DATA PODPISANIA UMOWY
O DOFINANSOWANIE

16.11.2017 r.

WARTOŚĆ CAŁKOWITA KONTRAKTU
 

249 397 743,98 PLN

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA
Z UNII EUROPEJSKIEJ

1 178 476 685,47 PLN

WARTOŚĆ CAŁKOWITA PROJEKTU
 (pięć kontraktów)

2 282 411 370,44 PLN

NUMER PROJEKTU

POIS.03.01.00-00-0033/17

NAZWA KONTRAKTU

"Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S17 Garwolin-Kurów na odcinku granica województwa mazowieckiego i lubelskiego - węzeł "Sielce" obecnie "Kurów Zachód" (bez węzła), Część nr 3: odcinek dojazd do przeprawy mostowej na rz. Wiśle w m. Puławy"

AKTUALNOŚCI

 • 26.11.2018

  BRANŻA DROGOWA 1. Montaż konstrukcji wsporczych pod oznakowanie oraz bramownic na I etapie. 2....

  Czytaj więcej...

 • 19.11.2018

  BRANŻA DROGOWA 1. Montaż konstrukcji wsporczych pod oznakowanie oraz bramownic na I etapie 2....

  Czytaj więcej...

BRANŻA DROGOWA

1. Ogrodzenia dróg:

 • naciąganie siatek
 • wykonanie fundamentów pod słupki

2. Transport piasku na zjazdy z dróg dojazdowych.

Sekcja I

1. km 10+983,28-12+300,00:

 • oznakowanie poziome – czyszczenie warstwy ścieralnej przed wykonaniem oznakowania poziomego od km 10+983 do km 12+300 (jezdnia prawa)
 • wykonanie oznakowania poziomego od km 10+983 do km 12+300 (jezdnia prawa) – odcinki próbne
 • frezowanie warstwy ścieralnej śr. grubości 5cm od km 10+983 do km 12+300 (jezdnia lewa)

2. km 12+300,0 0-12+800,00:

 • oznakowanie poziome - czyszczenie warstwy ścieralnej przed wykonaniem oznakowania poziomego od km 12+300 do km 12+800 (jezdnia prawa) oraz na łącznicach Azoty I; wykonanie oznakowania P-8d, P-9a
 • wykonanie oznakowania poziomego od km 12+300 do km 12+800 (jezdnia prawa) – odcinki próbne
 • nasyp z wykopu – nasyp pod ścieżkę rowerową i pod chodnik wraz z profilowaniem i zagęszczaniem – DD-Azoty od km 0+700 do km 0+860
 • obrzeża betonowe – DD-Azoty od km 0+620 do km 0+860
 • kostka betonowa – DD-Azoty od km 0+650 do km 0+700 (strona lewa)
 • zahumusowanie 15cm – DD-Azoty od km 0+000 do km 0+400

3. km 12+800,00-13+250,00:

 • oznakowanie poziome - czyszczenie warstwy ścieralnej przed wykonaniem oznakowania poziomego od km 12+800 do km 13+000 (strona prawa) oraz obszary wyłączone z ruchu (przejazd awaryjny)
 • mata antyerozyjna na skarpach – mata przeciwerozyjna od km 12+ 394 do km 12+585 oraz 12+800 do km 12+900 (strona prawa)
 • zahumusowanie 15 cm – rowy wewnętrzne łącznic Azoty I
 • nasyp z wykopu – nasyp pod pas technologiczny przy separatorach
 • wykonanie oznakowania poziomego od km 12+800 do km 13+020 (jezdnia prawa) – odcinki próbne
 • wykonanie geowłókniny w rowie wewnętrznym łącznic Azoty I

Rondo Azoty II (Aneks nr 1):

 • wykonywanie nasypu pod chodnik
 • prace porządkowe
 • wykonywanie podbudowy z betonu C16/20 pod zatoki autobusowe
 • roboty brukarskie
 • profilowanie wraz z zagęszczaniem nasypu pod chodnik i ścieżkę rowerową
 • frezowanie nawierzchni bitumicznej gr. Około 22 cm – krawężnik betonowy od km 0+090 do km 0+140 (obie strony)
 • frezowanie nawierzchni bitumicznej gr. Około 8 cm od km 0+140 do km 0+210

Sekcja II

1. km 13+800,00-15+100,00:

 • zahumusowanie 15cm – rów, skarpa oraz teren płaski od km 14+700 do km 15+100 (strona lewa)

2. km 15+100,00 do km 16+300,00:

 • zahumusowanie 15cm – rów, skarpa i teren płaski od km 15+100 do km 15+200 (strona lewa), humusowanie terenu płaskiego na węźle Puławy Wschód pod obiektem WD-04
 • obrzeża betonowe – DW824 w. Puławy Wschód
 • warstwa ścieralna AC 11S PMB gr. 4cm oraz skropienie bitumiczne – DP 2507L od km 0+365 do km 0+749

3. km 16+300,00 – 17+375,00:

 • wykop profilowanie skarpy przy przejściu dla zwierząt PZd WS-06
 • pasy technologiczne – profilowanie pasa technologicznego od km 16+500 do km 17+000 (strona lewa)
 • korytowanie – DT km (TG) od km 16+448 do km 17+000
 • zahumusowanie 15cm od km 16+850 do km 16+950 (strona lewa)

Sekcja III

1.km 17+375,00 – 22+425,00:

 • wiercenie pali pod bramownice km 19+440; 19+965; 20+291; 20+812
 • profilowanie skarp i rowów od km 17+400 do km 17+900 (strona prawa)
 • warstwa ścieralna SMA 11S PMB gr. 4cm oraz skropienie bitumiczne– TG od km 20+820 do km 22+015 (jezdnia prawa)
 • osuszenie podłoża spoiwem – DD od km 17+578 do km 18+450 (strona prawa)
 • warstwa ścieralna SMA 11S PMB gr. 4cm – TG od km 19+780 do km 20+820
 • skropienie bitumiczne w. Końskowola – rondo północne
 • wykonywanie warstwy podbudowy z KŁSM 0/31,5mm – DG Wronów-Końskowola od km 0+000 do km 0+346
 • wykonywanie nasypu pod zjazdami – DD-12
 • wykonywanie nasypu pod chodnikiem oraz wykonywanie nasypu uzupełniającego pobocze – DG 107701L od km 0+000 do km 0+557
 • wykonanie nawierzchni pasów technologicznych od km19+800 do km 20+000 oraz od km 22+500 do km 22+902 (strona prawa)
 • profilowanie poboczy – DG 107701L
 • wykonywanie nawierzchni z destruktu –DD km (TG) od km 20+700 do km 21+350; DT km (TG) od km 21+350 do km 21+500 oraz DT km (TG) od km 22+098 do km 22+440;
 • odhumusowanie zjazdów – DG Wronów-Końskowola
 • warstwa ścieralna SMA 11A PMB gr. 4cm oraz skropienie bitumiczne – w. Końskowola łącznice L02, L04, L06
 • wykonywanie nasypu uzupełniającego pobocze – DG 107701L od km 0+000 do km 0+557
 • podbudowa z kruszywa 0/31,5 – DG Wronów-Końskowola
 • profilowanie pasa technologicznego od km 21+900 do km 22+000 (strona prawa)

BRANŻA MOSTOWA

Sekcja I

1.Wiadukt w ciągu prawej jezdni drogi ekspresowej nad linią kolejową PKP nr 7 Warszawa-Dorohusk w km 12+320,52 :

 • wykonanie nawierzchni z żywicy chemoutwardzalnej na kapie prawej

2. Most nad Kurówką – droga dojazdowa w km 0+718,63:

 • wykonywanie nawierzchni z żywicy chemoutwardzalnej na kapie prawej
 • profilowanie stożków

Sekcja II

3.Wiadukt w ciągu drogi wojewódzkiej nr 824 nad zaprojektowaną drogą ekspresową na węźle Puławy Wschód w km 15+752,29:

 • montaż balustad U-11a

4.Wiadukt nad drogą powiatową nr 2501L w km 17+375,35:

 • obruk stożków (jezdnia lewa) od strony Radomia
 • montaż drzwi do ekranów akustycznych

Sekcja III

5. Wiadukt w ciągu drogi gminnej Wronów-Końskowola nad zaprojektowaną drogą ekspresową w km 18+511,99:

 • obruk stożków w osi C

6. Wiadukt w ciągu drogi gminnej nr 107701L nad zaprojektowaną drogą ekspresową na przejeździe Chrząchówek w km 22+460,57:

 • wykonanie warstwy ścieralnej na obiekcie.

BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA ORAZ TELETECHNICZNA 

1.Budowa kanału technologicznego dla odcinka 0+000 - 11+000,00:

 • wykonywanie wykopu
 • układanie i łączenie rur
 • zasypywanie wraz z zagęszczaniem.

2. Węzeł Azoty – oświetlenie:

 • prostowanie słupów WO3, WO1, WO9, WO11
 • stawianie masztu oświetleniowego WO5.

3. Rondo Azoty II:

 • kanalizacja TT – kopanie rowów na kanalizację pierwotną
 • oświetlenie – kopanie rowów kablowych, układanie kabla, zasypywanie i zagęszczanie od słupa nr 7/27 od 7/34
gddkia

ZAMAWIAJĄCY

Generalna Dyrekcja Dróg
Krajowych i Autostrad,
Oddział w Lublinie

www.gddkia.gov.pl

zdi

KONSULTANT

ZDI Sp. z o.o.
 
 

www.zdizam.pl

budimex

WYKONAWCA

Energopol - Szczecin S.A.
 
 

www.energopol.pl

budimex

WYKONAWCA

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych
Sp. z o.o.
w Zwoleniu

www.prdzwolen.com.pl

Ostatnia aktualizacja:
      04.02.2019
Liczba odsłon: