AKTUALNOŚCI

 • 12.02.2018

  BRANŻA DROGOWA Sekcja I 1. km 10+983,28-12+300,00: pasy technologiczne – demontaż płyt drogowych z...

  Czytaj więcej...

 • 05.02.2018

  BRANŻA DROGOWASekcja I 1. km 10+983,28-12+300,00: transport kruszywa na pasy technologiczne oraz...

  Czytaj więcej...

BRANŻA DROGOWA

Sekcja I

1. km 10+983,28-12+300,00:

 • pasy technologiczne – demontaż płyt drogowych z pasa technologicznego od km 11+200 do km 11+300 (jezdnia prawa)

2. km 12+800,00 – 13+250,00:

 • profilowanie pasów technologicznych

3. km 13+250,00 – 13+800,00:

 • profilowanie pasów technologicznych

Sekcja II

1. km 15+100,00 – 16+300,00:

 • zahumusowanie 15cm – profilowanie zahumusowania – teren płaski (węzeł Puławy Wschód)
 • pasy technologiczne – transport kruszywa na pas technologiczny

2.km 16+300,00 – 17+375,00:

 • profilowanie drogi technologicznej od km 17+000 do km 17+300

Sekcja III

1.km 17+375,00 – 22+425,00:

 • wykop od km 18+000 do km 18+300
 • profilowanie nasypu oraz skarpy i dna rowu od km 18+100 do km 18+720 (jezdnia lewa)
 • profilowanie i wykop przeciwskarpy rowu prawego od km 20+700 do km 21+980 (jezdnia prawa)

BRANŻA MOSTOWA

Sekcja I

1. Most nad Kurówką – droga dojazdowa w km 0+718,63:

 • przygotowanie do montażu belek typu T ustroju nośnego
 • montaż belek typu T ustroju nośnego

Sekcja II

1. Wiadukt nad drogą powiatową nr 2501L:

 • montaż podwalin elementów akustycznych na dojazdach

BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA ORAZ TELETECHNICZNA

1. Budowa kanału technologicznego w km 11+000 – 22+000:

 • wykonywanie wykopu
 • układanie i łączenie rur
 • zagęszczanie wraz z zasypywaniem

2. Budowa systemu zarządzania ruchem SZR dla odcinka 11+000 – 22+000:

 • wykonywanie wykopu
 • układanie kabli
 • wykonywanie przewiertów
 • zasypywanie wraz z zagęszczaniem.
gddkia

ZAMAWIAJĄCY

Generalna Dyrekcja Dróg
Krajowych i Autostrad,
Oddział w Lublinie

www.gddkia.gov.pl

zdi

KONSULTANT

ZDI Sp. z o.o.
 
 

www.zdizam.pl

budimex

WYKONAWCA

Energopol - Szczecin S.A.
 
 

www.energopol.pl

budimex

WYKONAWCA

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych
Sp. z o.o.
w Zwoleniu

www.prdzwolen.com.pl

Ostatnia aktualizacja:
      20.02.2018
Liczba odsłon: