DATA PODPISANIA UMOWY
O DOFINANSOWANIE

16.11.2017 r.

WARTOŚĆ CAŁKOWITA KONTRAKTU
 

249 397 743,98 PLN

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA
Z UNII EUROPEJSKIEJ

1 178 476 685,47 PLN

WARTOŚĆ CAŁKOWITA PROJEKTU
 (pięć kontraktów)

2 282 411 370,44 PLN

NUMER PROJEKTU

POIS.03.01.00-00-0033/17

NAZWA KONTRAKTU

"Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S17 Garwolin-Kurów na odcinku granica województwa mazowieckiego i lubelskiego - węzeł "Sielce" obecnie "Kurów Zachód" (bez węzła), Część nr 3: odcinek dojazd do przeprawy mostowej na rz. Wiśle w m. Puławy"

AKTUALNOŚCI

 • 26.11.2018

  BRANŻA DROGOWA 1. Montaż konstrukcji wsporczych pod oznakowanie oraz bramownic na I etapie. 2....

  Czytaj więcej...

 • 19.11.2018

  BRANŻA DROGOWA 1. Montaż konstrukcji wsporczych pod oznakowanie oraz bramownic na I etapie 2....

  Czytaj więcej...

BRANŻA DROGOWA

Sekcja I

1. km 10+983,28 – 12+300,00:

 • podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31,5 od km 11+200 do 11+380 (jezdnia prawa)
 • roboty brukarskie
 • ścieki trójkątne od km 11+000 do km 11+200 (jezdnia prawa)

2. km 12+300,00 – 12+800,00:

 • nasyp z dokopu profilowanie nasypu (węzeł Azoty I)

Sekcja II

1. km 13+800 – 15+100,00

 • bariery drogowe H1/w3 od km 14+570 do 15+102 km (strona prawa)
 • zahumusowanie gr. 15 cm – DD-04 lewa
 • wykop- profilowanie skarpy przy przepuście drogi dojazdowej nr 4 w km 0+777,90 (strona lewa)

2. km 15+100,00 – 16+300,00;

 • podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31,5
 • bariery drogowe H1/W3/A od km 0+051 do 15+940 km na łącznicy L05 (węzeł Puławy Wschód) – strona prawa

3. km 16+300,00 – 17+375,00:

 • bariery drogowe H1/w2 od km 17+037 do 17+061 km (strona lewa)
 • bariery drogowe H1/w3 od km 17+061 do 17+233 km (strona lewa)

Sekcja III

1. km 17+375,00 – 22+903,00:

 • wykop- profilowanie rowów i skarpowanie
 • zahumusowanie poboczy i skarp gr. 15 cm
 • podbudowa z mieszanki związanej gr. 15 cm (C3/4)
 • podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31,5
 • bariery drogowe H1/w3 od km 18+690 do 19+410 km (strona lewa)
 • warstwa wiążąca

BRANŻA MOSTOWA

1. Przejście górne dla zwierząt w km 14+600,00:

 • wykonanie izolacji przeciwwilgociowej fundamentu pod bariery
 • uzupełnianie poboczy (jezdnia lewa)

2. Przepust droga dojazdowa nr 4 w km 0+777,90:

 • rozpoczęcie wykonania zasypki
 • rozszalowywanie wlotu/wylotu
 • zbrojenie płyt przejściowych na odkładzie
 • wykonanie izolacji przeciwwilgociowej
 • zaklejanie otworów po ściągach
 • przygotowywanie powierzchni betonowej pod papę

3. Most w ciągu drogi ekspresowej nad ciekiem „dopływ spod Sielc” zintegrowany z przejściem dla zwierząt w km 22+024,14:

 • pale pod ekrany przeciwolśnieniowe (jezdnia lewa)
 • przygotowanie powierzchni betonowej ustroju nośnego pod hydrofobizację

4. Wiadukt w ciągu drogi gminnej nr 107701L nad drogą ekspresową w km 22+480,57:

 • montaż balustrad U-11a

5. Most nad Kurówką w km 0+718,63:

 • montaż zbrojenia przyczółka w osi A i B
 • montaż deskowania przyczółka w osi A i B

6. Wiadukt w ciągu drogi ekspresowej w km 17+375,34:

 • pale pod ekrany akustyczne – wiercenie i betonowanie
 • przygotowywanie powierzchni betonowej pod papę (gzyms jezdnia lewa)

7. Wiadukt w ciągu drogi ekspresowej zintegrowany z przejściem dla dużych zwierząt w km 16+979,06:

 • kosmetyka betonu – przyczółek oś A i B
 • hydrofobizacja betonu

BRANŻA SANITARNA

1.Zlewnia ZL20 – wpusty deszczowe od km 17+914,97 do 18+064,69 km :

 • roboty ziemne
 • wiercenie wpustów
 • montaż przykanalików

2. Wyloty do rowu (obrukowanie, ściek skarpowy)

BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA ORAZ TELETECHNICZNA

1. Budowa kanału technologicznego od km 0+000,00 do km 11+000,00 oraz od km 11+000,00 do 22+000,00:

 • wykonywanie wykopu,
 • układanie i łączenie rur,
 • zagęszczanie i zasypywanie w/w wykopu.

2. Budowa systemu zarządzania ruchem SZR na odcinkach od km 0+000,00 do km 11+000,00 oraz od 11+000,00 do 22+000,00:

 • wykonywanie wykopu,
 • układanie kabli,
 • wykonywanie przewiertów,
 • zasypywanie wraz z zagęszczeniem w/w wykopu.

3. Węzeł Puławy Wschód- oświetlenie:

 • łączenie słupów oświetleniowych –WO3 i WO1

4. Węzeł Azoty – oświetlenie:

 • łączenie słupów oświetleniowych.
gddkia

ZAMAWIAJĄCY

Generalna Dyrekcja Dróg
Krajowych i Autostrad,
Oddział w Lublinie

www.gddkia.gov.pl

zdi

KONSULTANT

ZDI Sp. z o.o.
 
 

www.zdizam.pl

budimex

WYKONAWCA

Energopol - Szczecin S.A.
 
 

www.energopol.pl

budimex

WYKONAWCA

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych
Sp. z o.o.
w Zwoleniu

www.prdzwolen.com.pl

Ostatnia aktualizacja:
      04.02.2019
Liczba odsłon: