DATA PODPISANIA UMOWY
O DOFINANSOWANIE

16.11.2017 r.

WARTOŚĆ CAŁKOWITA KONTRAKTU
 

249 397 743,98 PLN

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA
Z UNII EUROPEJSKIEJ

1 178 476 685,47 PLN

WARTOŚĆ CAŁKOWITA PROJEKTU
 (pięć kontraktów)

2 282 411 370,44 PLN

NUMER PROJEKTU

POIS.03.01.00-00-0033/17

NAZWA KONTRAKTU

"Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S17 Garwolin-Kurów na odcinku granica województwa mazowieckiego i lubelskiego - węzeł "Sielce" obecnie "Kurów Zachód" (bez węzła), Część nr 3: odcinek dojazd do przeprawy mostowej na rz. Wiśle w m. Puławy"

AKTUALNOŚCI

 • 26.11.2018

  BRANŻA DROGOWA 1. Montaż konstrukcji wsporczych pod oznakowanie oraz bramownic na I etapie. 2....

  Czytaj więcej...

 • 19.11.2018

  BRANŻA DROGOWA 1. Montaż konstrukcji wsporczych pod oznakowanie oraz bramownic na I etapie 2....

  Czytaj więcej...

BRANŻA DROGOWA

Sekcja I

1. km 10+983,28 – 12+300,00:

 • nasyp z dokopu od km 10+983,28 do km 11+200,00 (jezdnia prawa).

2. km 12+300,00 – 12+800,00:

 • nasyp z dokopu – uzupełnienie poboczy od km 12+400,00 do km 12+600,00 (strona lewa),
 • podbudowa z mieszanki związanej gr. 15 cm od km 12+400,00 do km 12+420,00 (jezdnia lewa),
 • podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 od km 12+400,00 do km 12+420,00 (jezdnia lewa),
 • zagęszczanie kruszywa od km 12+400,00 do km 12+520,00 (jezdnia lewa),
 • frezowanie nawierzchni bitumicznych gr. 27 cm od km 12+400,00 do km 12+420,00,
 • rozbiórka podbudowy zasadniczej z kruszywa od km 12+400,00 do km 12+420,00,
 • rozbiórka podbudowy z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym gr. 15 cm od km 12+400,00 do km 12+420,00.

3. km 12+800,00 – 13+250,00:

 • wykop – profilowanie rowów na łącznicach nr L02, L04, L06, węzeł Azoty II,
 • nasyp z wykopu – uzupełnienie poboczy na łącznicach nr L02, L04, L06, węzeł Azoty II,
 • montaż barier drogowych na pasie rozdziału od km 13+035,40 do km 13+250,00.

4. km 13+250,00 – 13+800,00:

 • układanie geowłókniny wraz z humusowaniem gr. 15 cm od km 13+400,00 do km 13+800,00 (jezdnia prawa),
 • humusowanie pasa rozdziału gr. 30 cm od km 13+500,00 do km 13+800,00.

Sekcja II

1. km 13+800,00 – 15+100,00:

 • wykop – profilowanie rowu lewego od km 14+050,00 do 14+100,00,
 • nasyp z wykopu – profilowanie pasa rozdziału od km 14+600,00 do km 14+800,00,
 • humusowanie skarp i rowu gr. 15 cm od km 13+800,00 do km 13+900,00.

2. km 15+100,00 – 16+300,00:

 • rozbiórka objazdu drogi wojewódzkiej nr 824,
 • profilowanie i zagęszczanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 od km 15+550,00 do km 15+800,00 (jezdnia lewa),
 • montaż barier drogowych od km 15+900,00 do km 16+132,40 (jezdnia prawa).

Sekcja III

1. km 17+375,00 – 20+125,00:

 • wykop – profilowanie rowów,
 • nasyp z dokopu – profilowanie i zagęszczanie poboczy,
 • podbudowa z mieszanki związanej gr. 15 cm,
 • wykonywanie materaca,
 • podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5,
 • układanie warstwy ścieralnej,
 • roboty brukarskie – wykonywanie chodnika pod wiaduktem w ciągu drogi ekspresowej nad drogą powiatową nr 2501L w km 17+375,35.

2. km 20+125,00 – 22+425,00:

 • układanie warstwy ścieralnej,
 • wykonywanie warstwy mrozoochronnej gr. 20cm.

BRANŻA MOSTOWA

1. Wiadukt w ciągu drogi ekspresowej zintegrowany z przejściem dla zwierząt i pieszych w km 12+031,83:

 • wykonywanie fundamentów ekranów przeciwolśnieniowych.

2. Most nad Kurówką:

 • roboty wykończeniowe powierzchni betonowych,
 • wykonywanie fundamentów ekranów przeciwolśnieniowych,
 • montaż słupów ekranów przeciwolśnieniowych,
 • montaż barier przeciwolśnieniowych.

3. Przejście górne dla zwierząt w om 14+600,00:

 • wykonywanie izolacji przeciwwilgociowej fundamentów pod bariery energochłonne,
 • zbrojenie gzymsów na murach oporowych.

4. Wiadukt w ciągu drogi powiatowej nr 2501L nad drogą ekspresową w km 17+375,35:

 • prace porządkowe,
 • szlifowanie powierzchni betonowych pod hydrofobizację.

5. Wiadukt w ciągu drogi gminnej Wronów – Końskowola nad drogą ekspresową w km 18+511,99:

 • deskowanie, betonowanie fundamentów pod bariery ochronne oś B,
 • montaż barier energochłonnych.

6. Węzeł Końskowola:

 • montaż barier energochłonnych.

7. Most w ciągu drogi ekspresowej nad ciekiem „dopływ spod Sielc” zintegrowany z przejściem dla pieszych w km 22+024,14:

 • izolacja z papy termozgrzewalnej na ściankach zaplecznych w osi B,
 • zasypki w osi A,
 • montaż desek gzymsowych na najazdach w osi B,
 • izolacja przeciwwilgociowa płyt przejściowych w osi B,
 • betonowanie kap na obiekcie,
 • pielęgnacja betonu korpusów.

8. Montaż półki dla zwierząt z prefabrykatów – przepust w km 13+623,80.

9. Montaż kotew na stropie, szalowanie, zbrojenie i betonowanie fundamentów pod bariery – przepust w km 19+026,06.

BRANŻA SANITARNA

1. Obrukowywanie ścieków skarpowych.

BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA ORAZ TELETECHNICZNA

1. Budowa kanału technologicznego od km 11+000,00 do 22+000,00:

 • wykonywanie wykopu,
 • układanie i łączenie rur,
 • zagęszczanie i zasypywanie w/w wykopu.

2. Budowa SZR na odcinkach od 11+000,00 do 22+000,00:

 • wykonywanie wykopu,
 • układanie kabli,
 • wykonywanie przewiertów,
 • zaspanie wraz z zagęszczeniem w/w wykopu.

3. Węzeł Michałówka - oświetlenie:

 • kopanie rowów kablowych,
 • układanie kabla,
 • zasypywanie wraz z zagęszczeniem obwodów WO3 i WO1.
gddkia

ZAMAWIAJĄCY

Generalna Dyrekcja Dróg
Krajowych i Autostrad,
Oddział w Lublinie

www.gddkia.gov.pl

zdi

KONSULTANT

ZDI Sp. z o.o.
 
 

www.zdizam.pl

budimex

WYKONAWCA

Energopol - Szczecin S.A.
 
 

www.energopol.pl

budimex

WYKONAWCA

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych
Sp. z o.o.
w Zwoleniu

www.prdzwolen.com.pl

Ostatnia aktualizacja:
      03.12.2018
Liczba odsłon: