DATA PODPISANIA UMOWY
O DOFINANSOWANIE

16.11.2017 r.

WARTOŚĆ CAŁKOWITA KONTRAKTU
 

249 397 743,98 PLN

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA
Z UNII EUROPEJSKIEJ

1 178 476 685,47 PLN

WARTOŚĆ CAŁKOWITA PROJEKTU
 (pięć kontraktów)

2 282 411 370,44 PLN

NUMER PROJEKTU

POIS.03.01.00-00-0033/17

NAZWA KONTRAKTU

"Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S17 Garwolin-Kurów na odcinku granica województwa mazowieckiego i lubelskiego - węzeł "Sielce" obecnie "Kurów Zachód" (bez węzła), Część nr 3: odcinek dojazd do przeprawy mostowej na rz. Wiśle w m. Puławy"

AKTUALNOŚCI

 • 26.11.2018

  BRANŻA DROGOWA 1. Montaż konstrukcji wsporczych pod oznakowanie oraz bramownic na I etapie. 2....

  Czytaj więcej...

 • 19.11.2018

  BRANŻA DROGOWA 1. Montaż konstrukcji wsporczych pod oznakowanie oraz bramownic na I etapie 2....

  Czytaj więcej...

BRANŻA DROGOWA

Sekcja I

1. km 12+800,00 – 13+250,00:

 • nasyp z wykopu – profilowanie skarp i poboczy, łącznice nr L04 i L06 (węzeł Azoty II),
 • nasyp z wykopu – nasyp uzupełniający w poboczu,
 • wykop – profilowanie rowów, łącznica nr L04 (węzeł Azoty II),
 • montaż barier drogowych od km 12+795,00 do km 13+050,00 oraz od km 13+300,00 do km 13+650,00.

Sekcja II

1. km 13+800,00 – 15+100,00:

 • wykop – profilowanie rowu prawego od km 14+700,00 do km 14+800,00,
 • wykop – profilowanie skarpy (droga dojazdowa nr 04),
 • nasyp z wykopu – profilowanie poboczy strona lewa od km 14+200,00 do km 14+400,00 oraz od km 14+600,00 do km 16+700,00.

2. km 15+100,00 – 16+300,00:

 • zagęszczanie warstwy mrozoochronnej od km 15+550,00 do km 15+750,00 (jezdnia lewa) oraz od kmm 15+550,00 do km 15+800,00 (jezdnia prawa),
 • profilowanie i zagęszczanie kruszywa łamanego 0/31,5 (droga wojewódzka nr 824 od km 0+000,00 do km 0+090,00,
 • oczyszczenie i skropienie – warstwa bitumiczna (droga wojewódzka nr 824 od km 0+150,00 do km 0+520,00,
 • warstwa ścieralna (droga wojewódzka nr 824 od km 0+150,00 do km 0+520,00),
 • humusowanie skarpy – droga wojewódzka nr 824 od km 0+000,00 do km 0+090,00 (strona prawa),
 • humusowanie – skarpa prawa pobocza od km 15+200,00 do km 15+400,00,
 • oczyszczenie i skropienie – warstwa niebitumiczna (droga wojewódzka nr 824 od km 0+000,00 do km 0+090,00),
 • warstwa ścieralna – droga powiatowa nr 2505L,
 • roboty brukarskie – układanie krawężnika betonowego (droga wojewódzka nr 824 od km 0+069,00 do km 0+090,00, wyspa kanalizująca oraz ścieków trójkątnych od km 0+000,00 do km 0+069,00),
 • roboty brukarskie – montaż obrzeża betonowego (droga wojewódzka nr 824 od km 0+580,00 do km 0+600,00 oraz od km 0+080,00 do km 0+100,00).

3. km 16+300,00 – 17+375,00:

 • profilowanie i zagęszczanie kruszywa łamanego 0/31,5 od km 16+990,00 do km 17+290,00 (jezdnia lewa),
 • oczyszczenie i skropienie – warstwa niebitumiczna od km 16+990,00 do km 17+280,00 (jezdnia prawa),
 • podbudowa bitumiczna od km 16+990,00 do km17+280,00 (jezdnia prawa).

Sekcja III

1. km 17+375,00 – 20+125,00:

 • nasyp z dokopu – profilowanie skarp i poboczy,
 • zahumusowanie gr 30 cm – profilowanie pasa rozdziału,
 • przygotowanie podłoża pod wykonywanie materaca,
 • uszlachetnianie podłoża spoiwem hydraulicznym gr. 30 cm.

2. km 20+125,00 – 22+425,00:

 • nasyp z dokopu – profilowanie i zagęszczanie poboczy,
 • zahumusowanie gr. 15 cm – profilowanie i obsiew skarp, rowu i poboczy.

BRANŻA MOSTOWA

1. Most nad Kurówką:

 • wypełnianie szczelin między krawężnikami granitowymi,
 • przygotowanie kapy chodnikowej do betonowania.

2. Przejście górne dla zwierząt w km 14+600,00:

 • wiercenie pali pod ekrany przeciwolśnieniowe,
 • betonowanie pali pod ekrany przeciwolśnieniowe.

3. Wiadukt w ciągu drogi wojewódzkiej nr 824 – węzeł Puławy Wschód:

 • prace wykończeniowe.

4. Most nad ciekiem w ciągu drogi ekspresowej zintegrowany z przejściem dla zwierząt i płazów w km 16+483,00:

 • przygotowanie kap chodnikowych pod nawierzchnię z żywicy.

5. Wiadukt w ciągu drogi powiatowej nr 2505L nad drogą ekspresową w km 17+375,35:

 • prace porządkowe,
 • izolacja przeciwwilgociowa na ławach fundamentowych (jezdnia prawa).

6. Wiadukt w ciągu drogi gminnej Wronów – Końskowola nad drogą ekspresową w km 18+511,99:

 • wykonanie ścieków przykrawężnikowych,
 • montaż wpustów,
 • wykonanie pierwszej warstwy nawierzchni z żywicy na kapach chodnikowych poza obiektem.

7. Most w ciągu drogi ekspresowej nad ciekiem „dopływ spod Sielc” zintegrowany z przejściem dla pieszych w km 22+024,14:

 • montaż desek gzymsowych,
 • montaż krawężników,
 • zbrojenie kap chodnikowych,
 • rozdeskownie wnęki dylatacyjnej w osi A II etap.

8. Wiadukt w ciągu drogi ekspresowej nr 10770L nad drogą ekspresową w km 22+480,57:

 • montaż wpustów,
 • wykonanie ścieków przykrawężnikowych.

9. Betonowanie fundamentów, rozszalowanie fundamentów przy wlocie i wylocie, zbrojenie i szalowanie skrzydeł wlotu i wylotu – przepust w km 15+722,00.

10. Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej skrzydeł – przepust w km 15+799,00.

BRANŻA SANITARNA

1. Zlewnia nr 2, 24, 25 – wpusty deszczowe:

 • regulacja studni,
 • montaż włazów,
 • roboty ziemne,
 • wiercenie wpustów,
 • montaż przykanalików.

BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA ORAZ TELETECHNICZNA

1. Budowa kanału technologicznego od km 11+000,00 do 22+000,00:

 • wykonywanie wykopu,
 • układanie i łączenie rur,
 • zagęszczanie i zasypywanie w/w wykopu.

2. Budowa SZR na odcinkach od 0+000,00 do 11+000,00:

 • wykonywanie wykopu,
 • układanie kabli,
 • wykonywanie przewiertów,
 • zaspanie wraz z zagęszczeniem w/w wykopu.

3. Węzeł Puławy Wschód – oświetlenie:

 • stawianie słupów oświetleniowych (obwód WO 11).

4. Węzeł Końskowola - oświetlenie:

 • kopanie rowów kablowych,
 • układanie kabla,
 • posadowienie fundamentów, zagęszczanie i zasypywanie (rondo północne).
gddkia

ZAMAWIAJĄCY

Generalna Dyrekcja Dróg
Krajowych i Autostrad,
Oddział w Lublinie

www.gddkia.gov.pl

zdi

KONSULTANT

ZDI Sp. z o.o.
 
 

www.zdizam.pl

budimex

WYKONAWCA

Energopol - Szczecin S.A.
 
 

www.energopol.pl

budimex

WYKONAWCA

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych
Sp. z o.o.
w Zwoleniu

www.prdzwolen.com.pl

Ostatnia aktualizacja:
      04.02.2019
Liczba odsłon: