DATA PODPISANIA UMOWY
O DOFINANSOWANIE

16.11.2017 r.

WARTOŚĆ CAŁKOWITA KONTRAKTU
 

249 397 743,98 PLN

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA
Z UNII EUROPEJSKIEJ

1 178 476 685,47 PLN

WARTOŚĆ CAŁKOWITA PROJEKTU
 (pięć kontraktów)

2 282 411 370,44 PLN

NUMER PROJEKTU

POIS.03.01.00-00-0033/17

NAZWA KONTRAKTU

"Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S17 Garwolin-Kurów na odcinku granica województwa mazowieckiego i lubelskiego - węzeł "Sielce" obecnie "Kurów Zachód" (bez węzła), Część nr 3: odcinek dojazd do przeprawy mostowej na rz. Wiśle w m. Puławy"

AKTUALNOŚCI

 • 26.11.2018

  BRANŻA DROGOWA 1. Montaż konstrukcji wsporczych pod oznakowanie oraz bramownic na I etapie. 2....

  Czytaj więcej...

 • 19.11.2018

  BRANŻA DROGOWA 1. Montaż konstrukcji wsporczych pod oznakowanie oraz bramownic na I etapie 2....

  Czytaj więcej...

BRANŻA DROGOWA

Sekcja I

1. km 10+983,28 – 12+300,00:

 • obsiew poboczy od km 11+500,00 do km 12+000,00,
 • nasyp z wykopu – profilowanie pobocza od km 12+030,00 do km 12+300,00,
 • humusowanie pasa rozdziału od km 11+300,00 do km 12+000,00.

2. km 12+800,00 – 13+250,00:

 • podbudowa z mieszanki związanej gr. 15 cm – łącznica nr L02, L04 i L06 (węzeł Azoty II),
 • podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 (profilowanie i zagęszczanie) – łącznica nr L02, L04 i L06 (węzeł Azoty II),
 • rozbiórka barier stalowych od km 12+100,00 do km 12+300,00.

Sekcja II

1. km 13+800,00 – 15+100,00:

 • podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 od km 14+000,00 do km 14+100,00.

2.km 15+100,00 – 16+300,00:

 • podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 (profilowanie i zagęszczanie) – ścieżka rowerowa (droga wojewódzka nr 824).

3. km 16+300,00 – 17+375,00:

 • humusowanie skarp, pobocza, rowu od km 16+750,00 do km 16+900,00,
 • układanie geowłókniny w rowie od km 16+400,00 do km 16+700,00 oraz od km 16+750,00 do km 16+900,00 (jezdnia lewa),
 • roboty brukarskie – układanie ścieków trójkątnych od km 17+100,00 do km 17+200,00.

Sekcja III

1. km 17+375,00 - 20+125,00:

 • wykop,
 • podbudowa bitumiczna.

2. km 20+125,00 - 22+425,00:

 • wykop,
 • nasyp z wykopu - profilowanie i zagęszczanie poboczy i pasa rozdziału,
 • podbudowa bitumiczna,
 • warstwa wiążąca.

BRANŻA MOSTOWA

1. Wiadukt w ciągu drogi ekspresowej nad linią kolejową relacji Warszawa - Dorohusk w km 12+320,52:

 • umocnienia stożków w osi F.

2. Most nad Kurówką:

 • zbrojenie kap chodnikowych na dojazdach.

3. Przejście górne dla zwierząt w km 14+600,00:

 • wykonywanie warstw nasypu na dojściach do obiektu.

4. Wiadukt w ciągu drogi ekspresowej zintegrowany z przejsciem dla dużych zwierząt w km 16+979,06:

 • przygotowanie do betonowania kap poza obiektem - oś B,
 • betonowanie kap j/w,
 • pielęgnacja betonu kap j/w,
 • prace porządkowe.

5. Wiadukt w ciągu drogi ekspresowej w km 17+375,35:

 • prace porządkowe na obiekcie,
 • wykonywanie izolacji przeciwwilgociowej skrzydeł stożków skarpowych (jezdnia lewa).

6. Wiadukt w ciągu drogi gminnej Wronów - Końskowola nad drogą ekspresową w km 18+511,99:

 • montaż krawężnika poza obiektem,
 • zbrojenie i montaż desek gzymsowych,
 • betonowanie kap poza obiektem.

7. Węzeł Końskowola:

 • deskowanie podwalin stożków,
 • betonowanie podwalin stożków.

8. Most w ciągu drogi ekspresowej nad ciekiem "dopływ spod Sielc" zintegrowany z przejściem dla zierząt w km 22+024,14:

 • montaż deskowania i zbrojenie ścianki zaplecznej w osi A (jezdnia prawa i lewa, I etap),
 • montaż deskowania ścianki zaplecznej w osi B (jezdnia prawa. II etap).

9. Wiadukt w ciągu drogi gminnej nr 107701L nad drogą ekspresową w km 22+480,57:

 • rozdeskowanie podwalin stożków,
 • pielęgnacja betonu.

10. Betonowanie, rozszalowanie i wykonanie izolacji przeciwwilgociowej płyt przejściowych - przepust wkm 15+799,00.

BRANŻA SANITARNA

1. Zbiornik nr 20:

 • roboty umocnieniowe.

2. Zlewnia nr 11 - wpusty deszczowe:

 • roboty ziemne,
 • wiercenie wpustów,
 • montaż studni i przykanalików.

BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA I TELETECHNICZNA

1. Budowa kanału technologicznego dla odcinka 11+000,00 - 22+000,00:

 • wykonywanie wykopu,
 • układanie i łączenie rur,
 • zagęszczanie i zasypywanie w/w wykopu.

2. Węzeł Azoty II - oświtlenie:

 • zasypanie wraz z zagęszczeniem obwodu WO-2,
 • zagęszczenie obwodu WO-4.

 

 

 

gddkia

ZAMAWIAJĄCY

Generalna Dyrekcja Dróg
Krajowych i Autostrad,
Oddział w Lublinie

www.gddkia.gov.pl

zdi

KONSULTANT

ZDI Sp. z o.o.
 
 

www.zdizam.pl

budimex

WYKONAWCA

Energopol - Szczecin S.A.
 
 

www.energopol.pl

budimex

WYKONAWCA

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych
Sp. z o.o.
w Zwoleniu

www.prdzwolen.com.pl

Ostatnia aktualizacja:
      04.02.2019
Liczba odsłon: