DATA PODPISANIA UMOWY
O DOFINANSOWANIE

16.11.2017 r.

WARTOŚĆ CAŁKOWITA KONTRAKTU
 

249 397 743,98 PLN

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA
Z UNII EUROPEJSKIEJ

1 178 476 685,47 PLN

WARTOŚĆ CAŁKOWITA PROJEKTU
 (pięć kontraktów)

2 282 411 370,44 PLN

NUMER PROJEKTU

POIS.03.01.00-00-0033/17

NAZWA KONTRAKTU

"Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S17 Garwolin-Kurów na odcinku granica województwa mazowieckiego i lubelskiego - węzeł "Sielce" obecnie "Kurów Zachód" (bez węzła), Część nr 3: odcinek dojazd do przeprawy mostowej na rz. Wiśle w m. Puławy"

AKTUALNOŚCI

 • 26.11.2018

  BRANŻA DROGOWA 1. Montaż konstrukcji wsporczych pod oznakowanie oraz bramownic na I etapie. 2....

  Czytaj więcej...

 • 19.11.2018

  BRANŻA DROGOWA 1. Montaż konstrukcji wsporczych pod oznakowanie oraz bramownic na I etapie 2....

  Czytaj więcej...

BRANŻA DROGOWA

Sekcja I

1. km 10+983,28 – 12+300,00:

 • warstwa mrozoochronna gr. 20 cm od km 11+200,00 do km 11+300,00 (jezdnia prawa),
 • warstwa mrozoochronna gr. 20 cm od km 11+300,00 do km 11+350,00 (jezdnia prawa),
 • nasyp z dokopu od km 10+983,28 do km 11+100,00 (jezdnia prawa).

2. km 12+300,00 – 12+800,00:

 • podbudowa z mieszanki związanej gr. 15 cm od km 12+400,00 do km 12+520,00 (jezdnia lewa),
 • podbudowa z mieszanki niezwiązanej.

3. km 13+250,00 – 13+800,00:

 • układanie geowłókniny wraz z humusowaniem i obsianiem w rowie od km 13+600,00 do km 13+800,00 (jezdnia prawa),
 • roboty brukarskie – montaż ścieków korytkowych od km 13+024,00 do km 13+039,00.

Sekcja II

1. km 13+800,00 – 15+100,00:

 • oczyszczenie i skropienie – warstwa bitumiczna od km 14+200,00 do km 15+100,00 (jezdnia lewa),
 • warstwa ścieralna od km 14+200,00 do km 15+100,00 (jezdnia lewa),
 • wykop – profilowanie rowu prawego od km 14+300,00 do 14+500,00,
 • nasyp z wykopu – profilowanie pasa rozdziału od km 14+400,00 do km 14+600,00.

2. km 15+100,00 – 16+300,00:

 • oczyszczenie i skropienie – warstwa bitumiczna od km 15+100,00 do km 15+400,00 oraz od km 15+950,00 do km 16+300,00 (jezdnia lewa),
 • warstwa ścieralna od km 15+100,00 do km 15+400,00 oraz od km 15+950,00 do km 16+300,00 (jezdnia lewa),
 • podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 od km 15+550,00 do km 15+700,00 (jezdnia lewa) oraz od km 15+700,00 do km 15+800,00 (jezdnia prawa),
 • podbudowa z mieszanki związanej gr. 15 cm od km 15+510,00 do km 15+540,00 (jezdnia prawa i lewa),
 • frezowanie nawierzchni bitumicznych droga wojewódzka nr 824 od km 0+000,00 do km 0+090,00,
 • roboty brukarskie – montaż ścieków trójkątnych od km 15+716,00 do km 15+783,00 (jezdnia lewa) oraz od km 15+711,00 do km 15/-782,00 (jezdnia prawa).

3. km 16+300,00 – 17+375,00:

 • montaż barier drogowych o km 16+500,00 do km 16+850,00 (pas rozdziału),
 • oczyszczenie i skropienie – warstwa niebitumiczna od km 16+300,00 do km 16+950,00 (jezdnia lewa),
 • warstwa ścieralna od km 16+300,00 do km 16+950,00 (jezdnia lewa),
 • podbudowa z betonu asfaltowego od km 17+000,00 do km 17+280,00.

Sekcja III

1. km 17+375,00 – 20+125,00:

 • wykop – profilowanie rowów,
 • nasyp z dokopu – profilowanie pasa rozdziału, skarp i poboczy,
 • zagęszczanie warstwy mrozoochronnej gr. 25 cm,
 • wykonywanie materaca.

2. km 20+125,00 – 22+425,00:

 • warstwa mrozoochronna gr. 25 cm – profilowanie i zageszczanie,
 • zahumusowanie gr. 15 cm – profilowanie i obsiew skarp, rowu i poboczy,
 • roboty brukarskie – układanie obrzeży, kostki betonowej na drodze powiatowej nr 2507L,
 • podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie.

BRANŻA MOSTOWA

1. Wiadukt w ciągu drogi ekspresowej zintegrowany z przejściem dla zwierząt i pieszych w km 12+031,83:

 • wykonywanie izolacji na kapach chodnikowych,
 • przygotowanie kapy chodnikowej do betonowania.

2. Most nad Kurówką:

 • wykonywanie fundamentów ekranów przeciwolśnieniowych,
 • pielęgnacja kapy chodnikowej (jezdnia prawa),
 • wykonywanie izolacji na kapach chodnikowych.

3. Przejście górne dla zwierząt w om 14+600,00:

 • prace wykończeniowe.

4. Most nad ciekiem w ciągu drogi ekspresowej zintegrowany z przejściem dla zwierząt i płazów w km 16+483,00:

 • przygotowanie kap chodnikowych pod nawierzchnię z żywicy.

5. Wiadukt w ciągu drogi powiatowej nr 2501L nad drogą ekspresową w km 17+375,35:

 • prace porządkowe,
 • przygotownie powierzchni betonu pod hydrofobizację.

6. Wiadukt w ciągu drogi gminnej Wronów – Końskowola nad drogą ekspresową w km 18+511,99:

 • izolacja płyt odciążających i kap chodnikowych.

7. Most w ciągu drogi ekspresowej nad ciekiem „dopływ spod Sielc” zintegrowany z przejściem dla pieszych w km 22+024,14:

 • zasypki za przyczółkiem w osi B,
 • montaż desek gzymsowych,
 • beton wyrównawczy pod płytę przejściową w osi B,
 • zbrojenie i betonowanie płyt przejściowych w osi B.

8. Wykonanie izolacji wewnątrz przepustu oraz wykonanie izolacji termozgrzewalnej na stropie – przepust w km 15+722,00.

9. Wykonanie izolacji wewnątrz przepustu oraz wykonanie izolacji termozgrzewalnej na stropie – przepust w km 15+799,00.

BRANŻA SANITARNA

1. Obrukowywanie ścieków skarpowych.

2. Regulacja, umocnienie i konserwacja od km 0+191,00 do km 0+370,00 – dopływ spod Sielc Małych.

BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA ORAZ TELETECHNICZNA

1. Budowa kanału technologicznego od km 11+000,00 do 22+000,00:

 • wykonywanie wykopu,
 • układanie i łączenie rur,
 • zagęszczanie i zasypywanie w/w wykopu.

2. Budowa SZR na odcinkach od 11+000,00 do 22+000,00:

 • wykonywanie wykopu,
 • układanie kabli,
 • wykonywanie przewiertów,
 • zaspanie wraz z zagęszczeniem w/w wykopu.

3. Węzeł Końskowola - oświetlenie:

 • układanie kabli zasilających,
 • zasypywanie i zagęszczanie wykopu.
gddkia

ZAMAWIAJĄCY

Generalna Dyrekcja Dróg
Krajowych i Autostrad,
Oddział w Lublinie

www.gddkia.gov.pl

zdi

KONSULTANT

ZDI Sp. z o.o.
 
 

www.zdizam.pl

budimex

WYKONAWCA

Energopol - Szczecin S.A.
 
 

www.energopol.pl

budimex

WYKONAWCA

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych
Sp. z o.o.
w Zwoleniu

www.prdzwolen.com.pl

Ostatnia aktualizacja:
      04.02.2019
Liczba odsłon: