DATA PODPISANIA UMOWY
O DOFINANSOWANIE

16.11.2017 r.

WARTOŚĆ CAŁKOWITA KONTRAKTU
 

249 397 743,98 PLN

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA
Z UNII EUROPEJSKIEJ

1 178 476 685,47 PLN

WARTOŚĆ CAŁKOWITA PROJEKTU
 (pięć kontraktów)

2 282 411 370,44 PLN

NUMER PROJEKTU

POIS.03.01.00-00-0033/17

NAZWA KONTRAKTU

"Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S17 Garwolin-Kurów na odcinku granica województwa mazowieckiego i lubelskiego - węzeł "Sielce" obecnie "Kurów Zachód" (bez węzła), Część nr 3: odcinek dojazd do przeprawy mostowej na rz. Wiśle w m. Puławy"

AKTUALNOŚCI

 • 26.11.2018

  BRANŻA DROGOWA 1. Montaż konstrukcji wsporczych pod oznakowanie oraz bramownic na I etapie. 2....

  Czytaj więcej...

 • 19.11.2018

  BRANŻA DROGOWA 1. Montaż konstrukcji wsporczych pod oznakowanie oraz bramownic na I etapie 2....

  Czytaj więcej...

BRANŻA DROGOWA

Sekcja I

1. km 10+983,28 – 12+300,00:

 • zagęszczanie i profilowanie w-wy mrozoochronnej od km 10+985 do 11+140 km (jezdnia prawa)
 • podbudowa z mieszanki związanej gr. 15 cm (C5/6) od km 11+275 do 11+380 km (jezdnia prawa)

2. km 12+300,00 – 12+800,00:

 • podbudowa z mieszanki związanej gr. 15 cm (C5/6) od km 12+610 do 12+680 km (jezdnia prawa)
 • nasyp z dokopu na łącznicy L03 (węzeł Azoty I)+zagęszczenie nasypu
 • warstwa mrozoochronna gr. 20 cm na łącznicy L03 (węzeł Azoty I)

Sekcja II

1. km 13+800 – 15+100,00

 • wykop i nasyp z wykopu- profilowanie skarpy i rowu DD-04 (strona lewa)

2. km 15+100,00 – 16+300,00;

 • wykop – profilowanie skarpy rowu na łącznicach L01+L03 (węzeł Puławy Wschód)
 • nasyp z wykopu – zagęszczanie pasa rozdziału 15+800-15+850
 • zahumusowanie (rów lewy+prawy) gr. 15cm na łącznicy nr L05 (węzeł Puławy Wschód)
 • zahumusowanie gr. 15 cm – teren płaski pomiędzy łącznicami L01 i L03 + teren płaski pomiędzy łącznicami L02 i L04 (w. Puławy Wschód)
 • układanie geowłókniny w rowie (lewy+prawy+ TG rów lewy) od km 15+500 do 15+830 km na łącznicy L05 (węzeł Puławy Wschód)
 • bariery drogowe H1/W3/A od km 0+000 do 0+104 km na łącznicy L01 (węzeł Puławy Wschód) – strona prawa
 • bariery drogowe N2/W2/A od km 0+104 do 0+222 km na łącznicy L05 (węzeł Puławy Wschód) – strona prawa

3. km 16+300,00 – 17+375,00:

 • wykop i nasyp z wykopu- profilowanie skarpy nasypu 17+280-17+370 strona prawa+nasyp uzupełniający w poboczu
 • zahumusowanie poboczy i skarpy gr. 15cm od 17+000 do 17+250 km
 • roboty brukarskie
 • ścieki trójkątne od km 17+280 do km 17+375 (jezdnia prawa krawędź prawa)

Sekcja III

1. km 17+375,00 – 20+125,00:

 • zahumusowanie poboczy i skarp
 • wykop- profilowanie rowów i skarpowanie
 • nasyp z dokopu – zagęszczanie poboczy
 • nasyp z wykopu ze stabilizacją – osuszanie warstwy
 • podbudowa z mieszanki związanej gr. 20 cm (C5/6)
 • podbudowa zasadnicza z krusywa łamanego 0/31,5
 • roboty brukarskie

2. km 20+125 – 22+902

 • frezowanie nawierzchni bitumicznych
 • rozbiórka podbudowy z kruszywa
 • zahumusowanie poboczy i skarp
 • podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31,5 – profilowanie i zagęszczanie
 • warstwa wiążąca
 • podbudowa bitumiczna

BRANŻA MOSTOWA

1. Most nad Kurówką:

 • montaż deskowania głowic pali ekranów przeciwolśnieniowych
 • montaż słupów ekranów przeciwolśnieniowych (jezdnia prawa)

2. Most nad Kurówką w km 0+718,63:

 • wykop w osi A pod fundament
 • chudy beton w osi A
 • montaż zbrojenia fundamentów w osi A i B
 • betonowanie fundamentu w osi A i B
 • montaż zbrojenia przyczółka w osi B
 • montaż deskowania przyczółka w osi B

3. Przejście górne dla zwierząt w km 14+600,00:

 • wykonywanie mocowania pali na obiekcie

4. Wiadukt w ciągu drogi ekspresowej w km 17+375,35:

 • przygotowanie powierzchni stożków pod roboty brukarskie
 • wykonanie izolacji przeciwwilgociowej podwaliny oś A (strona prawa)

5. Przepust droga dojazdowa nr 4 w km 0+777,90:

 • zbrojenie wlotów przepustu
 • wykonywanie deskowanie wlotów przepustu
 • rozpoczęcie zbrojenia płyt przejściowych na odkładzie

6. Węzeł Końskowola:

 • montaż balustrad
 • montaż kolektora odwadniającego
 • umocnienie stożka
 • kolektor odwadniający

7. Most w ciągu drogi ekspresowej nad ciekiem „dopływ spod Sielc” zintegrowany z przejściem dla zwierząt w km 22+024,14:

 • montaż barier zintegrowanych z osłoną przeciwolśnieniową
 • pale pod ekrany przeciwolśnieniowe (jezdnia prawa) od strony węzeł Końskowola

8. Wiadukt w ciągu drogi gminnej nr 107701L nad drogą ekspresową w km 22+480,57:

 • kolektor odwadniający

BRANŻA SANITARNA

1. Zlewnia ZL2 :

 • regulacja studni
 • montaż włazów

2. Zlewnia ZL2-wpusty deszczowe:

 • roboty ziemne
 • wiercenie wpustów
 • montaż przykanalików

3. Zlewnia ZL1 – wpusty deszczowe:

 • roboty ziemne
 • wiercenie wpustów
 • montaż przykanalików

BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA ORAZ TELETECHNICZNA

1. Budowa kanału technologicznego od km 0+000,00 do km 11+000,00 oraz od km 11+000,00 do 22+000,00:

 • wykonywanie wykopu,
 • układanie i łączenie rur,
 • zagęszczanie i zasypywanie w/w wykopu.

2. Budowa systemu zarządzania ruchem SZR na odcinkach od 11+000,00 do 22+000,00:

 • wykonywanie wykopu,
 • układanie kabli,
 • wykonywanie przewiertów,
 • zasypywanie wraz z zagęszczeniem w/w wykopu.

3. Węzeł Azoty - oświetlenie:

 • kopanie rowów kablowych
 • układanie kabla – WO1 i WO3

4. Węzeł Puławy Wschód- oświetlenie:

 • stawianie słupów oświetleniowych –WO3

5. Węzeł Końskowola – oświetlenie:

 • kopanie rowów kablowych
 • układanie kabla
 • zagęszczanie wraz z zasypywaniem –WO11.
gddkia

ZAMAWIAJĄCY

Generalna Dyrekcja Dróg
Krajowych i Autostrad,
Oddział w Lublinie

www.gddkia.gov.pl

zdi

KONSULTANT

ZDI Sp. z o.o.
 
 

www.zdizam.pl

budimex

WYKONAWCA

Energopol - Szczecin S.A.
 
 

www.energopol.pl

budimex

WYKONAWCA

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych
Sp. z o.o.
w Zwoleniu

www.prdzwolen.com.pl

Ostatnia aktualizacja:
      04.02.2019
Liczba odsłon: