DATA PODPISANIA UMOWY
O DOFINANSOWANIE

16.11.2017 r.

WARTOŚĆ CAŁKOWITA KONTRAKTU
 

249 397 743,98 PLN

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA
Z UNII EUROPEJSKIEJ

1 178 476 685,47 PLN

WARTOŚĆ CAŁKOWITA PROJEKTU
 (pięć kontraktów)

2 282 411 370,44 PLN

NUMER PROJEKTU

POIS.03.01.00-00-0033/17

NAZWA KONTRAKTU

"Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S17 Garwolin-Kurów na odcinku granica województwa mazowieckiego i lubelskiego - węzeł "Sielce" obecnie "Kurów Zachód" (bez węzła), Część nr 3: odcinek dojazd do przeprawy mostowej na rz. Wiśle w m. Puławy"

AKTUALNOŚCI

 • 26.11.2018

  BRANŻA DROGOWA 1. Montaż konstrukcji wsporczych pod oznakowanie oraz bramownic na I etapie. 2....

  Czytaj więcej...

 • 19.11.2018

  BRANŻA DROGOWA 1. Montaż konstrukcji wsporczych pod oznakowanie oraz bramownic na I etapie 2....

  Czytaj więcej...

BRANŻA DROGOWA
Sekcja I

1. km 10+983,28-12+300,00:

 • nasyp – pas rozdziału od km 12+460 do km 12+760
 • profilowanie skarpy nasypu i poboczy od km 10+985 do km 11+700 oraz od km 12+460 do km 12+760 (strona prawa)
 • nawożenie kruszywa – pas technologiczny od km 12+800 do km 13+050 oraz od km 13+275 do km 13+600 (strona lewa)
 • nawożenie humusu – teren płaski (węzeł Puławy Wschód)

Sekcja II

1. km 13+800,00-15+100,00

 • nawożenie kruszywa – pas technologiczny od km 13+770 do km 14+160 (strona lewa) oraz od km 14+200 do km 14+550 (strona prawa)

Sekcja III

1. km 17+375,00-20+125,00:

 • nawożenie humusu – teren płaski (węzeł Puławy Wschód)

 BRANŻA MOSTOWA
Sekcja I

1. Most nad Kurówką – droga dojazdowa w km 0+718,63:

 • montaż deskowania poprzecznicy w osi A
 • montaż zbrojenia poprzecznicy w osi A i B

Sekcja II

1. Przejście górne dla zwierząt w km 14+600:

 • montaż podwalin osłon

2. Wiadukt przeznaczony dla ruchu samochodowego nad drogą powiatową nr 2501L:

 • montaż kotew talerzowych
 • zbrojenie kap chodnikowych
 • deskowanie i zbrojenie głowic pali

Sekcja III

1. Most w ciągu drogi ekspresowej nad ciekiem „dopływ spod Sielc” zintegrowany z przejściem dla zwierząt w km 22+024,14:

 • dozbrajanie, deskowanie oraz betonowanie głowic pali
gddkia

ZAMAWIAJĄCY

Generalna Dyrekcja Dróg
Krajowych i Autostrad,
Oddział w Lublinie

www.gddkia.gov.pl

zdi

KONSULTANT

ZDI Sp. z o.o.
 
 

www.zdizam.pl

budimex

WYKONAWCA

Energopol - Szczecin S.A.
 
 

www.energopol.pl

budimex

WYKONAWCA

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych
Sp. z o.o.
w Zwoleniu

www.prdzwolen.com.pl

Ostatnia aktualizacja:
      04.02.2019
Liczba odsłon: