DATA PODPISANIA UMOWY
O DOFINANSOWANIE

16.11.2017 r.

WARTOŚĆ CAŁKOWITA KONTRAKTU
 

249 397 743,98 PLN

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA
Z UNII EUROPEJSKIEJ

1 178 476 685,47 PLN

WARTOŚĆ CAŁKOWITA PROJEKTU
 (pięć kontraktów)

2 282 411 370,44 PLN

NUMER PROJEKTU

POIS.03.01.00-00-0033/17

NAZWA KONTRAKTU

"Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S17 Garwolin-Kurów na odcinku granica województwa mazowieckiego i lubelskiego - węzeł "Sielce" obecnie "Kurów Zachód" (bez węzła), Część nr 3: odcinek dojazd do przeprawy mostowej na rz. Wiśle w m. Puławy"

AKTUALNOŚCI

 • 26.11.2018

  BRANŻA DROGOWA 1. Montaż konstrukcji wsporczych pod oznakowanie oraz bramownic na I etapie. 2....

  Czytaj więcej...

 • 19.11.2018

  BRANŻA DROGOWA 1. Montaż konstrukcji wsporczych pod oznakowanie oraz bramownic na I etapie 2....

  Czytaj więcej...

BRANŻA DROGOWA

 1. Ogrodzenia dróg
 2. Poszerzenia nasypu pod bramownice

Sekcja I

1.km 10+983,28-12+300,00:

 • montaż barier H1/W3/A od km 10+988 do km 11+768 (strona prawa)
 • zahumusowanie 15cm – profilowanie zahumusowania od km 10+983 do km 11+700 (strona prawa) oraz prace porządkowe na poboczu i pasie rozdziału
 • mata antyerozyjna na skarpach od km 10+983 do km 11+325 (strona prawa)
 • wykop od km 11+680 do km 11+720 (strona prawa)
 • wiercenie pali pod bramownice od km 11+120 do km 11+783
 • czyszczenie warstwy ścieralnej przed wykonaniem oznakowania poziomego od km 10+983 do km 12+300 (strona prawa)

2.km 12+300,0 0-12+800,00:

 • nasyp z dokopu – nasyp uzupełniający tarcza ronda Azoty I
 • nasyp z wykopu – nasyp pod chodnik i ścieżkę DD-Azoty od km 0+630 do km 0+860 wraz z profilowaniem i zagęszczaniem
 • zahumusowanie 15cm – humusowanie rowu, skarpy i pobocza na łącznicy Azoty I
 • zahumusowanie 30cm – tarcza ronda Azoty I
 • montaż barier H2W3A od km 12+229 do km 12+237 (strona prawa) oraz od km 12+181 do km 12+190 (strona prawa)
 • montaż barier H1W3A od km 12+237 do km 12+293 (strona prawa) oraz od km 12+554 do km 12+662 (strona prawa)
 • wykop rowów wewnętrznych łącznice Azoty I
 • czyszczenie warstwy ścieralnej przed wykonaniem oznakowania poziomego od km 12+300 do km 12+800 oraz na łącznicach Azoty I; wykonanie oznakowania P-7a, P-13, P-10, P-11 rondo Azoty I oraz powierzchnie wyłączone z ruchu przy łącznice

3. km 12+800,00-13+250,00:

 • czyszczenie warstwy ścieralnej przed wykonaniem oznakowania poziomego od km 12+800 do km 13+000 (strona prawa)
 • mata antyerozyjna na skarpach od km 12+800 do km 12+900 (strona prawa)
 • zahumusowanie 15 cm – skarpa, prace porządkowe na pasie rozdziału od km 12+800 do km 13+200 (strona prawa)

Rondo Azoty II (Aneks nr 1):

 • profilowanie i zagęszczanie podbudowy zasadniczej z kruszywa pod zatokami autobusowymi
 • roboty brukarskie
 • odhumusowanie
 • profilowanie nasypu pod chodnik i ścieżkę rowerową w rejonie zatok autobusowych

Sekcja II

1. km 13+800,00-15+100,00:

 • wykop i profilowanie skarpy od km 15+030 do km 15+100 (strona prawa)

2. km 15+100,00 do km 16+300,00:

 • zjazdy z dróg publicznych – roboty ziemne – zjazd z DP2505L
 • profilowanie pasa technologicznego od km 15+780 do km 15+850
 • wykop rowu prawego w km 15+780
 • odhumusowanie i profilowanie koryta – DD-07
 • zahumusowanie 15cm oraz 30cm – prace porządkowe na węźle Puławy Wschód (skarpy oraz teren płaski)

3. km 16+300,00 – 17+375,00:

 • wykop rowu lewego od km 17+200 do km 17+250 oraz wykop i profilowanie przeciwskarpy od km 16+950 do km 17+000 (strona prawa – przejście dla zwierząt)
 • profilowanie przeciwskarpy wykopu – TG od km 16+963 do km 17+000 (jezdnia prawa)
 • zahumusowanie 30cm na pasie rozdziału od km 17+280 do km 17+375

Sekcja III

1.km 17+375,00 – 22+425,00:

 • profilowanie pasa technologicznego
 • zagęszczanie koryta – DG Wronów-Końskowola
 • podbudowa z kruszywa 0/31,5 – DG Wronów-Końskowola
 • warstwa wiążąca AC 16W gr. 4cm – DG 107701L od km 0+000 do km 0+292 oraz od km 0+339 do km 0+557
 • profilowanie koryta od km 17+500 do km 18+500, DD-9.1
 • wykonywanie warstwy mrozoochronnej stabilizowanej spoiwem – DG Wronów-Końskowola od km 0+000 do km 0+125 oraz od km 0+275 do km 0+346
 • warstwa ścieralna SMA 11S PMB gr. 4cm oraz skropienie bitumiczne – węzeł Końskowola rondo północne oraz DG 107701L od km 0+000 do km 0+557
 • profilowanie i zagęszczanie pierwszej warstwy nasypu – DG Wronów-Końskowola
 • zagęszczenie warstwy mrozoochronnej – DG Wronów-Końskowola od km 0+125 do km 0+170 oraz od km 0+232 do km 0+278
 • wykonanie nawierzchni z destruktu – DG 107701L od km 0+334 do km 0+483
 • montaż barier H1W2A – WD-09
 • montaż barier H1W3A – WD-09
 • montaż barier H2W4A od km 17+249 do km 17+591 (dwustronnie)
 • oczyszczenie nawierzchni pod warstwy bitumiczne – TG od km 20+000 do km 22+000
 • wykonanie warstwy ścieralnej AC 11S PMB gr. 4cm oraz skropienie bitumiczne - DP 2507L od km 0+797 do km 1+060,62 (w. Końskowola rondo południowe)

BRANŻA MOSTOWA

Sekcja I

1.Wiadukt w ciągu prawej jezdni drogi ekspresowej nad przejściem dla pieszych oraz przejściem dla średnich zwierząt (korytarz ekologiczny) w km 12+031,83:

 • próbne obciążenie dynamiczne

2.Most nad Kurówką (trasa główna):

 • montaż geokraty
 • próbne obciążenie dynamiczne

3. Most nad Kurówką – droga dojazdowa w km 0+718,63:

 • próbne obciążenie dynamiczne

Sekcja II

4.Wiadukt nad drogą powiatową nr 2501L w km 17+375,35:

 • montaż barier energochłonnych

Sekcja III

5.Wiadukt w ciągu drogi gminnej Wronów-Końskowola nad zaprojektowaną drogą ekspresową w km 18+511,99:

 • obruk stożków w osi C

6. Most w ciągu drogi ekspresowej nad ciekiem „Dopływ spod Sielc” umożliwiający migrację dużych zwierząt pod drogą ekspresową w km 22+024,14:

 • montaż ekranów przeciwolśnieniowych
 • montaż schodów skarpowych

7. Wiadukt w ciągu drogi gminnej nr 107701L nad zaprojektowaną drogą ekspresową na przejeździe Chrząchówek w km 22+460,57:

 • wykonanie warstwy ścieralnej na obiekcie.

BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA ORAZ TELETECHNICZNA

1. Budowa kanału technologicznego dla odcinka 11+000 - 22+000,00:

 • wykonywanie wykopu
 • układanie i łączenie rur
 • zasypywanie wraz z zagęszczaniem.

2. Węzeł Azoty – oświetlenie:

 • demontaż istniejącego oświetlenia na słupach OŻ za Kurówką

3. Węzeł Końskowola – oświetlenie:

 • stawianie słupów oświetleniowych WO11.
gddkia

ZAMAWIAJĄCY

Generalna Dyrekcja Dróg
Krajowych i Autostrad,
Oddział w Lublinie

www.gddkia.gov.pl

zdi

KONSULTANT

ZDI Sp. z o.o.
 
 

www.zdizam.pl

budimex

WYKONAWCA

Energopol - Szczecin S.A.
 
 

www.energopol.pl

budimex

WYKONAWCA

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych
Sp. z o.o.
w Zwoleniu

www.prdzwolen.com.pl

Ostatnia aktualizacja:
      04.02.2019
Liczba odsłon: