DATA PODPISANIA UMOWY
O DOFINANSOWANIE

16.11.2017 r.

WARTOŚĆ CAŁKOWITA KONTRAKTU
 

249 397 743,98 PLN

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA
Z UNII EUROPEJSKIEJ

1 178 476 685,47 PLN

WARTOŚĆ CAŁKOWITA PROJEKTU
 (pięć kontraktów)

2 282 411 370,44 PLN

NUMER PROJEKTU

POIS.03.01.00-00-0033/17

NAZWA KONTRAKTU

"Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S17 Garwolin-Kurów na odcinku granica województwa mazowieckiego i lubelskiego - węzeł "Sielce" obecnie "Kurów Zachód" (bez węzła), Część nr 3: odcinek dojazd do przeprawy mostowej na rz. Wiśle w m. Puławy"

AKTUALNOŚCI

 • 26.11.2018

  BRANŻA DROGOWA 1. Montaż konstrukcji wsporczych pod oznakowanie oraz bramownic na I etapie. 2....

  Czytaj więcej...

 • 19.11.2018

  BRANŻA DROGOWA 1. Montaż konstrukcji wsporczych pod oznakowanie oraz bramownic na I etapie 2....

  Czytaj więcej...

BRANŻA DROGOWA

Sekcja I

1. km 12+300,00 – 12+800,00:

 • nasyp z wykopu – zagęszczanie łącznicy nr L03 (Azoty I),
 • frezowanie nawierzchni bitumicznych (jezdnia prawa, droga krajowa nr 12),
 • rozbiórka barier stalowych (jezdnia prawa, droga krajowa nr 12).

Sekcja II

1. km 13+800,00 – 15+100,00:

 • wykop – profilowanie rowu (strona lewa) od km 14+200,00 do km 14+600,00.

2. km 16+300,00 – 17+375,00:

 • nasyp z wykopu – profilowanie skarpy i rowu (strona prawa) od km 16+800,00 do km 16+950,00,
 • wykop – profilowanie rowu (strona prawa) od km 17+050,00 do km 17+300,00.

Sekcja III

1. km 17+375,00 – 20+125,00:

 • wykonywanie nasypu.

2. km 20+125,00 – 22+425,00:

 • warstwa mrozoochronna – profilowanie dodatkowej warstwy,
 • roboty brukarskie – układanie ścieków trójkątnych (jezdnia lewa) od km 22+040,00 do km 22+175,00,
 • podbudowa bitumiczna (łącznica nr L03, droga powiatowa nr 2507L).

BRANŻA MOSTOWA

1.Wiadukt w ciągu drogi ekspresowej zintegrowany z przejściem dla zwierząt i pieszych w km 12+031,83:

 • montaż słupów i głowic ekranów przeciwolśnieniowych.

2. Most nad Kurówką:

 • roboty wykończeniowe powierzchni betonowych,
 • montaż słupów ekranów przeciwolśnieniowych.

3. Most nad Kurówką w km 0+718,63:

 • roboty rozbiórkowe.

4. Wiadukt w ciągu drogi wojewódzkiej nr 824 – węzeł Puławy Wschód:

 • prace porządkowe,
 • prace wykończeniowe.

5. Wiadukt w ciągu drogi ekspresowej w km 17+375,35:

 • prace porządkowe,
 • zbrojenie płyt przejściowych na odkładzie,
 • chudy beton pod płyty przejściowe w osi B,
 • wykonywanie podwalin,
 • zasypka przyczółka w osi A,
 • betonowanie podwaliny w osi A (strona prawa).

6. Wiadukt w ciągu drogi gminnej Wronów – Końskowola nad droga ekspresową w km 18+511,09:

 • prace porządkowe.

7. Most w ciągu drogi ekspresowej nad ciekiem „dopływ spod Sielc” zintegrowany z przejściem dla zwierząt w km 22+024,14:

 • betonowanie betonu wyrównawczego pod kapy w osi B,
 • pielęgnacja betonu,
 • montaż krawężnika na kapach – dojazdy w osi B.

8. Wiadukt w ciągu drogi gminnej nr 107701L nad drogą ekspresową w km 22+480,57:

 • profilowanie stożków,
 • prace wykończeniowe.

9. Obrukowywanie wokół skrzydełek wlotu i wylotu – przepust w km 14+877,00.

BRANŻA SANITARNA

1. Zlewnia nr 22 – wpusty deszczowe:

 • roboty ziemne,
 • wiercenie wpustów,
 • montaż przykanalików.

BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA ORAZ TELETECHNICZNA

1. Węzeł Puławy Wschód - oświetlenie:

 • posadowienie fundamentów i zagęszczenie obwodów WO8.

2. Węzeł Końskowola – oświetlenie:

 • postawienie fundamentów wraz z zagęszczeniem.
gddkia

ZAMAWIAJĄCY

Generalna Dyrekcja Dróg
Krajowych i Autostrad,
Oddział w Lublinie

www.gddkia.gov.pl

zdi

KONSULTANT

ZDI Sp. z o.o.
 
 

www.zdizam.pl

budimex

WYKONAWCA

Energopol - Szczecin S.A.
 
 

www.energopol.pl

budimex

WYKONAWCA

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych
Sp. z o.o.
w Zwoleniu

www.prdzwolen.com.pl

Ostatnia aktualizacja:
      04.02.2019
Liczba odsłon: