DATA PODPISANIA UMOWY
O DOFINANSOWANIE

16.11.2017 r.

WARTOŚĆ CAŁKOWITA KONTRAKTU
 

249 397 743,98 PLN

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA
Z UNII EUROPEJSKIEJ

1 178 476 685,47 PLN

WARTOŚĆ CAŁKOWITA PROJEKTU
 (pięć kontraktów)

2 282 411 370,44 PLN

NUMER PROJEKTU

POIS.03.01.00-00-0033/17

NAZWA KONTRAKTU

"Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S17 Garwolin-Kurów na odcinku granica województwa mazowieckiego i lubelskiego - węzeł "Sielce" obecnie "Kurów Zachód" (bez węzła), Część nr 3: odcinek dojazd do przeprawy mostowej na rz. Wiśle w m. Puławy"

AKTUALNOŚCI

 • 26.11.2018

  BRANŻA DROGOWA 1. Montaż konstrukcji wsporczych pod oznakowanie oraz bramownic na I etapie. 2....

  Czytaj więcej...

 • 19.11.2018

  BRANŻA DROGOWA 1. Montaż konstrukcji wsporczych pod oznakowanie oraz bramownic na I etapie 2....

  Czytaj więcej...

BRANŻA DROGOWA

Sekcja I

1. km 0+750,00-0+850,00 (DD-Azoty):

 • rozbiórka krawężnika betonowego
 • rozbiórka chodnika z kostki

2. km 12+300,00-12+800,00:

 • odhumusowanie drogi dojazdowej-Azoty od km 0+730,00 do km 0+850

Sekcja II
1. km 13+800,00 do km 15+100,00:

 • przygotowanie koryta pod pas technologiczny od km 14+550,00 do km 14+650,00 za przejściem dla zwierząt w km 14+600,00

2. km 15+100,00 – 16+300,00:

 • pasy technologiczne- profilowanie zahumusowania teren płaski (węzeł Puławy Wschód)
 • przygotowanie pasa technologicznego od km 15+900,00 do km 16+100 (strona prawa)

3.km 16+300,00 – 17+375,00:

 • przygotowanie pasa technologicznego
 • pasy technologiczne- nawożenie kruszywa na pas technologiczny od km 16+070,00 do km 16+300,00

Sekcja III

1.km 17+375,00 – 22+425,00:

 • humusowanie od km 0+000,00 do km 0+280,00 (strona lewa)- skarpa, dno rowu i przeciwskarpa; (strona prawa)- pobocze skarpa, dno rowu oraz od km 0+350,00 do km 0+480,00 (strona lewa)- skarpa, dno rowu i przeciwskarpa
 • profilowanie i wykop przeciwskarpy rowu prawego od km 20+700,00 do km 21+980 (jezdnia prawa)
 • profilowanie i wykop przeciwskarpy rowu lewego od km 22+500 do km 22+900 (jezdnia lewa)

BRANŻA MOSTOWA

Sekcja I

1. Most nad Kurówką – droga dojazdowa w km 0+718,63:

 • montaż deskowania poprzecznicy w osi A i B
 • montaż zbrojenia poprzecznicy w osi B
 • betonowanie poprzecznicy w osi A i B

BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA ORAZ TELETECHNICZNA

1. Budowa kanału technologicznego w km 11+000 – 22+000:

 • wykonywanie wykopu
 • układanie i łączenie rur
 • zagęszczanie wraz z zasypywaniem

2. Budowa systemu zarządzania ruchem SZR dla odcinka 11+000 – 22+000:

 • wykonywanie wykopu
 • układanie kabli
 • wykonywanie przewiertów
 • zasypywanie wraz z zagęszczaniem.
gddkia

ZAMAWIAJĄCY

Generalna Dyrekcja Dróg
Krajowych i Autostrad,
Oddział w Lublinie

www.gddkia.gov.pl

zdi

KONSULTANT

ZDI Sp. z o.o.
 
 

www.zdizam.pl

budimex

WYKONAWCA

Energopol - Szczecin S.A.
 
 

www.energopol.pl

budimex

WYKONAWCA

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych
Sp. z o.o.
w Zwoleniu

www.prdzwolen.com.pl

Ostatnia aktualizacja:
      04.02.2019
Liczba odsłon: