DATA PODPISANIA UMOWY
O DOFINANSOWANIE

16.11.2017 r.

WARTOŚĆ CAŁKOWITA KONTRAKTU
 

249 397 743,98 PLN

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA
Z UNII EUROPEJSKIEJ

1 178 476 685,47 PLN

WARTOŚĆ CAŁKOWITA PROJEKTU
 (pięć kontraktów)

2 282 411 370,44 PLN

NUMER PROJEKTU

POIS.03.01.00-00-0033/17

NAZWA KONTRAKTU

"Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S17 Garwolin-Kurów na odcinku granica województwa mazowieckiego i lubelskiego - węzeł "Sielce" obecnie "Kurów Zachód" (bez węzła), Część nr 3: odcinek dojazd do przeprawy mostowej na rz. Wiśle w m. Puławy"

AKTUALNOŚCI

 • 26.11.2018

  BRANŻA DROGOWA 1. Montaż konstrukcji wsporczych pod oznakowanie oraz bramownic na I etapie. 2....

  Czytaj więcej...

 • 19.11.2018

  BRANŻA DROGOWA 1. Montaż konstrukcji wsporczych pod oznakowanie oraz bramownic na I etapie 2....

  Czytaj więcej...

BRANŻA DROGOWA

1. Ogrodzenia dróg:

 • naciąganie siatek
 • wykonanie fundamentów pod słupki

2. Poszerzenia nasypu pod bramownice

3. Humusowanie

Sekcja I

1. km 10+983,28-12+300,00:

 • wiercenie pali pod bramownice – 11+349

2. km 12+300,0 0-12+800,00:

 • zahumusowanie 15cm- profilowanie zahumusowania DD-Azoty od km 0+400 do km 0+600
 • obrzeża betonowe – DD-Azoty od km 0+810 do km 0+860
 • kostka betonowa – DD-Azoty od km 0+730 do km 0+860 (chodnik)
 • zagęszczanie koryta pod pas technologiczny od km 12+500 do 12+800 (strona prawa)

3. km 12+800,00-13+250,00:

 • nasyp z dokopu – nasyp pod chodnik i ścieżkę rowerową – DD-Azoty od km 0+860 do km 0+940
 • wykonanie podbudowy 0/31,5 – transport kruszywa pod ścieżki rowerowe – DD-Azoty od km 0+620 do km 0+940
 • pasy technologiczne – nasyp pas technologiczny 12+800 (strona lewa)

Sekcja II

1. km 15+100,00 do km 16+300,00:

 • nasyp z dokopu – nasyp DD-05 w. Puławy Wschód
 • warstwa ścieralna AC 11S PMB gr. 4cm – DP 2507L od km 0+000 do km 0+320
 • skropienie bitumiczne - DP 2507L od km 0+000 do km 0+320
 • przygotowanie koryta pod pas technologiczny od km 16+500 do km 16+950 (strona lewa)

2. km 16+300,00 – 17+375,00:

 • zahumusowanie 15 cm – pobocze oraz skarpa prawa od km 16+450 do km 16+500

Sekcja III

1.km 17+375,00 – 22+425,00:

 • zdjęcie warstwy humusu z transportem do 1km – DT od km 20+700 do km 21+800
 • wykonywanie nawierzchni z przekruszu – DT (TG) od km 21+782 do km 21+972
 • wykonywanie nasypu uzupełniającego pobocze – DT 107701L od km 0+000 do 0+557
 • wykonywanie nawierzchni z destruktu – DT (TG) od km 22+494 do km 22+800
 • wykonywanie nasypu – DT (TG) od km 22+494 do km 22+800
 • wykonanie podbudowy z kruszywa 0/31,5 – DG Wronów Końskowola
 • odhumusowanie i profilacja pasa technologicznego od km 19+000 do km 19+400
 • odhumusowanie pasa technologicznego od km 19+000 do km 19+400
 • wiercenie pali pod bramownice w km 22+490 oraz w km 22+775

BRANŻA MOSTOWA

Sekcja I

1. Wiadukt w ciągu prawej jezdni drogi ekspresowej nad przejściem dla pieszych oraz przejściem dla średnich zwierząt w km 12+031,83:

 • montaż balustrad przy schodach skarpowych
 • montaż balustrad przy pasie rozdziału

2. Wiadukt w ciągu prawej jezdnia drogi ekspresowej nad linią kolejową PKP nr 7 Warszawa-Dorohusk w km 12+302,52:

 • montaż balustrad przy schodach skarpowych

3. Most nad Kurówką – trasa główna w km 12+776,54:

 • montaż schodów skarpowych
 • montaż balustrad przy schodach skarpowych
 • wiercenie pali pod ekrany przeciwolśnieniowe

4. Most nad Kurówką – droga dojazdowa w km 0+718,63:

 • betonowanie kapy chodnikowej (strona lewa)
 • profilowanie stożków
 • nawierzchnia żywiczna chodników

Sekcja II

5. Wiadukt nad drogą powiatową nr 2501L w km 17+375,35:

 • obruk stożka

Sekcja III

6. Wiadukt w ciągu drogi gminnej Wronów-Końskowola nad zaprojektowaną drogą ekspresową w km 18+511,99:

 • układanie krawężnika zanikającego
 • ułożenie ścieków skarpowych

7. Wiadukt w ciągu drogi gminnej nr 107701L nad zaprojektowaną drogą ekspresową na przejeździe Chrząchówek w km 22+460,57:

 • montaż balustrad U-11a
 • montaż balustrad przy schodach skarpowych.

BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA ORAZ TELETECHNICZNA

1. Budowa kanału technologicznego dla odcinka 0+000 - 11+000,00:

 • wykonywanie wykopu
 • układanie i łączenie rur
 • zasypywanie wraz z zagęszczaniem.

BRANŻA SANITARNA

1. Zlewnia nr 2 – wpusty deszczowe

2. Regulacja dopływu spod Sielc

3. Rów melioracyjny E-10:

 • roboty ziemne
 • umocnienia
 • regulacja
 • konserwacja.

Rondo Azoty II (aneks nr 1)

BRANŻA DROGOWA:

 • rozbiórka podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem – Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego
 • profilowanie i zagęszczanie nasypu pod chodnik i ścieżkę rowerową od km 0+140 do km 0+213 (strona lewa+ prawa)
 • nasyp z dokopu – profilowanie i zagęszczanie nasypu pod chodnik i ścieżkę rowerową od km 0+100 do km 0+213 (strona prawa)
 • podbudowa z mieszanki związanej gr. 15cm (C3/4) – przygotowanie koryta pod stabilizację (strona zachodnia)
 • rozbiórka chodnika z kostki – rozbiórka opaski z kostki betonowej
 • obrzeża betonowe od km 0+140 do km 0+180 (strona lewa)

BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA ORAZ TELETECHNICZNA

 • oświetlenie (kopanie rowów kablowych, układanie kabla, zasypywanie i zagęszczanie od słupa nr 1/3 do 1/1, od 1/7 do 1/9)
 • kanalizacja TT (zaciąganie wtórników do kanalizacji pierwotnej, zaciąganie światłowodów 4J, 12J, 48J oraz kabla miedzianego XzTKMXpw 50x4x0,8, przepinanie światłowodów oraz kabla miedzianego).

BRANŻA SANITARNA:

 • wpusty deszczowe.
gddkia

ZAMAWIAJĄCY

Generalna Dyrekcja Dróg
Krajowych i Autostrad,
Oddział w Lublinie

www.gddkia.gov.pl

zdi

KONSULTANT

ZDI Sp. z o.o.
 
 

www.zdizam.pl

budimex

WYKONAWCA

Energopol - Szczecin S.A.
 
 

www.energopol.pl

budimex

WYKONAWCA

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych
Sp. z o.o.
w Zwoleniu

www.prdzwolen.com.pl

Ostatnia aktualizacja:
      04.02.2019
Liczba odsłon: