droga wojewódzka nr 824),
 • nasyp z wykopu pod chodnik przy drodze nr 824,
 • nasyp z wykopu ze stabilizacją (uzupełniający km 16+500,00),
 • podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5.

Sekcja III

1. km 17+375,00 - 20+125,00:

 • warstwa mrozoochronna gr. 25 cm (profilowanie i zagęszczanie),
 • uszlachetnione podłoże gr. 20 cm,
 • wykonanie nasypu,
 • podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej cementem gr 15 cm i 20 cm.

2. km 20+125,00 - 22+425,00:

 • podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5,
 • warstwa mrozoochronna gr. 25 cm,
 • podbudowa pomocnicza z mieszanki zwiazanej cementem gr. 15 cm i 20 cm,
 • warstwa wiążąca.

3. km 22+425,00 - 22+902,65:

 • podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5,
 • układanie ścieków trójkątnych,
 • obróbka wpustów,
 • podbudowa pomocnicza z mieszanki związnej cementem gr. 15 cm i 20 cm,
 • podbudowa pomocnicza z betonu asfaltowego gr. 17 cm.

BRANŻA MOSTOWA

1. Wiadukt w ciągu drogi ekspresowej nad linią kolejową relacji Warszawa - Dorohusk w km 12+320,52:

 • montaż dskowania i betonowanie podwaliny przy stożku w osi A i F,
 • układanie asfaltu twardolanego na ustroju nośnym,
 • betonowanie kapy chodnikowej.

2. Most nad Kurówką:

 • montaż desek gzymsowych, zbrojenia i krawężnika w strefach przydylatacyjnych,
 • wykonywanie przy dylatacji izolacji z papy termozgrzewalnej.

3. Przejście górne dla zwierząt w km 14+600,00:

 • wykonywanie muru oporowego w osi A i D wraz z zasypką ławy (jezdnia prawa i lewa).

4. Wiadukt w ciągu drogi wojewódzkiej nr 824 - węzeł Puławy Wschód:

 • betonowanie murów oporowych oś C,
 • deskowanie podwalin stożków,
 • betonowanie podwaliny w osi A i C (jezdnia lewa),
 • rozdeskowanie podwaliny stożka oś A (jezdnia lewa).

5. Wiadukt w ciągu drogi ekspresowej zintegrowany z przjeściem dla dużych zwierząt w km 16+979,06:

 • montaż desek gzymsowych,
 • przygotowanie podłoża pod izolację z papy termozgrzewalnej,
 • ułożenie izolacji z papy termozgrzewalnej,
 • wypełnienie szczelin przy deskach gzymsowych,
 • ułożenie asfaltu twardolanego na ustroju nośnym.

6. Wiadukt w ciągu drogi ekspresowej w km 17+375,35:

 • zamykanie skrzydeł przy dylatacji,
 • wykonywanie zastawki przy dylatacji skrzedeł.

7. Wiadukt w ciągu drogi gminnej Wronów - Końskowola nad drogą ekspresową w km 18+511,99:

 • przygotowanie powierzchni ustroju nośnego pod izolację z papy termozgrzewalnej,
 • układanie izloacji z papy termozgrzewalnej,
 • montaz reperów.

8. Węzeł Końskowola:

 • wykonywanie muru oporowego wraz z gruntem zbrojonym w osi A,
 • formowanie stożków w osi A i C,
 • przygotowanie powierzchni ustroju nośnego pod izolację z papy termozgrzewalnej,
 • układanie izolacji z papy termozgrzewalnej.

9. Most w ciągu drog eksprsowej nad ciekiem "dopływ spod Sielc" zintegrowany z przejściem dla zwierząt w km 22+024,14:

 • deskowanie korpusu w osi A (jezdnia lewa),
 • pielęgnacja betonu korpusu w osi A (jezdnia prawa),
 • rozdeskowanie korpusu w osi A (jezdnia prawa).

10. Wiadukt w ciągu drogi gminnej nr 107701L nad drogą ekspresową w km 22+480,57:

 • formowanie stożków w osi A i C.

11. Zbrojenie i deskowanie - przepust w km 14+040,00.

12. Zbrojenie i szalowanie płyt przejściowych - przepust w km 14+877,00.

13. Betonowanie, rozszalowanie, pielęgnacja betonu płyt przejściowych, wykonanie izolacji cienkowarstwowej i warstwy gruntującej pod papę termozgrzewalną - przepust w km 15+722,00.

14. Ułożenie prefabrykatów - przepust w km 15+799,00.

15. Śrutowanie stropu, gruntowanie stropu, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej wewnątrz przepustu oraz izolacji z papy termozgrzewalnej na stropie - przepust w km 19+029,06.

BRANŻA SANITARNA

1. Zlewnia nr 3 (wpusty deszczowe):

 • roboty ziemne,
 • wiercenie wpustów,
 • montaż przkanalików.

2. Zlewnia nr 6 (wpusty deszczowe):

 • roboty ziemne,
 • wiercenie wpustów,
 • montaż przkanalików,
 • montaż studni.

3. Zlewnia nr 9 (wpusty deszczowe):

 • roboty ziemne,
 • wiercenie wpustów,
 • montaż przkanalików.

4. Zlewnia nr 10 (wpusty deszczowe):

 • roboty ziemne,
 • wiercenie wpustów,
 • montaż przkanalików.

5. Zlewnia nr 14 (wpusty deszczowe):

 • roboty ziemne,
 • wiercenie wpustów,
 • montaż przkanalików,
 • obrukowanie ścieków skarpowych.

6. Zlewnia nr 15 (wpusty deszczowe):

 • roboty ziemne,
 • wiercenie wpustów,
 • montaż przkanalików.

BRANŻA ELEKTRYCZNA

1. Budowa systemu zarządzania ruchem i kanału technologicznego dla odcinka 11+000,00 - 22+000,00:

 • wykonywanie wykopu,
 • układanie i łaczenie rur,
 • zagęszczanie i zasypywanie w/w wykopu,
 • wykonywanie przewiertów.

2. Węzeł Końskowola - oświetlenie:

 • stawianie fundamentów pod słupy,
 • kopanie rowów kablowych,
 • układanie kabli,
 • zasypywanie i zagęszczanie w/w rowów.

3. Węzeł Azoty - oświetlenie:

 • kopanie rowów kablowych,
 • układanie kabli,
 • zasypywanie i zagęszczanie w/w rowów,
 • stawianie fundamentów pod słupy.

 

gddkia

ZAMAWIAJĄCY

Generalna Dyrekcja Dróg
Krajowych i Autostrad,
Oddział w Lublinie

www.gddkia.gov.pl

zdi

KONSULTANT

ZDI Sp. z o.o.
 
 

www.zdizam.pl

budimex

WYKONAWCA

Energopol - Szczecin S.A.
 
 

www.energopol.pl

budimex

WYKONAWCA

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych
Sp. z o.o.
w Zwoleniu

www.prdzwolen.com.pl

Ostatnia aktualizacja:
      04.02.2019
Liczba odsłon: