DATA PODPISANIA UMOWY
O DOFINANSOWANIE

16.11.2017 r.

WARTOŚĆ CAŁKOWITA KONTRAKTU
 

249 397 743,98 PLN

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA
Z UNII EUROPEJSKIEJ

1 178 476 685,47 PLN

WARTOŚĆ CAŁKOWITA PROJEKTU
 (pięć kontraktów)

2 282 411 370,44 PLN

NUMER PROJEKTU

POIS.03.01.00-00-0033/17

NAZWA KONTRAKTU

"Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S17 Garwolin-Kurów na odcinku granica województwa mazowieckiego i lubelskiego - węzeł "Sielce" obecnie "Kurów Zachód" (bez węzła), Część nr 3: odcinek dojazd do przeprawy mostowej na rz. Wiśle w m. Puławy"

AKTUALNOŚCI

 • 26.11.2018

  BRANŻA DROGOWA 1. Montaż konstrukcji wsporczych pod oznakowanie oraz bramownic na I etapie. 2....

  Czytaj więcej...

 • 19.11.2018

  BRANŻA DROGOWA 1. Montaż konstrukcji wsporczych pod oznakowanie oraz bramownic na I etapie 2....

  Czytaj więcej...

BRANŻA DROGOWA

Sekcja I

1. km 10+983,28 – 12+300,00:

 • Bariery drogowe H2/w3
 • Bariery drogowe H2/w4 dwustronna

2. km 12+300,00 – 12+800,00:

 • podbudowa z mieszanki związanej gr. 15 cm (C5/6) na łącznicach L01 i L05 (jezdnia prawa) oraz al. Tysiąclecia w. Azoty I
 • podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31,5 – profilowanie i dogęszczanie kruszywa od km 12+460 do km 12+760 (jezdnia prawa)
 • oczyszczenie i skropienie – warstwa bitumiczna od km 12+440 do km 12+760 (jezdnia prawa)
 • podbudowa bitumiczna od km 12+440 do km 12+760 (jezdnia prawa) – I warstwa

Sekcja II

1. km 13+800 – 15+100,00

 • zahumusowanie, gr. 15 cm – profilowanie zahumusowania skarp – droga dojazdowa nr 4
 • bariery drogowe H2/w3

2. km 15+100,00 – 16+300,00;

 • wykop – profilowanie rowu – droga dojazdowa nr 4 od km 1+400 do km 1+750
 • mata antyerozyjna na skarpach na łącznicy L05 (strona lewa i prawa)

3. km 16+300,00 – 17+375,00

 • bariery drogowe H2/w3
 • bariery drogowe H2/w4 dwustronna
 • zahumusowanie gr. 15 cm od km 16+900 do km 17+000 (strona prawa – pobocze)

Sekcja III

1. km 17+375,00 – 22+903,00:

 • wykop- profilowanie rowów i skarpowanie (rów lewy)
 • podbudowa bitumiczna – I warstwa

BRANŻA MOSTOWA

1. Most nad Kurówką:

 • wiercenie i betonowanie pali pod ekrany przeciwolśnieniowe (jezdnia prawa) od strony Radomia

2. Most nad Kurówką w km 0+718,63:

 • montaż deskowanie i zbrojenia przyczółka w osi A
 • demontaż deskowania korpusu w osi B
 • montaż deskowania i zbrojenia korpusu oraz skrzydeł w osi A
 • betonowanie korpusu i skrzydeł w osi A

3. Przejście górne dla dużych zwierząt w km 14+600,00:

 • humusowanie najścia na obiekt

4. Wiadukt przeznaczony dla ruchu samochodowego nad drogą powiatową nr 2501L w km 17+375,35:

 • umacnianie stożka oś B (strona lewa)
 • montaż słupów pod ekrany akustyczne

5. Wiadukt zintegrowany z przejściem dla dużych zwierząt pod drogą ekspresową w km 16+979,06:

 • układanie geokraty na stożkach w osi A i B (jezdnia prawa)

6. Most w ciągu drogi ekspresowej nad ciekiem „dopływ spod Sielc” zintegrowany z przejściem dla zwierząt w km 22+024,14:

 • montaż słupów pod ekrany
 • deskowanie głowic pali pod ekrany przeciwolśnieniowe
 • wiercenie i betonowanie pali pod ekrany przeciwolśnieniowe

7. Wiadukt w ciągu drogi gminnej nr 107701L nad drogą ekspresową w km 22+480,57:

 • prace porządkowe

BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA ORAZ TELETECHNICZNA

1. Budowa kanału technologicznego od km 11+000,00 do 22+000,00:

 • wykonywanie wykopu
 • układanie i łączenie rur
 • zagęszczanie i zasypywanie w/w wykopu.

2. Budowa systemu zarządzania ruchem SZR na odcinku od km 11+000,00 do 22+000,00 km:

 • wykonywanie wykopu
 • układanie kabli
 • wykonywanie przewiertów
 • zasypywanie wraz z zagęszczeniem w/w wykopu.

3. Węzeł Końskowola- oświetlenie:

 • stawianie słupów oświetleniowych – WO4

4. Węzeł Azoty – oświetlenie:

 • wylewanie betonu C8/10 pod fundament na rondzie nr 5
 • kopanie rowów kablowych
 • układanie kabla
 • zasypywanie wraz z zagęszczeniem - WO3 (łącznica L03)

5. Węzeł Puławy Wschód – oświetlenie:

 • kopanie rowów kablowych
 • układanie kabla
 • zasypywanie wraz z zageszczaniem – zasilanie WO2
 • stawianie szafek oświetleniowych i sterowniczych (SRO 2/1, 2/2, 2/3,2/4 i SO 2/2, 2/3, 2,4).
gddkia

ZAMAWIAJĄCY

Generalna Dyrekcja Dróg
Krajowych i Autostrad,
Oddział w Lublinie

www.gddkia.gov.pl

zdi

KONSULTANT

ZDI Sp. z o.o.
 
 

www.zdizam.pl

budimex

WYKONAWCA

Energopol - Szczecin S.A.
 
 

www.energopol.pl

budimex

WYKONAWCA

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych
Sp. z o.o.
w Zwoleniu

www.prdzwolen.com.pl

Ostatnia aktualizacja:
      04.02.2019
Liczba odsłon: