DATA PODPISANIA UMOWY
O DOFINANSOWANIE

16.11.2017 r.

WARTOŚĆ CAŁKOWITA KONTRAKTU
 

249 397 743,98 PLN

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA
Z UNII EUROPEJSKIEJ

1 178 476 685,47 PLN

WARTOŚĆ CAŁKOWITA PROJEKTU
 (pięć kontraktów)

2 282 411 370,44 PLN

NUMER PROJEKTU

POIS.03.01.00-00-0033/17

NAZWA KONTRAKTU

"Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S17 Garwolin-Kurów na odcinku granica województwa mazowieckiego i lubelskiego - węzeł "Sielce" obecnie "Kurów Zachód" (bez węzła), Część nr 3: odcinek dojazd do przeprawy mostowej na rz. Wiśle w m. Puławy"

AKTUALNOŚCI

 • 26.11.2018

  BRANŻA DROGOWA 1. Montaż konstrukcji wsporczych pod oznakowanie oraz bramownic na I etapie. 2....

  Czytaj więcej...

 • 19.11.2018

  BRANŻA DROGOWA 1. Montaż konstrukcji wsporczych pod oznakowanie oraz bramownic na I etapie 2....

  Czytaj więcej...

BRANŻA DROGOWA

Sekcja I

1. km 10+983,28 – 12+300,00:

 • nasyp z dokopu – zagęszczanie i profilowanie nasypu od km 11+000,00 do km 11+200,00 (jezdnia prawa),
 • profilowanie i zagęszczanie warstwy mrozoochronnej od km 12+610,00 do km 12+680,00 (jezdnia prawa),
 • podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 – profilowanie i zagęszczanie kruszywa od km 12+400 do km 12+520,00 (jezdnia lewa),
 • czyszczenie i skropienie warstwy niebitumicznej od km 12+400,00 do km 12+760,00 (jezdnia lewa),
 • podbudowa bitumiczna od km 12+550,00 do km 12+760,00 (jezdnia lewa).

2. km 12+300,00 – 12+800,00:

 • zagęszczanie i profilowanie warstwy mrozoochronnej od km 12+610,00 do km 12+680,00 (jezdnia prawa),
 • oczyszczenie skropienie warstwy niebitumicznej od km 12+400,00 do km 12+750,00 (jezdnia lewa),
 • podbudowa bitumiczna j/w.
 • warstwa ścieralna j/w,
 • podbudowa bitumiczna od km12+400,00 do km 12+550,00 (jezdnia lewa).

3. km 12+800,00 – 13+250,00:

 • humusowanie gr. 15 cm – łącznice węzła Azoty II,
 • humusowanie gr. 3o cm – pas rozdziału węzła Azoty II.

4. km 13+250,00 – 13+800,00:

 • montaż barier energochłonnych od km 13+504,00 do km 13+816,00.

Sekcja II

1. km 13+800,00 – 15+100,00:

 • montaż barier energochłonnych od km 14+136,00 do km 14+545,00,
 • humusowanie gr. 15 cm – pobocza (strona lewa) od km 14+600,00 do km 14+900,00,
 • montaż barier dwustronnych w pasie rozdziału od km 14+662,00 do km 15+116,00 oraz od km 13+896,00 do km 14+138,00,
 • humusowanie pasa rozdziału gr. 30 cm od km 14+500,00 do km 14+700,00.

2. km 15+100,00 – 16+300,00:

 • wykop – profilowanie i zagęszczanie: łącznica nr L01, L05, rondo południowe (strona lewa),
 • nasyp z dokopu – droga wojewódzka nr 824 od km 0+000,00 do km 0+090,00 (strona lewa),
 • podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 – profilowanie i zagęszczanie od km 15+500,00 do km 15+800,00 (jezdnia lewa i prawa),
 • oczyszczenie i skropienie warstwy niebitumicznej od km 15+500,00 do km 15+800,00 (jezdnia lewa),
 • montaż barier energochłonnych (strona prawa) od km 15+102,00 do km 15+434,00,
 • podbudowa bitumiczna od km 15+500,00 do km 15+800,00 (I warstwa podbudowy),
 • podbudowa bitumiczna od km 15+500,00 do km 15+800,00 (II warstwa podbudowy).

Sekcja III

1. km 17+375,00 – 20+125,00:

 • nasyp z wykopu ze stabilizacją – trasa główna i droga powiatowa nr DP 2507L,
 • podbudowa z mieszanki związanej gr. 20 cm,
 • humusowanie pasa rozdziału gr. 30 cm,
 • nasyp z dokopu – zagęszczanie podbudowy.

2. km 20+125,00 – 22+425,00:

 • wykop – profilowanie rowów,
 • nasyp z dokopu – zagęszczanie poboczy,
 • wykonywanie warstwy mrozoochronnej gr. 25 cm.

BRANŻA MOSTOWA

1. Wiadukt w ciągu drogi ekspresowej zintegrowany z przejściem dla zwierząt i pieszych w km 12+031,83:

 • montaż słupów ekranów przeciwolśnieniowych.

2. Most nad Kurówką:

 • roboty wykończeniowe powierzchni betonowych,
 • montaż słupów ekranów przeciwolsnieniowych (jezdnia prawa i lewa),
 • montaż barier energochłonnych,
 • montaż mostu pontonowego i wykonanie dojazdu (ścieżka rowerowa) – most nad rzeką Kurówką w km 0+718,63.

3. Przejście górne dla zwierząt w om 14+600,00:

 • deskowanie gzymsu,
 • montaż desek gzymsowych na murach oporowych oś A,
 • betonowanie gzymsu na murze oporowym oś D,
 • zasypka fundamentów pod bariery.

4. Most nad ciekiem w ciągu drogi ekspresowej zintegrowany z przejściem dla małych zwierząt i płazów w km 16+483,00:

 • układanie prefabrykatów typu L w przepuście,
 • zasypka prefabrykatów.

5. Wiadukt w ciągu drogi ekspresowej z przejściem dla zwierząt w km 16+979,06:

 • wiercenie pali pod ekrany przeciwolśnieniowe.

6. Wiadukt w ciągu drogi powiatowej nr 2501L nad drogą ekspresową w km 17+375,35:

 • przygotowanie izolacji przeciwwilgociowej (jezdnia prawa0,
 • szlifowanie powierzchni betonowych pod hydrofobizację,
 • prace porządkowe.

7. Wiadukt w ciągu drogi gminnej Wronów – Końskowola nad drogą ekspresową w km 18+511,99:

 • przygotowanie powierzchni betonu pod hydrofobizację,
 • montaż balustrad,
 • rozdeskowanie i wykonanie izolacji fundamentów pod bariery energochłonne,
 • wykonanie hydrofobizacji.

8. Węzeł Końskowola:

 • poprawki lakiernicze balustrad,
 • wykonanie podlewek pod balustradami.

9. Most w ciągu drogi ekspresowej nad ciekiem „dopływ spod Sielc” zintegrowany z przejściem dla pieszych w km 22+024,14:

 • ułożenie asfaltu twardolanego na ustroju nośnym i ściankach zaplecznych ,
 • zbrojenie i deskowanie płyt przejściowych w osi A,
 • beton wyrównawczy pod płyty przejściowe w osi A,
 • zbrojenie płyt przejściowych w osi A,
 • zasypki w osi A.

10. Wiadukt w ciągu drogi gminnej nr 107701L nad droga ekspresową w km 22+480,57;

 • deskowanie fundamentów pod bariery energochłonne,
 • montaż barier energochłonnych na obiekcie,
 • wykonywanie podlewek pod balustradami,
 • poprawki lakiernicze balustrad.

11. Przygotowanie powierzchni betonu pod hydrofobizację – przepust w km 19+026,06.

BRANŻA SANITARNA

1. Regulacja wpustów deszczowych.

2. Obrukowywanie scieków skarpowych.

3. Zlewnia nr 14 – wpusty deszczowe:

 • roboty ziemne,
 • wiercenie wpustów,
 • montaż przkanalików.

BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA ORAZ TELETECHNICZNA

1. Budowa kanału technologicznego od km 0+000,00 do km 11+000,00 oraz od km 11+000,00 do 22+000,00:

 • wykonywanie wykopu,
 • układanie i łączenie rur,
 • zagęszczanie i zasypywanie w/w wykopu.

2. Budowa SZR na odcinkach od 11+000,00 do 22+000,00:

 • wykonywanie wykopu,
 • układanie kabli,
 • wykonywanie przewiertów,
 • zaspanie wraz z zagęszczeniem w/w wykopu.

3. Węzeł Puławy Wschód - oświetlenie:

 • kopanie rowów kablowych,
 • układanie kabla,
 • zasypywanie wraz z zagęszczeniem obwodów WO2 i WO1.
gddkia

ZAMAWIAJĄCY

Generalna Dyrekcja Dróg
Krajowych i Autostrad,
Oddział w Lublinie

www.gddkia.gov.pl

zdi

KONSULTANT

ZDI Sp. z o.o.
 
 

www.zdizam.pl

budimex

WYKONAWCA

Energopol - Szczecin S.A.
 
 

www.energopol.pl

budimex

WYKONAWCA

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych
Sp. z o.o.
w Zwoleniu

www.prdzwolen.com.pl

Ostatnia aktualizacja:
      04.02.2019
Liczba odsłon: