DATA PODPISANIA UMOWY
O DOFINANSOWANIE

16.11.2017 r.

WARTOŚĆ CAŁKOWITA KONTRAKTU
 

249 397 743,98 PLN

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA
Z UNII EUROPEJSKIEJ

1 178 476 685,47 PLN

WARTOŚĆ CAŁKOWITA PROJEKTU
 (pięć kontraktów)

2 282 411 370,44 PLN

NUMER PROJEKTU

POIS.03.01.00-00-0033/17

NAZWA KONTRAKTU

"Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S17 Garwolin-Kurów na odcinku granica województwa mazowieckiego i lubelskiego - węzeł "Sielce" obecnie "Kurów Zachód" (bez węzła), Część nr 3: odcinek dojazd do przeprawy mostowej na rz. Wiśle w m. Puławy"

AKTUALNOŚCI

 • 26.11.2018

  BRANŻA DROGOWA 1. Montaż konstrukcji wsporczych pod oznakowanie oraz bramownic na I etapie. 2....

  Czytaj więcej...

 • 19.11.2018

  BRANŻA DROGOWA 1. Montaż konstrukcji wsporczych pod oznakowanie oraz bramownic na I etapie 2....

  Czytaj więcej...

BRANŻA DROGOWA
Sekcja I

1. km 10+983,28-12+300,00:

 • transport kruszywa na pasy technologiczne oraz profilowanie pasów technologicznych
 • humusowanie rowu prawego od km 12+000 do km 12+300 TG
 • zahumusowanie 15 cm – profilowanie zahumusowania skarpy od km 12+000 do km 12+300
 • nasyp z dokopu – porządkowanie pasa rozdziału od km 10+985 do km 11+500
 • pasy technologiczne – demontaż płyt drogowych z pasa technologicznego od km 11+200 do km 11+300 (jezdnia prawa)

2. km 12+300,00-12+800,00:

 • odhumusowanie – droga dojazdowa Azoty od km 0+650 do km 0+700
 • krawężnik betonowy – pierścień ronda Azoty I
 • nasyp z dokopu – droga dojazdowa Azoty od km 0+650 do km 0+700 (zasypka istniejącego rowu + zagęszczanie)
 • krawężnik kamienny – pierścień ronda Azoty I

3. km 12+800,00 – 13+250,00:

 • profilowanie pasów technologicznych

4. km 13+250,00 – 13+800,00:

 • profilowanie pasów technologicznych

Sekcja II

1. km 15+100,00 – 16+300,00:

 • humusowanie terenu płaskiego na węźle Puławy Wschód pomiędzy DP2505L a TG
 • montaż osłon przeciwolśnieniowych

Sekcja III

1.km 17+375,00 – 20+125,00:

 • kruszenie materiału na pasy technologiczne
 • montaż osłon przeciwolśnieniowych

BRANŻA MOSTOWA
Sekcja I
1. Most nad Kurówką:

 • betonowanie głowic pali

2. Most nad Kurówką – droga dojazdowa w km 0+718,63:

 • montaż zbrojenia i deskowania ścianki zaplecznej w osiach A i B
 • montaż deskowania poprzecznicy w osiach A i B
 • zasypka za przyczółkiem w osi A
 • przygotowanie do montażu belek typu T ustroju nośnego

Sekcja II
1. Wiadukt przeznaczony dla ruchu samochodowego nad drogą powiatową nr 2501L:

 • betonowanie głowic pali
 • montaż podwalin
 • obruk stożka

2. Przepusty/przejścia dla zwierząt (P-06 i P-05):

 • obruk wlotu

Sekcja III
1.Most w ciągu drogi ekspresowej nad ciekiem „dopływ spod Sielc” zintegrowany z przejściem dla zwierząt w km 22+024,14:

 • betonowanie głowic pali.

BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA ORAZ TELETECHNICZNA
1. Budowa kanału technologicznego w km 11+000 – 22+000:

 • wykonywanie wykopu
 • układanie i łączenie rur
 • zagęszczanie wraz z zasypywaniem

2. Budowa systemu zarządzania ruchem SZR dla odcinka 11+000 – 22+000:

 • wykonywanie wykopu
 • układanie kabli
 • wykonywanie przewiertów
 • zasypywanie wraz z zagęszczaniem.

 

gddkia

ZAMAWIAJĄCY

Generalna Dyrekcja Dróg
Krajowych i Autostrad,
Oddział w Lublinie

www.gddkia.gov.pl

zdi

KONSULTANT

ZDI Sp. z o.o.
 
 

www.zdizam.pl

budimex

WYKONAWCA

Energopol - Szczecin S.A.
 
 

www.energopol.pl

budimex

WYKONAWCA

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych
Sp. z o.o.
w Zwoleniu

www.prdzwolen.com.pl

Ostatnia aktualizacja:
      03.12.2018
Liczba odsłon: