DATA PODPISANIA UMOWY
O DOFINANSOWANIE

16.11.2017 r.

WARTOŚĆ CAŁKOWITA KONTRAKTU
 

249 397 743,98 PLN

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA
Z UNII EUROPEJSKIEJ

1 178 476 685,47 PLN

WARTOŚĆ CAŁKOWITA PROJEKTU
 (pięć kontraktów)

2 282 411 370,44 PLN

NUMER PROJEKTU

POIS.03.01.00-00-0033/17

NAZWA KONTRAKTU

"Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S17 Garwolin-Kurów na odcinku granica województwa mazowieckiego i lubelskiego - węzeł "Sielce" obecnie "Kurów Zachód" (bez węzła), Część nr 3: odcinek dojazd do przeprawy mostowej na rz. Wiśle w m. Puławy"

AKTUALNOŚCI

 • 26.11.2018

  BRANŻA DROGOWA 1. Montaż konstrukcji wsporczych pod oznakowanie oraz bramownic na I etapie. 2....

  Czytaj więcej...

 • 19.11.2018

  BRANŻA DROGOWA 1. Montaż konstrukcji wsporczych pod oznakowanie oraz bramownic na I etapie 2....

  Czytaj więcej...

BRANŻA DROGOWA

Sekcja I

1. km 10+983,28-12+300,00:

 • I warstwa mieszanki niezwiązanej z kruszywa (DD-02) od km 0+000 do km 0+588
 • wykop rowu i profilowanie skarpy nasypu od km 11+300 do km 11+650 (strona prawa)
 • roboty przygotowawcze do wykonywania warstwy kruszywa na pasach technologicznych
 • humusowanie skarp i pobocza od km 10+985 do km 11+300 oraz od km 11+300 do km 11+500
 • profilowanie i zagęszczanie pasów technologicznych
 • kruszenie materiału na pasy technologiczne

Sekcja II

1.km 16+300,00 – 17+375,00:

 • wykonywanie rowów drogowych od km 17+000 do km 17+300.

BRANŻA MOSTOWA

Sekcja I

1. Most nad Kurówką – droga dojazdowa w km 0+718,63:

 • montaż deskowania poprzecznicy w osiach A i B
 • montaż zbrojenia poprzecznicy w osi A
 • betonowanie poprzecznicy w osiach A i B, etap I
 • montaż zbrojenia ścianki zaplecznej w osiach A i B

2. Przepust/przejście dla zwierząt (PZŁ-03):

 • beton ochronny

Sekcja II

1. Wiadukt przeznaczony dla ruchu samochodowego nad drogą powiatową nr 2501L:

 • zbrojenie, deskowanie i betonowanie głowic pali – branża konstrukcyjna
 • montaż belek podwalinowych

2. Przepusty/przejścia dla zwierząt (P-06 oraz PZM-07):

 • obruk wlotu.

BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA ORAZ TELETECHNICZNA

1. Budowa kanału technologicznego w km 11+000 – 22+000:

 • wykonywanie wykopu
 • układanie i łączenie rur
 • zagęszczanie wraz z zasypywaniem

2. Budowa systemu zarządzania ruchem SZR dla odcinka 11+000 – 22+000:

 • wykonywanie wykopu
 • układanie kabli
 • wykonywanie przewiertów
 • zasypywanie wraz z zagęszczaniem.
gddkia

ZAMAWIAJĄCY

Generalna Dyrekcja Dróg
Krajowych i Autostrad,
Oddział w Lublinie

www.gddkia.gov.pl

zdi

KONSULTANT

ZDI Sp. z o.o.
 
 

www.zdizam.pl

budimex

WYKONAWCA

Energopol - Szczecin S.A.
 
 

www.energopol.pl

budimex

WYKONAWCA

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych
Sp. z o.o.
w Zwoleniu

www.prdzwolen.com.pl

Ostatnia aktualizacja:
      04.02.2019
Liczba odsłon: