DATA PODPISANIA UMOWY
O DOFINANSOWANIE

16.11.2017 r.

WARTOŚĆ CAŁKOWITA KONTRAKTU
 

249 397 743,98 PLN

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA
Z UNII EUROPEJSKIEJ

1 178 476 685,47 PLN

WARTOŚĆ CAŁKOWITA PROJEKTU
 (pięć kontraktów)

2 282 411 370,44 PLN

NUMER PROJEKTU

POIS.03.01.00-00-0033/17

NAZWA KONTRAKTU

"Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S17 Garwolin-Kurów na odcinku granica województwa mazowieckiego i lubelskiego - węzeł "Sielce" obecnie "Kurów Zachód" (bez węzła), Część nr 3: odcinek dojazd do przeprawy mostowej na rz. Wiśle w m. Puławy"

AKTUALNOŚCI

 • 26.11.2018

  BRANŻA DROGOWA 1. Montaż konstrukcji wsporczych pod oznakowanie oraz bramownic na I etapie. 2....

  Czytaj więcej...

 • 19.11.2018

  BRANŻA DROGOWA 1. Montaż konstrukcji wsporczych pod oznakowanie oraz bramownic na I etapie 2....

  Czytaj więcej...

BRANŻA DROGOWA

1. Wykonywanie poszerzeń pod bramownice

2. Prace porządkowe

Sekcja I

Ogrodzenia dróg:

 • naciąganie siatki.

1. km 12+300,00-12+800,00:

 • wykop – profilowanie skarp wewnętrznych łącznice Azoty I
 • nasyp z wykopu – nasyp pod chodnik i ścieżkę rowerową – DD-Azoty od km 0+600 do km 0+700

2. km 12+800,00-13+250,00:

 • nasyp z wykopu – nasyp pod chodnik i ścieżkę rowerową – DD-Azoty od km 0+760 do km 0+860
 • pasy technologiczne – zagęszczanie kruszywa

3. km 13+250,00-15+100,00:

 • pasy technologiczne – zagęszczanie kruszywa

Rondo Azoty II (km 13+100,00-13+200,00):

 • profilowanie skarpy

Sekcja II

1. km 13+800,00-15+100,00:

 • pasy technologiczne – zagęszczanie kruszywa

2. km 15+100,00 do km 16+300,00:

 • pasy technologiczne – zagęszczanie kruszywa
 • profilowanie i zagęszczanie podbudowy z kłsm 0-31,5 mm – DT od km 15+100 do km 15+500 oraz od km 15+787 do km 15+975
 • nasadzenia

3. km 16+300,00 – 17+375,00:

 • zagęszczanie pasów technologicznych od km 16+100 do km 16+500 (strona lewa)
 • warstwa wiążąca AC 16W PMB gr. 7cm – TG od km 16+988,20 do km 17+500 (jezdnia lewa)
 • skropienie podbudowy bitumicznej- od km 16+988,20 do km 17+500 (jezdnia lewa)

Sekcja III

1.km 17+375,00 – 22+425,00:

 • wykonanie nasypu uzupełniającego pas dzielący i pobocze – TG od km 19+700 do km 20+200 (jezdnia lewa) wraz z L02, L04, L06
 • podbudowa AC 22P gr. 17cm I w-wa – TG od km 17+200 do km 17+500 (jezdnia lewa)
 • skropienie podbudowy z kruszywa – TG od km 17+200 do km 17+500
 • odhumusowanie zjazdów – DD-11 oraz DP2507L
 • wykonywanie poszerzeń nasypu – DG 107701L od km 0+000 do km 0+100
 • wykonanie warstwy mrozoochronnej stabilisowanej spoiwem – DD-12 od km 0+900 do km 1+837
 • humusowanie
 • podbudowa AC 22P gr. 17cm – II w-wa – TG od km 17+200 do km 17+500 (jezdnia lewa)

BRANŻA MOSTOWA

Sekcja I

1.Wiadukt w ciągu prawej jezdni drogi ekspresowej nad linią kolejową PKP nr 7 Warszawa-Dorohusk w km linii nr 007 w km 12+241,55:

 • montaż osłony przeciwporażeniowej

2. Most nad Kurówką – droga dojazdowa w km 0+718,63:

 • przygotowanie kap chodnikowych do betonowania

Sekcja III

3. Wiadukt w ciągu drogi powiatowej nr 2507L nad drogą ekspresową na węźle Końskowola:

 • montaż balustrad U-11a.

BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA ORAZ TELETECHNICZNA

1. Budowa kanału technologicznego dla odcinka 11+000,00 – 22+000,00:

 • wykonywanie wykopu
 • układanie i łączenie rur
 • zasypywanie wraz z zagęszczaniem.

2. Węzeł Azoty – oświetlenie:

 • zakładanie wysięgników i opraw – WO3 i WO1
 • zakładanie tabliczek słupowych.

BRANŻA SANITARNA:

1. Wpusty deszczowe- zlewnia ZL14:

 • obrukowanie
 • ściek skarpowy.
gddkia

ZAMAWIAJĄCY

Generalna Dyrekcja Dróg
Krajowych i Autostrad,
Oddział w Lublinie

www.gddkia.gov.pl

zdi

KONSULTANT

ZDI Sp. z o.o.
 
 

www.zdizam.pl

budimex

WYKONAWCA

Energopol - Szczecin S.A.
 
 

www.energopol.pl

budimex

WYKONAWCA

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych
Sp. z o.o.
w Zwoleniu

www.prdzwolen.com.pl

Ostatnia aktualizacja:
      04.02.2019
Liczba odsłon: