DATA PODPISANIA UMOWY
O DOFINANSOWANIE

16.11.2017 r.

WARTOŚĆ CAŁKOWITA KONTRAKTU
 

249 397 743,98 PLN

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA
Z UNII EUROPEJSKIEJ

1 178 476 685,47 PLN

WARTOŚĆ CAŁKOWITA PROJEKTU
 (pięć kontraktów)

2 282 411 370,44 PLN

NUMER PROJEKTU

POIS.03.01.00-00-0033/17

NAZWA KONTRAKTU

"Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S17 Garwolin-Kurów na odcinku granica województwa mazowieckiego i lubelskiego - węzeł "Sielce" obecnie "Kurów Zachód" (bez węzła), Część nr 3: odcinek dojazd do przeprawy mostowej na rz. Wiśle w m. Puławy"

AKTUALNOŚCI

 • 26.11.2018

  BRANŻA DROGOWA 1. Montaż konstrukcji wsporczych pod oznakowanie oraz bramownic na I etapie. 2....

  Czytaj więcej...

 • 19.11.2018

  BRANŻA DROGOWA 1. Montaż konstrukcji wsporczych pod oznakowanie oraz bramownic na I etapie 2....

  Czytaj więcej...

BRANŻA DROGOWA

1. Wykonywanie poszerzeń pod bramownice

2. Ogrodzenia dróg.

Sekcja I

1. km 10+983,28-12+300,00:

 • zahumusowanie 15cm – humusowanie pobocza od km 10+983 do km 11+700 (strona prawa) oraz humusowanie skarpy za pasem technologicznym

2. km 12+300,0 0-12+800,00:

 • wykop i profilowanie skarpy łącznice Azoty I
 • nasyp z wykopu – zagęszczanie poboczy Azoty I
 • warstwa ścieralna AC 11S PMB gr. 4cm – DD-Azoty od km 0+021,08 do km 0+940,18
 • skropienie podbudowy bitumicznej – DD-Azoty od km 0+021,08 do km 0+940,18
 • nasyp z wykopu – nasyp pod chodnik – DD-Azoty od km 0+640 do km 0+900
 • geowłóknina w rowie – Azoty I
 • pasy technologiczne – zagęszczanie kruszywa

3. km 13+250,00-15+100,00:

 • drogi dojazdowe – zagęszczanie warstwy kruszywa – DD-02
 • zagęszczanie pasów technologicznych (strona lewa)

Rondo Azoty II (Aneks nr 1):

 • profilowanie skarpy
 • wykop/przygotowanie koryta pod podbudowę pomocniczą pod zatoki autobusowe
 • wstępne rozłożenie kruszywa pod zatoki autobusowe.

Sekcja II

1. km 13+800,00-15+100,00:

 • zagęszczanie pasów technologicznych (strona lewa)

2. km 15+100,00 do km 16+300,00:

 • profilowanie skarpy nasypu wraz z wykopem – DT od km 15+100 do km 15+500
 • wykop i profilowanie skarpy za pasem technologicznym od km 15+100 do km 15+500
 • pasy technologiczne- przygotowanie koryta pod plac mijania na początku pasa technologicznego od km 15+787 do km 15+800 (strona prawa)
 • odhumusowanie mijanki wraz z wykopem rowu prawego – DT od km 15+787 do km 15+975

3. km 16+300,00 – 17+375,00:

 • nasyp z wykopu – nasyp uzupełniający pas dzielący i pobocza od km 17+280 do km 17+375
 • wykop rowu od km 16+480 do km 16+520 (strona prawa)
 • pasy technologiczne – profilowanie koryta pod pas technologiczny od km 16+500 do km 17+000 (strona lewa)

Sekcja III

1. km 17+375,00 – 22+425,00:

 • wykonanie nasypu uzupełniającego pas dzielący i pobocze – TG od km 17+300 do km 17+500 (jezdnia lewa)
 • wykonywanie nasypu uzupełniającego pobocze na łącznicach L02, L06, L04 na węźle Końskowola
 • wykonanie koryta pod warstwę mrozoochronną – DD-10
 • wykonanie ulepszonego podłoża stabilizowanego cementem – PAS TECHNOLOGICZNY od km 19+500 do km 20+173 (strona lewa)
 • profilowanie koryta – PAS TECHNOLOGICZNY od km 22+500 do km 22+900 (strona lewa i prawa) oraz PAS TECHNOLOGICZNY od km 22+068 do km 22+450 (strona lewa)
 • wykonywanie podbudowy z kłsm 0/31,5 mm – DG 107701L od km 0+000 do km 0+557 oraz DD-12
 • wykonywanie warstwy mrozoochronnej stabilizowanej spoiwem – DD-12
 • humusowanie na węźle Końskowola
 • wykonanie ulepszonego podłoża stabilizowanego cementem – PAS TECHNOLOGICZNY od km 22+500 do km 22+900 (strona lewa i prawa), od km 22+068 do km 22+450 (strona lewa), od km 21+350 do km 21+900 oraz DD od km 20+700 do km 21+350
 • roboty brukarskie – DG Wronów-Końskowola
 • profilowanie koryta pod pasy technologiczne od km 17+400 do km 18+000
 • warstwa ścieralna SMA 11S PMB gr. 4cm – TG od km 20+700 do km 21+300, od km 21+600 do km 22+015 (jezdnia lewa) oraz od km 22+425 do km 22+902 (jezdnia prawa)
 • skropienie bitumiczne – TG od km 21+600 do km 22+015 (jezdnia lewa) oraz 22+425 do km 22+902 (jezdnia prawa)
 • profilowanie przeciwskarpy wykopu – TG od km 19+500 do km 19+950 (jezdnia lewa)
 • wykonanie warstwy mrozoochronnej oraz warstwy z podbudowy z kłsm 0/31,5 mm – DG 107701L od km 0+000 do km 0+100

BRANŻA MOSTOWA

Sekcja I

1.Most nad Kurówką (trasa główna):

 • Umocnienie stożków geokratą
 • wykonywanie warstwy przeciwspadku przy krawężniku z asfaltu lanego

2. Most nad Kurówką – droga dojazdowa w km 0+718,63:

 • przygotowanie do betonowania kapy na ustroju
 • warstwa ścieralna na obiekcie
 • betonowanie kap chodnikowych na ustroju
 • wypełnienie spoin między deskami gzymsowymi
 • wykonywanie warstwy przeciwspadku przy krawężniku z asfaltu lanego

Sekcja II

3.Wiadukt zintegrowany z przejściem dla zwierząt pod drogą ekspresową w km 16+979,06:

 • montaż balustrad na kładkach przechodnich
 • montaż schodów skarpowych

Sekcja III

4. Wiadukt w ciągu drogi powiatowej nr 2507L nad drogą ekspresową na węźle Końskowola:

 • montaż balustrad U-11a

5. Most w ciągu drogi ekspresowej nad ciekiem „Dopływ spod Sielc” umożliwiający migrację dużych zwierząt pod drogą ekspresową w km 22+024,14:

 • montaż schodów roboczych
 • montaż balustrad na kładkach przechodnich
 • wykonanie warstwy ścieralnej
 • wykonywanie warstwy przeciwspadku przy krawężniku z asfaltu lanego

6. Wiadukt w ciągu drogi gminnej nr 107701L nad zaprojektowaną drogą ekspresową na przejeździe Chrząchówek w km 22+460,57:

 • montaż krawężnika zanikającego.

BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA ORAZ TELETECHNICZNA

1. Budowa kanału technologicznego dla odcinka 0+000 - 22+000,00:

 • wykonywanie wykopu
 • układanie i łączenie rur
 • zasypywanie wraz z zagęszczaniem.

2. Węzeł Azoty – oświetlenie:

 • zakładanie tabliczek słupowych.

BRANŻA SANITARNA:

1. Rzeka Kurówka w km 2+722 – 2+904:

 • roboty ziemne
 • umocnienia
 • regulacja
 • konserwacja.
gddkia

ZAMAWIAJĄCY

Generalna Dyrekcja Dróg
Krajowych i Autostrad,
Oddział w Lublinie

www.gddkia.gov.pl

zdi

KONSULTANT

ZDI Sp. z o.o.
 
 

www.zdizam.pl

budimex

WYKONAWCA

Energopol - Szczecin S.A.
 
 

www.energopol.pl

budimex

WYKONAWCA

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych
Sp. z o.o.
w Zwoleniu

www.prdzwolen.com.pl

Ostatnia aktualizacja:
      04.02.2019
Liczba odsłon: