DATA PODPISANIA UMOWY
O DOFINANSOWANIE

16.11.2017 r.

WARTOŚĆ CAŁKOWITA KONTRAKTU
 

249 397 743,98 PLN

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA
Z UNII EUROPEJSKIEJ

1 178 476 685,47 PLN

WARTOŚĆ CAŁKOWITA PROJEKTU
 (pięć kontraktów)

2 282 411 370,44 PLN

NUMER PROJEKTU

POIS.03.01.00-00-0033/17

NAZWA KONTRAKTU

"Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S17 Garwolin-Kurów na odcinku granica województwa mazowieckiego i lubelskiego - węzeł "Sielce" obecnie "Kurów Zachód" (bez węzła), Część nr 3: odcinek dojazd do przeprawy mostowej na rz. Wiśle w m. Puławy"

AKTUALNOŚCI

 • 26.11.2018

  BRANŻA DROGOWA 1. Montaż konstrukcji wsporczych pod oznakowanie oraz bramownic na I etapie. 2....

  Czytaj więcej...

 • 19.11.2018

  BRANŻA DROGOWA 1. Montaż konstrukcji wsporczych pod oznakowanie oraz bramownic na I etapie 2....

  Czytaj więcej...

BRANŻA DROGOWA

Sekcja I
1. km 12+300,00-12+800,00:

 • układanie krawężnika betonowego – skrzyżowanie Azoty I
 • nasyp z dokopu – DD-Azoty od km 0+730 do km 0+800 oraz zagęszczanie
 • ściek trójkątny na łącznicach L05L + L03- skrzyżowanie Azoty I

2. km 12+800,00-13+250,00:

 • nasyp z dokopu – profilowanie poboczy DD-02

Rondo Azoty II (km 13+100,00-13+200,00):

 • frezowanie przebiegu pod kanalizację deszczową
 • wywóz gruzu
 • odhumusowanie- wlot do Al. Tysiąclecia

3. km 13+250,00-13+800,00:

 • profilowanie terenu pod pasy technologiczne
 • frezowanie nawierzchni bitumicznych śr. gr. 16 cm – DD-Azoty od km 0+820 do km 0+880

Sekcja II

1. km 13+800,00-15+100,00:

 • profilowanie terenu pod pasy technologiczne

2. km 15+100,00 do km 16+300,00:

 • zahumusowanie 15cm- humusowanie rowu prawego DW824 od km 0+400 do km 0+500
 • nasyp z wykopu- profilowanie terenu płaskiego węzeł Puławy Wschód pomiędzy TG a łącznicami L01, L03 oraz L05
 • przygotowanie mieszanki kruszyw do wykonania pasów technologicznych

3. km 16+300,00 – 17+375,00:

 • wykop rowu lewego od km 16+950 do km 17+000 oraz profilowanie terenu pod pas technologiczny
 • nasyp z wykopu- profilowanie terenu płaskiego przy obiekcie WS-06 (strona lewa)
 • nasyp z dokopu – nasyp uzupełniający w poboczu od km 17+280 do km 17+375 (strona prawa)

Sekcja III

1.km 17+375,00 – 22+425,00:

 • profilowanie terenu płaskiego między DG Wronów Końskowola a DD-10 – WD-08 (DG Wronów Końskowola)- teren płaski oraz terenu płaskiego między DG W-K i DD-08
 • wykop rowu prawego – DP 2505L oraz profilowanie skarpy nasypu- DG 107701L od km 0+357,77 do km 0+478,25
 • wykop rowu prawego, wykonywanie nasypu uzupełniającego-pobocze TG od km 22+020 do km 22+150 (jezdnia prawa)
 • humusowanie od km 17+900 do km 18+700 (strona lewa) oraz od km 22+500 do km 22+902,65 (strona lewa)
 • odmulanie/ czyszczenie rowu prawego – TG od km 17+900 do km 18+450 (jezdnia prawa)

Wykonanie ogrodzenia etapu I obwodnicy Puław km 0+000,00-10+983,28

BRANŻA MOSTOWA

Sekcja I

1. Most nad Kurówką – droga dojazdowa w km 0+718,63:

 • przygotowanie płyty pomostu do betonowania
 • montaż deskowania wspornika pod dylatację
 • dozbrojenie dylatacji
 • betonowanie ścianki zaplecznej w osi A i B
 • montaż dystansów wysokościowych na płycie pomostu
 • montaż zbrojenia wspornika pod dylatację w osi B
 • betonowanie i pielęgnowanie płyty pomostu oraz II etapu ścianek zaplecznych

BRANŻA SANITARNA

1.Wpusty deszczowe, studnie- zlewnia ZL3:

 • roboty ziemne
 • montaż studni i przykanalików

2. Wpusty deszczowe-zlewnia ZL2:

 • roboty ziemne
 • wiercenie wpustów
 • regulacja studni
 • montaż włazów i przykanalika.
gddkia

ZAMAWIAJĄCY

Generalna Dyrekcja Dróg
Krajowych i Autostrad,
Oddział w Lublinie

www.gddkia.gov.pl

zdi

KONSULTANT

ZDI Sp. z o.o.
 
 

www.zdizam.pl

budimex

WYKONAWCA

Energopol - Szczecin S.A.
 
 

www.energopol.pl

budimex

WYKONAWCA

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych
Sp. z o.o.
w Zwoleniu

www.prdzwolen.com.pl

Ostatnia aktualizacja:
      03.12.2018
Liczba odsłon: