DATA PODPISANIA UMOWY
O DOFINANSOWANIE

16.11.2017 r.

WARTOŚĆ CAŁKOWITA KONTRAKTU
 

249 397 743,98 PLN

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA
Z UNII EUROPEJSKIEJ

1 178 476 685,47 PLN

WARTOŚĆ CAŁKOWITA PROJEKTU
 (pięć kontraktów)

2 282 411 370,44 PLN

NUMER PROJEKTU

POIS.03.01.00-00-0033/17

NAZWA KONTRAKTU

"Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S17 Garwolin-Kurów na odcinku granica województwa mazowieckiego i lubelskiego - węzeł "Sielce" obecnie "Kurów Zachód" (bez węzła), Część nr 3: odcinek dojazd do przeprawy mostowej na rz. Wiśle w m. Puławy"

AKTUALNOŚCI

 • 26.11.2018

  BRANŻA DROGOWA 1. Montaż konstrukcji wsporczych pod oznakowanie oraz bramownic na I etapie. 2....

  Czytaj więcej...

 • 19.11.2018

  BRANŻA DROGOWA 1. Montaż konstrukcji wsporczych pod oznakowanie oraz bramownic na I etapie 2....

  Czytaj więcej...

BRANŻA DROGOWA

Sekcja I

1. km 10+983,28 – 12+300,00:

 • nasyp z dokopu od km 10+985,00 do km 11+200,00 (jezdnia prawa),

2. km 12+300,00 – 12+800,00:

 • nasyp z wykopu – zagęszczanie nasypu na łącznicach nr L01 i L05 (węzeł Azoty I).

Sekcja II

1. km 15+100,00 – 16+300,00;

 • wykop – profilowanie rowów od km 15+800-15+850 (jezdnia lewa); profilowanie pasa technologicznego od km. 15+100 do 15+500 (jezdnia prawa)
 • nasyp z wykopu – profilowanie pobocza na łącznicach nr L01 i L03 (węzeł Puławy Wschód)
 • zahumusowanie gr. 15cm na łącznicy nr L01 (węzeł Puławy Wschód)
 • zahumusowanie gr. 30 cm pas dzielący od km. 15+550 do 15+800 km.
 • układanie geowłókniny w rowie (lewy+prawy) na łącznicy L01 (węzeł Puławy Wschód)

2. km 16+300,00 – 17+375,00:

 • warstwa mrozoochronna gr. 20 cm – zagęszczenie warstwy mrozochronnej
 • podbudowa z mieszanki związanej gr. 15cm C5/6 od km. 17+280 do 17+375 (jezdnia prawa)

Sekcja III

1. km 17+375,00 – 20+125,00:

 • wykop- profilowanie rowów i skarpowanie
 • nasyp z wykopu ze stabilizacją – osuszanie w-wy
 • nasyp z dokopu – zagęszczanie poboczy
 • warstwa mrozoochronna- profilowanie i zagęszczanie warstwy
 • podbudowa bitumiczna – II warstwa
 • podbudowa z mieszanki związanej gr. 15 cm (C5/6)

2. km 20+125 – 22+902

 • roboty brukarskie
 • ułożenie ścieków trójkątnych
 • podbudowa zasadnicza z kruszywa 0/31,5 gr. 20 cm

3. km 20+125,00 – 22+425,00:

 • podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31,5 – profilowanie i zagęszczanie

BRANŻA MOSTOWA

1. Wiadukt w ciągu drogi ekspresowej nad linią kolejową relacji Warszawa – Dorohusk w km 12+320,52

 • hydrofobizacja powierzchni betonowych

2. Most nad Kurówką:

 • montaż ekranów przeciwolśnieniowych – słupy
 • hydrofobizacja powierzchni betonowych

3. Most nad Kurówką w km 0+718,63:

 • roboty rozbiórkowe
 • wbijanie ścianki szczelnej fundamentu w osi B
 • wbijanie ścianki szczelnej fundamentu w osi A
 • wykop fundamentu w osi B
 • chudy beton fundamentu w osi B

4. Przejście górne dla zwierząt w km 14+600,00:

 • wykonanie opaski (jezdnia prawa)
 • wykonywanie szalunków podlewki pod bariery

5. Wiadukt w ciągu drogi wojewódzkiej nr 824 – węzeł Puławy Wschód:

 • montaż balustrad

6. Wiadukt w ciągu drogi ekspresowej zintegrowany z przejściem dla dużych zwierząt w km 16+979,06:

 • rozszalowanie głowic pali

7. Wiadukt w ciągu drogi ekspresowej w km 17+375,35:

 • betonowanie podwaliny oś A strona lewa
 • prace porządkowe
 • wykonanie izolacji przeciwwilgociowej podwaliny oś A strona lewa i fundamentu pod bariery
 • rozszalowanie podwaliny
 • wykonanie podwaliny oś A strona prawa

8. Przepust droga dojazdowa nr 4 w km 0+777,90:

 • zbrojenie przepustu
 • wykonywanie deskowania przepustu
 • betonowanie fundamentu wlotu strona lewa + wyrównawcza pod wlot strona prawa

9. Węzeł Końskowola:

 • umocnienie stożka

10. Most w ciągu drogi ekspresowej nad ciekiem „dopływ spod Sielc” zintegrowany z przejściem dla zwierząt w km 22+024,14:

 • betonowanie kap chodnikowych na najazdach

BRANŻA SANITARNA

1.Zlewnia ZL2 ( od km. 17+914,97 do km. 18+064,69)–wpusty deszczowe:

 • roboty ziemne
 • wiercenie wpustów
 • montaż przykanalika

2.Zlewnia ZL1 – wpusty deszczowe, studnie:

 • roboty ziemne
 • wiercenie wpustu
 • montaż studni,przykanalika

BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA ORAZ TELETECHNICZNA

1. Budowa kanału technologicznego od km 0+000,00 do km 11+000,00 oraz od km 11+000,00 do 22+000,00:

 • wykonywanie wykopu,
 • układanie i łączenie rur,
 • zagęszczanie i zasypywanie w/w wykopu.

2.Budowa systemu zarządzania ruchem SZR na odcinkach od 11+000,00 do 22+000,00:

 • wykonywanie wykopu,
 • układanie kabli,
 • wykonywanie przewiertów,
 • zasypywanie wraz z zagęszczeniem w/w wykopu.

3. Węzeł Puławy Wschód - oświetlenie:

 • zasypywanie i zagęszczanie obwodów zasilanych z szafki przy rondzie nr 5
 • rozwożenie słupów oświetleniowych
 • stawianie słupów oświetleniowych –WO3 i WO2.
gddkia

ZAMAWIAJĄCY

Generalna Dyrekcja Dróg
Krajowych i Autostrad,
Oddział w Lublinie

www.gddkia.gov.pl

zdi

KONSULTANT

ZDI Sp. z o.o.
 
 

www.zdizam.pl

budimex

WYKONAWCA

Energopol - Szczecin S.A.
 
 

www.energopol.pl

budimex

WYKONAWCA

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych
Sp. z o.o.
w Zwoleniu

www.prdzwolen.com.pl

Ostatnia aktualizacja:
      04.02.2019
Liczba odsłon: