DATA PODPISANIA UMOWY
O DOFINANSOWANIE

16.11.2017 r.

WARTOŚĆ CAŁKOWITA KONTRAKTU
 

249 397 743,98 PLN

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA
Z UNII EUROPEJSKIEJ

1 178 476 685,47 PLN

WARTOŚĆ CAŁKOWITA PROJEKTU
 (pięć kontraktów)

2 282 411 370,44 PLN

NUMER PROJEKTU

POIS.03.01.00-00-0033/17

NAZWA KONTRAKTU

"Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S17 Garwolin-Kurów na odcinku granica województwa mazowieckiego i lubelskiego - węzeł "Sielce" obecnie "Kurów Zachód" (bez węzła), Część nr 3: odcinek dojazd do przeprawy mostowej na rz. Wiśle w m. Puławy"

AKTUALNOŚCI

 • 26.11.2018

  BRANŻA DROGOWA 1. Montaż konstrukcji wsporczych pod oznakowanie oraz bramownic na I etapie. 2....

  Czytaj więcej...

 • 19.11.2018

  BRANŻA DROGOWA 1. Montaż konstrukcji wsporczych pod oznakowanie oraz bramownic na I etapie 2....

  Czytaj więcej...

BRANŻA DROGOWA

Sekcja I

1. km 12+800,00 - 13+250,00:

 • podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 - profilowanie i zagęszczanie,
 • podbudowa bitumiczna.

2. km 13+250,00 - 13+800,00:

 • podbudowa z mieszanki związanej gr. 15 cm,
 • podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 - profilowanie i zagęszczanie (jezdnia prawa i lewa),
 • wykop,
 • podbudowa bitumiczna,
 • układanie ścieków trójkatnych.

Sekcja II

1. km 13+800,00 - 15+100,00:

 • podbudowa z mieszanki związanej gr. 15 cm (jezdnia prawa i lewa),
 • podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 (jezdnia prawa i lewa),
 • wykop,
 • podbudowa bitumiczna.

2. km 15+100,00 - 16+300,00:

 • zagęszczanie warstwy mrozoochronnej gr. 20 cm (droga wojewódzka nr 824),
 • profilowanie skarpy,
 • profilowanie poboczy (węzeł Puławy Wschód),
 • podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 (profilowanie i zagęszczanie - droga powiatowa nr 2505L),
 • warstwa mrozoochronna (profilowanie i zagęszczanie - droga powiatowa nr 2505L).

Sekcja III

1. km 17+375,00 - 20+125,00:

 • podbudowa z mieszanki związanej gr. 15 cm,
 • podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 (profilowanie i zagęszczanie),
 • warstwa mrozoochronna gr. 15 cm,
 • podbudowa z betonu asfaltowego gr. 17 cm.

2. km 20+125,00 - 22+425,00:

 • nasyp z dokopu ze stabilizacją,
 • warstwa mrozoochronna gr. 25 cm,
 • nasyp z wykopu ze stabilizacją,
 • podbudowa z mieszanki związanej gr. 20 cm.

BRANŻA MOSTOWA

1. Most nad Kurówką:

 • montaż zbrojenia kap chodnikowych.

2. Przejście górne dla zwierząt w km 14+600,00:

 • wykonywanie muru oporowego w osi A i D wraz z zasypką ławy (jezdnia prawa i lewa).

3. Wiadukt w ciągu drogi wojewódzkiej nr 824 - węzeł Puławy Wschód:

 • betonowanie kap chodnikowych na murach oporowych,
 • piaskowanie kap chodnikowych na obiekcie pod żywicę.

4. Wiadukt w ciągu drogi ekspresowej zintegrowany z przejściem dla dużych zwierząt w km 16+979,06:

 • zbrojenie kap poza ustrojem,
 • deskowanie kap poza ustrojem,
 • układanie krawężników poza ustrojem,
 • uszczelnianie powierzchni pomiędzy deską gzymsową a skrzydłem,
 • betonowanie kapy na skrzydle podpora A - strona prawa.

5. Wiadukt w ciągu drogi ekspresowej w km 17+375,35:

 • spawanie kotew talerzowych,
 • betonowanie ściany czołowej na stropie,
 • rozszalowanie ścian zewnętrznych (jezdnia lewa),
 • pielęgnacja betonu ściany czołowej na stropie.

6. Węzeł Końskowola:

 • deskowanie podwaliny stożka,
 • zbrojenie i deskowanie konstrukcji obciążających,
 • piaskowanie kap chodnikowych,
 • układanie nawierzchni z żywic, I warstwa.

7. Most w ciągu drogi ekspresowej nad ciekiem "dopływ spod Sielc" zintegrowany z przejściem dla zwierząt w km 22+024,14:

 • rozdeskowanie korpusu w osi A (jezdnia lewa),
 • deskowanie poprzecznicy w osi B (jezdnia prawa i lewa),
 • zbrojenie poprzecznicy w osi B (jezdnia prawa),
 • betonowanie ciosów w osi A (jezdnia lewa).

8. Wiadukt w ciągu drogi gminnej nr 107701L nad drogą ekspresową w km 22+480,57:

 • wykop pod podwalinę stożków,
 • piaskowanie kap,
 • układanie nawierzchni z żywic na kapach (jezdnia lewa).

9. Montaż zbrojenia i deskowania skrzydełek, wykonanie izolacji pionowej - przepust w km 14+040,00.

10. Prace wewnątrz przepustu w km 14+877,00.

11. Gruntowanie pod papę termozgrzewalną styków prefabrykatów - przepust w km 15+799,00.

BRANŻA SANITARNA

1. Zlewnia nr 1, 2:

 • roboty ziemne,
 • wiercenie wpustów,
 • regulacja studni,
 • montaż studni i przykanalików.

2. Zbiornik nr 21:

 • roboty umocnieniowe.

BRANŻA ELEKTRYCZNA

1. Budowa systemu zarządzania ruchem dla odcinka 0+000,00 - 11+000,00 i 11+000,00 - 22+000,00:

 • wykonywanie wykopu,
 • układanie i łączenie rur,
 • zagęszczanie i zasypywanie w/w wykopy,
 • wykonywanie przewiertów.

2. Węzeł Końskowola - oświetlenie:

 • kopanie rowów kablowych,
 • stawianie fundamentów,
 • układanie kabli,
 • zasypywanie i zagęszczanie w/w rowów,
 • wykonywanie fundamentów pod maszt oświetleniowy - rondo południowe.

3. Węzeł Puławy Wschód - oświetlenie:

 • przygotowanie terenu pod fundament - rondo południowe,
 • wykonywanie fundamentu pod maszt oświetleniowy - rondo południowe,
 • kopanie rowu kablowego - zasilanie między rondem północnym i południowym.

4. Węzeł Azoty - oświetlenie:

 • wykonanie podłączenia na obwodzie WO2.

 

 

 

gddkia

ZAMAWIAJĄCY

Generalna Dyrekcja Dróg
Krajowych i Autostrad,
Oddział w Lublinie

www.gddkia.gov.pl

zdi

KONSULTANT

ZDI Sp. z o.o.
 
 

www.zdizam.pl

budimex

WYKONAWCA

Energopol - Szczecin S.A.
 
 

www.energopol.pl

budimex

WYKONAWCA

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych
Sp. z o.o.
w Zwoleniu

www.prdzwolen.com.pl

Ostatnia aktualizacja:
      04.02.2019
Liczba odsłon: