DATA PODPISANIA UMOWY
O DOFINANSOWANIE

16.11.2017 r.

WARTOŚĆ CAŁKOWITA KONTRAKTU
 

249 397 743,98 PLN

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA
Z UNII EUROPEJSKIEJ

1 178 476 685,47 PLN

WARTOŚĆ CAŁKOWITA PROJEKTU
 (pięć kontraktów)

2 282 411 370,44 PLN

NUMER PROJEKTU

POIS.03.01.00-00-0033/17

NAZWA KONTRAKTU

"Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S17 Garwolin-Kurów na odcinku granica województwa mazowieckiego i lubelskiego - węzeł "Sielce" obecnie "Kurów Zachód" (bez węzła), Część nr 3: odcinek dojazd do przeprawy mostowej na rz. Wiśle w m. Puławy"

AKTUALNOŚCI

 • 26.11.2018

  BRANŻA DROGOWA 1. Montaż konstrukcji wsporczych pod oznakowanie oraz bramownic na I etapie. 2....

  Czytaj więcej...

 • 19.11.2018

  BRANŻA DROGOWA 1. Montaż konstrukcji wsporczych pod oznakowanie oraz bramownic na I etapie 2....

  Czytaj więcej...

BRANŻA DROGOWA

Sekcja I

      1. km 10+983,28 – 12+300,00:

 • oczyszczenie i skropienie – warstwa niebitumiczna w km 12+040 – 12+295,
 • podbudowa bitumiczna I warstwa w km 12+040 – 12+295,

      2. km 12+300,00 – 12+800,00:

 • nasyp z wykopu - zagęszczanie nasypu w km 12+500-12+760,
 • warstwa mrozochronna gr. 20 cm,
 • oczyszczenie i skropienie – warstwa niebitumiczna w km 12+390 – 12+460,

      3. km 12+800,00 – 13+250,00:

 • nasyp z dokopu – profilowanie skarpy,

      4. km 13+250,00 – 13+800,00:

 • nasyp z dokopu – profilowanie skarpy,

      5. Rozbiórki

 • rozbiórki barier stalowych w km 11+800 – 12+000,

Sekcja II

      1. km 13+800,00 – 15+100,00:

 • nasyp z dokopu – zasypywanie pasa rozdziału w km 14+460 – 14+800,
 • wykop w rejonie pasa technologicznego,
 • zahumusowanie,

      2. km 16+300,00 – 17+375,00:

 • nasyp z wykopu – profilowanie skarp km+16+300 – 16+500, zasypywanie poboczy,
 • wykop – kopanie rowów,

      3. Roboty brukarskie:

 • krawężnik betonowy – DW824 km 0+360 – 0+500 L, na rondzie południowym w m. Michałówka,
 • ścieki trójkątne,

      4. Zahumusowanie:

 • w rejonie węzła Puławy Wschód,

Sekcja III

       1. km 17+375,00 – 20+125,00:

 • profilowanie i zagęszczanie warstwy mrozoochronnej,
 • podbudowa z mieszanki związanej gr. 20 cm,
 • podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5,

       2. km 20+125,00 – 22+425,00:

 • nasyp z dokopu,
 • podbudowa bitumiczna,
 • podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej cementem C5/6,
 • podbudowa z mieszanki związanej gr. 20 cm,
 • podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5,
 • oczyszczenie i skropienie – warstwa niebitumiczna, bitumiczna,
 • warstwa wiążąca,

BRANŻA MOSTOWA

       1. Wiadukt w ciągu drogi ekspresowej nad linią kolejową relacji Warszawa – Dorohusk w km 12+320,52:

 • montaż zbrojenia kap chodnikowych na najazdach,
 • betonowanie kap chodnikowych,
 • montaż trylinek,

       2. Przejście górne dla zwierząt w km 14+600,00:

 • Zasypka najść na obiekcie oś A i D,

       3. Wiadukt w ciągu drogi wojewódzkiej nr 824 – węzeł Puławy Wschód:

 • umocnienie stożka oś A - od Radomia,
 • żywice na kapach,
 • krawężnik zanikający oś C,
 • obrukowanie stożków osie A i C,

       4. Wiadukt w ciągu drogi ekspresowej zintegrowany z przejściem dla dużych zwierząt w km 16+979,06:

 • wykonanie szczelin dylatacyjnych,
 • wypełnianie szczelin pomiędzy deskami i krawężnikami a kapami chodnikowymi,
 • prace porządkowe,

       5. Wiadukt w ciągu drogi ekspresowej w km 17+375,35:

 • deskowanie i zbrojenie skrzydełka oś B - strona lewa,
 • izolacja przyczółków oś A i B,

       6. Wiadukt w ciągu drogi gminnej Wronów – Końskowola nad drogą ekspresową w km 18+511,99:

 • wykonanie żywicy na kapach chodnikowych na obiekcie,

       7. Most w ciągu drogi ekspresowej nad ciekiem „dopływ spod Sielc” zintegrowany z przejściem dla zwierząt w km 22+024,14:

 • deskowanie i betonowanie poprzecznic w osi A i B jezdnia prawa,
 • deskowanie poprzecznic w osi A i B jezdnia lewa,
 • zasypka za przyczółkiem w osi B,
 • deskowanie płyty pomostu jezdnia prawa,

       8. Wiadukt w ciągu drogi gminnej nr 107701L nad drogą ekspresową w km 22+480,57:

 • prace wykończeniowe,
 • montaż desek gzymsowych,
 • wykonanie żywicy na kapach chodnikowych na obiekcie,
 • montaż krawężnika mostowego,
 • deskowanie kap chodnikowych,

       9. Przepusty/przejścia dla zwierząt - PZŁ-02:

 • Wykonanie warstwy betonu ochronnego izolacji,

BRANŻA SANITARNA

       1. Zbiornik nr 20:

 • roboty ziemne,
 • roboty umocnieniowe,

       2. Wpusty deszczowe, studnie – zlewnia ZL2:

 • roboty ziemne,
 • wiercenie wpustów,
 • montaż studni i przykanalika,

       3. Wpusty deszczowe, studnie – zlewnia ZL12 w km 13+962,83 – 13+997,76:

 • roboty ziemne,
 • wiercenie wpustów,
 • montaż studni i przykanalika,

       4. Wpusty deszczowe – zlewnia ZL14:

 • roboty ziemne,
 • wiercenie wpustów,
 • montaż przykanalika,

       5. Dopływ spod Sielc Małych.

BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA ORAZ TELETECHNICZNA

       1.Budowa systemu zarządzania ruchem dla odcinka 0+000,00 – 11+000,00 i 11+000 – 22+000:

 • wykonywanie wykopu,
 • układanie kabla,
 • wykonanie przewiertów,
 • zagęszczanie i zasypywanie w/w wykopu,

       2. Węzeł Azoty – oświetlenie:

 • kopanie rowów kablowych,
 • układanie kabla,
 • stawianie fundamentów,
 • zagęszczanie i zasypywanie – strona prawa od km 12+100,

       3. Węzeł Końskowola – oświetlenie:

 • kopanie rowów kablowych,
 • układanie kabla,
 • stawianie fundamentów,
 • zagęszczanie i zasypywanie – strona lewa i prawa od drogi powiatowej,

       4. Węzeł Puławy Wschód – oświetlenie:

 • kopanie rowów kablowych,
 • układanie kabla,
 • stawianie fundamentów,
 • zagęszczanie i zasypywanie – obwód WO2,

       5. Likwidacja zasilań placów budowy WD-04 i WD-08:

 • wyrywanie słupów – WD08,
gddkia

ZAMAWIAJĄCY

Generalna Dyrekcja Dróg
Krajowych i Autostrad,
Oddział w Lublinie

www.gddkia.gov.pl

zdi

KONSULTANT

ZDI Sp. z o.o.
 
 

www.zdizam.pl

budimex

WYKONAWCA

Energopol - Szczecin S.A.
 
 

www.energopol.pl

budimex

WYKONAWCA

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych
Sp. z o.o.
w Zwoleniu

www.prdzwolen.com.pl

Ostatnia aktualizacja:
      04.02.2019
Liczba odsłon: