DATA PODPISANIA UMOWY
O DOFINANSOWANIE

16.11.2017 r.

WARTOŚĆ CAŁKOWITA KONTRAKTU
 

249 397 743,98 PLN

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA
Z UNII EUROPEJSKIEJ

1 178 476 685,47 PLN

WARTOŚĆ CAŁKOWITA PROJEKTU
 (pięć kontraktów)

2 282 411 370,44 PLN

NUMER PROJEKTU

POIS.03.01.00-00-0033/17

NAZWA KONTRAKTU

"Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S17 Garwolin-Kurów na odcinku granica województwa mazowieckiego i lubelskiego - węzeł "Sielce" obecnie "Kurów Zachód" (bez węzła), Część nr 3: odcinek dojazd do przeprawy mostowej na rz. Wiśle w m. Puławy"

AKTUALNOŚCI

 • 26.11.2018

  BRANŻA DROGOWA 1. Montaż konstrukcji wsporczych pod oznakowanie oraz bramownic na I etapie. 2....

  Czytaj więcej...

 • 19.11.2018

  BRANŻA DROGOWA 1. Montaż konstrukcji wsporczych pod oznakowanie oraz bramownic na I etapie 2....

  Czytaj więcej...

BRANŻA DROGOWA

Sekcja I

1. km 10+983,28 - 12+300,00:

 • profilowanie skarp i rowu odwadniającego,
 • formowanie i zagęszczanie poboczy,
 • zagęszczanie i profilowanie zamiennej warstwy mrozoochronnej od km 12+040,00 do km 12+295,00.

2. km 12+300,00 - 12+800,00:

 • nasyp z dokopu,
 • zagęszczanie i profilowanie warstwy mrozoochronnej od km 12+400,00 do km 12+530,00.

3. km 12+800,00 - 13+250,00:

 • profilowanie i dogęszczanie kruszywa łamanego 0/31,5 od km 12+800,00 do km 13+250,00 - jezdnia lewa,
 • oczyszczanie i skropienie warstwy bitumicznej od km 12+800,00 do km 13+250,00 - jezdnia prawa,
 • układanie warstwy wiążącej od km 12+800,00 do km 13+250,00 - jezdnia prawa,
 • profilowanie skarpy - jezdnia lewa.

4. km 13+250,00 - 13+800,00:

 • profilowanie skarpy i rowu odwadniającego,
 • profilowanie wraz z zagęszczeniem kruszywa łamanego 0/31,5 od km 13+250,00 do km 13+650,00 - jezdnia lewa,
 • oczyszczanie i skropienie warstwy bitumicznej od km 13+250,00 do km 13+600,00 - jezdnia prawa,
 • układanie warstwy wiążącej od km 13+250,00 do km 13+600,00 - jezdnia prawa.

Sekcja II

1. km 13+800,00 - 15+100,00:

 • profilowanie rowu i skarpy od km 14+650,00 do km 14+900,00.

2. km 15+100,00 - 16+300,00:

 • profilowanie rowów i skarp na łącznicach - wezeł Puławy Wschód,
 • profilowanie poboczy od km 16+000,00 do km 16+200,00,
 • podbudowa z mieszanki związanej gr. 15 cm - droga wojewódzka nr 824 od km 0+310,00 do km 0+550,00,
 • wykonywanie przepustu w km 0+058,00 - łącznica nr L01.

3. km 16+300,00 - 17+375,00:

 • podbudowa z mieszanki związanej gr. 15 cm od km 16+850,00 do km 16+970,00 - jezdnia lewa,
 • podbudowa z mieszanki związanej gr. 15 cm - droga powiatowa nr 2505L (od km 0+600,00 do km 0+684,00),
 • oczyszczanie i skropienie (warstwa niebitumiczna) - droga wojewódzka nr 824 od km 0+170,00 do km0+310,00,
 • podbudowa bitumiczna - droga wojewódzka nr 824 od km 0+170,00 do km 0+310,00.

Sekcja III

1. km 17+375,00 - 20+125,00:

 • układanie ścieków trójkątnych,
 • podbudowa z mieszanki związanej gr. 20 cm,
 • profilowanie i zagęszczanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5,
 • podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego gr. 17 cm,
 • wykonanie warstwy mrozoochronnej.

2. km 20+125,00 - 22+425,00:

 • podbudowa z kruszywa łamanegom 0/31,5,
 • roboty brukarskie - układanie ścieków trójkatnych,
 • podbudowa z mieszanki związanej gr. 20 cm,
 • wykonanie warstwy mrozoochronnej.

BRANŻA MOSTOWA

1. Wiadukt w ciągu drogi ekspresowej nad linią kolejową relacji Warszawa - Dorohusk w km 12+320,52:

 • wypełnianie szczelin między deskami gzymsowymi,
 • umacnianie stożków i skarp przyczółków.

2. Most nad Kurówką:

 • wypełnianie szczelin między deskami gzymsowymi.

3. Przejście górne dla zwierząt w km 14+600,00:

 • wykonywanie muru oporowego w osi A i D wraz z zasypką ławy (jezdnia lewa i prawa),
 • czyszczenie podłoża pod papę termozgrzewalną,
 • deskowanie murów oporowych przed betonowaniem.

4. Wiadukt w ciągu drogi wojewódzkiej nr 824 - węzeł Puławy Wschód:

 • układanie krawężnika.

5. Wiadukt w ciągu drogi ekspresowej zintegrowany z przejściem dla dużych zwierząt w km 16+979,06:

 • wykonywanie drenażu,
 • zbrojenie kap poza ustrojem nośnym.

6. Wiadukt w ciągu drogi ekspresowej w km 17+375,35:

 • rozszalowanie stropu ustroju nośnego (jezdnia lewa).

7. Węzeł Końskowola:

 • zbrojenie kap chodnikowych,
 • rozdeskowanie płyt obciążających,
 • montaż desek gzymsowych,
 • montaż krawężnika.

8. Most w ciągu drogi ekspresowej nad ciekiem "dopływ spod Sielc" zintegrowany z przejściem dla zwierząt w km 22+024,14:

 • zbrojenie poprzecznicy w osi A (jezdnia lewa i prawa),
 • deskowanie poprzecznicy w osi A (jezdnia lewa i prawa),
 • betonowanie poprzecznicy w osi B (jezdnia lewa i prawa),
 • zasypka za przyczółkiem w osi A i B,
 • rozdeskowanie poprzecznicy w osi B (jezdnia lewa i prawa),
 • drenaż za przyczółkiem w osi B.

9. Wiadukt w ciągu drogi gminnej nr 107701L nad drogą ekspresową w km 22+480,57:

 • zbrojenie i deskowanie podwaliny stożka,
 • betonowanie podwaliny stożka.

10. Montaż zbrojenia i deskowania, betonowanie wlotu, wykonywanie zasypki przepustu (jezdnia lewa), montaż zbrojenia płyt przejściowych (jezdnia prawa) - przepust w km 14+040,00.

11. Izolacja i zasypka przepustu w km 15+722,00 (jezdnia prawa i lewa).

BRANŻA SANITARNA

1. Zbiornik nr 21:

 • roboty umocnieniowe.

BRANŻA ELEKTRYCZNA

1. Budowa systemu zarządzania ruchem dla odcinka 0+000,00 - 11+000,00 i 11+000,00 - 22+000,00:

 • wykonywanie wykopu,
 • układanie i łączenie rur,
 • zagęszczanie i zasypywanie w/w wykpu,
 • wykonywanie przewiertów.

2. Węzeł Końskowola - oświetlenie:

 • kopanie rowów kablowych,
 • ułożenie kabla i wykonanie podłaczenia w obwodzie WO1, pomiędzy słupem oświetleniowym nr 8 i 9.

3. Węzeł Puławy Wschód - oświetlenie:

 • wykonanie muf na kablach zasilających.
gddkia

ZAMAWIAJĄCY

Generalna Dyrekcja Dróg
Krajowych i Autostrad,
Oddział w Lublinie

www.gddkia.gov.pl

zdi

KONSULTANT

ZDI Sp. z o.o.
 
 

www.zdizam.pl

budimex

WYKONAWCA

Energopol - Szczecin S.A.
 
 

www.energopol.pl

budimex

WYKONAWCA

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych
Sp. z o.o.
w Zwoleniu

www.prdzwolen.com.pl

Ostatnia aktualizacja:
      04.02.2019
Liczba odsłon: