DATA PODPISANIA UMOWY
O DOFINANSOWANIE

16.11.2017 r.

WARTOŚĆ CAŁKOWITA KONTRAKTU
 

249 397 743,98 PLN

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA
Z UNII EUROPEJSKIEJ

1 178 476 685,47 PLN

WARTOŚĆ CAŁKOWITA PROJEKTU
 (pięć kontraktów)

2 282 411 370,44 PLN

NUMER PROJEKTU

POIS.03.01.00-00-0033/17

NAZWA KONTRAKTU

"Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S17 Garwolin-Kurów na odcinku granica województwa mazowieckiego i lubelskiego - węzeł "Sielce" obecnie "Kurów Zachód" (bez węzła), Część nr 3: odcinek dojazd do przeprawy mostowej na rz. Wiśle w m. Puławy"

AKTUALNOŚCI

 • 26.11.2018

  BRANŻA DROGOWA 1. Montaż konstrukcji wsporczych pod oznakowanie oraz bramownic na I etapie. 2....

  Czytaj więcej...

 • 19.11.2018

  BRANŻA DROGOWA 1. Montaż konstrukcji wsporczych pod oznakowanie oraz bramownic na I etapie 2....

  Czytaj więcej...

BRANŻA DROGOWA

Sekcja I

1. km 10+983,28 – 12+300,00:

 • nasyp z dokopu – stabilizowanie cementem nasypu od km 11+000,00 do km 11+200,00 (jezdnia prawa),
 • rozbiórka podbudowy z gruntu i kruszywa stabilizowanego spoiwem gr. 18 cm od km 11+000,00 do km 11+200,00 (jezdnia prawa).

2. km 12+300,00 – 12+800,00:

 • nasyp z wykopu – zagęszczanie nasypu na łącznicach nr L01 i L03 (węzeł Azoty I).

3. km 12+800,00 – 13+250,00:

 • montaż barier energochłonnych w pasie rozdziału od km 12+790,00 do km 12+835,00.

Sekcja II

1. km 13+800,00 – 15+100,00:

 • wykop – profilowanie skarp i poboczy (droga dojazdowa nr 4 do Zakładów Azotowych),
 • nasyp z wykopu – profilowanie skarp i poboczy (droga dojazdowa nr 4 do Zakładów Azotowych),
 • humusowanie skarp i rowów gr. 15 cm (droga dojazdowa nr 4 do Zakładów Azotowych od km 1+000,00 do km 1+400,00 (strona lewa),
 • montaż barier energochłonnych (jezdnia prawa).

2. km 15+100,00 – 16+300,00;

 • oczyszczenie i skropienie warstwy bitumicznej na łącznicach (lewa strona) nr L03 i L05, (węzeł Puławy Wschód),
 • oczyszczenie i skropienie warstwy bitumicznej na łącznicach (prawa strona) nr L01 i L05 (węzeł Puławy Wschód,
 • warstwa wiążąca na łącznicach (prawa strona) nr L01 i L05 (węzeł Puławy Wschód),
 • warstwa ścieralna na łącznicach (lewa strona) nr L01 i L05 (węzeł Puławy Wschód),
 • warstwa ścieralna SMA (jezdnia prawa).

3. km 16+300,00 – 17+375,00:

 • wykop, nasyp z wykopu – profilowanie skarp, rowów i poboczy od km 13+300,00 do km 16+400,00 (jezdnia prawa) ,
 • wykop, nasyp z wykopu – profilowanie skarp, rowów i poboczy od km 17+000,00 do km 17+300,00 (jezdnia lewa)
 • układanie geowłókniny w rowie wraz z humusowaniem od km 16+500,00 do km 17+000,00 (jezdnia prawa),
 • układanie maty antyerozyjnej na skarpach od km 16+830,00 do km 16+960,00 (jezdnia prawa).

Sekcja III

1. km 17+375,00 – 20+125,00:

 • nasyp z wykopu - skarpowanie,
 • nasyp z wykopu ze stabilizacją,
 • humusowanie poboczy i skarp gr. 15 cm,
 • warstwa mrozoochronna gr. 25 – profilowanie i zagęszczanie,
 • montaż barier energochłonnych od km 17+532,00 do km 17+868,00 (jezdnia lewa),
 • podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31,5, stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm,
 • podbudowa zasadnicza z masy bitumicznej gr. 17 cm (I warstwa).

2. km 20+125,00 – 22+425,00:

 • montaż barier energochłonnych w pasie rozdziału (strona lewa i prawa) od km 20+306,00 do km 20+336,30
 • montaż barier energochłonnych w pasie rozdziału (strona lewa i prawa) od km 20+767,20 do km 20+797,30,
 • podbudowa pomocnicza stabilizowana cementem gr. 15 cm,
 • podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31,5 gr. 20 cm.

BRANŻA MOSTOWA

1. Wiadukt w ciągu drogi ekspresowej zintegrowany z przejściem dla zwierząt i pieszych w km 12+031,83:

 • roboty wykończeniowe powierzchni betonowych.

2. Wiadukt w ciągu drogi ekspresowej nad linią kolejową relacji Warszawa – Dorohusk w km 12+320,52:

 • roboty wykończeniowe powierzchni betonowych.

3. Most nad Kurówką w km 0+718,63:

 • roboty rozbiórkowe,
 • przygotowanie platformy pod wbicie ścianki szczelnej w osi B.

4. Przejście górne dla zwierząt w km 14+600,00:

 • betonowanie głowic pali w osi A,
 • wykonywanie izolacji głowic,
 • zasypka głowic pali oś A.

5. Wiadukt w ciągu drogi wojewódzkiej nr 824 – węzeł Puławy Wschód:

 • montaż balustrad.

6. Wiadukt w ciągu drogi ekspresowej zintegrowany z przejściem dla dużych zwierząt w km 16+979,06:

 • montaż wpustów,
 • wiercenie pali pod ekrany przeciwolśnieniowe,
 • betonowanie pali pod ekrany przeciwolśnieniowe,
 • montaż słupów pali pod ekrany przeciwolśnieniowe,
 • szalowanie głowic pali,
 • betonowanie głowic pali (strona lewa).

7. Wiadukt w ciągu drogi ekspresowej w km 17+375,35:

 • betonowanie płyty przejściowej oś A,
 • rozdeskowanie podwaliny oś B,
 • wykonywanie podwaliny oś A,
 • wykonywanie izolacji przeciwwilgociowej z papy termozgrzewalnej płyt przejściowych oś A,
 • betonowanie warstwy ochronnej izolacji z papy termozgrzewalnej.

8. Węzeł Końskowola:

 • profilowanie stożków.

9. Most w ciągu drogi ekspresowej nad ciekiem „dopływ spod Sielc” zintegrowany z przejściem dla zwierząt w km 22+024,14:

 • montaż krawężników zanikających na najazdach.

10. Wiadukt w ciągu drogi gminnej nr 107701L nad drogą ekspresową w km 22+480,57:

 • umocnienie stożków.

11. Zbrojenie i deskowanie – przepust droga dojazdowa nr 4 w km 0+777,90.

BRANŻA SANITARNA

1. Wykonywanie wpustów przy wiadukcie w ciągu drogi ekspresowej w km 17+275,35.

2. Roboty ziemne, umocnienie, regulacja i konserwacja – dopływ spod Sielc Małych od km 0+191,00 do km 0+370,00.

3. Obrukowywanie ścieków skarpowych – wyloty do rowu.

BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA ORAZ TELETECHNICZNA

1. Budowa kanału technologicznego od km 0+000,00 do km 11+000,00 oraz od km 11+000,00 do 22+000,00:

 • wykonywanie wykopu,
 • układanie i łączenie rur,
 • zagęszczanie i zasypywanie w/w wykopu.

2. Budowa SZR na odcinkach od 11+000,00 do 22+000,00:

 • wykonywanie wykopu,
 • układanie kabli,
 • wykonywanie przewiertów,
 • zaspanie wraz z zagęszczeniem w/w wykopu.

3. Węzeł Puławy Wschód - oświetlenie:

 • kopanie rowów kablowych,
 • układanie kabla,
 • zasypywanie wraz z zagęszczeniem WO3.

4. Węzeł Końskowola – oświetlenie:

 • kopanie rowów kablowych,
 • układanie kabla,
 • zasypywanie wraz z zagęszczeniem WO2 i WO4.
gddkia

ZAMAWIAJĄCY

Generalna Dyrekcja Dróg
Krajowych i Autostrad,
Oddział w Lublinie

www.gddkia.gov.pl

zdi

KONSULTANT

ZDI Sp. z o.o.
 
 

www.zdizam.pl

budimex

WYKONAWCA

Energopol - Szczecin S.A.
 
 

www.energopol.pl

budimex

WYKONAWCA

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych
Sp. z o.o.
w Zwoleniu

www.prdzwolen.com.pl

Ostatnia aktualizacja:
      03.12.2018
Liczba odsłon: