DATA PODPISANIA UMOWY
O DOFINANSOWANIE

16.11.2017 r.

WARTOŚĆ CAŁKOWITA KONTRAKTU
 

249 397 743,98 PLN

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA
Z UNII EUROPEJSKIEJ

1 178 476 685,47 PLN

WARTOŚĆ CAŁKOWITA PROJEKTU
 (pięć kontraktów)

2 282 411 370,44 PLN

NUMER PROJEKTU

POIS.03.01.00-00-0033/17

NAZWA KONTRAKTU

"Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S17 Garwolin-Kurów na odcinku granica województwa mazowieckiego i lubelskiego - węzeł "Sielce" obecnie "Kurów Zachód" (bez węzła), Część nr 3: odcinek dojazd do przeprawy mostowej na rz. Wiśle w m. Puławy"

AKTUALNOŚCI

 • 26.11.2018

  BRANŻA DROGOWA 1. Montaż konstrukcji wsporczych pod oznakowanie oraz bramownic na I etapie. 2....

  Czytaj więcej...

 • 19.11.2018

  BRANŻA DROGOWA 1. Montaż konstrukcji wsporczych pod oznakowanie oraz bramownic na I etapie 2....

  Czytaj więcej...

BRANŻA DROGOWA

1. Humusowanie

2. Ogrodzenia dróg (11+000-22+902):

 • naciąganie siatek
 • wykonanie fundamentów pod słupki ogrodzeń

3. Wiercenie pali pod bramownice

4. Fundamenty pod bramownice.

Sekcja I

1. km 12+300,0 0-12+800,00:

 • zahumusowanie 15cm - humusowanie skarpy prawej od km 12+400 do km 12+600 oraz profilowanie skarpy i obsiew; humusowanie rowów wewnętrznych Azoty I
 • pasy technologiczne – przygotowanie koryta pod pas technologiczny
 • wykop – wykop rowów wewnętrznych łącznice Azoty I (rozbiórka wjazdu)
 • pasy technologiczne – nawierzchnia pasa technologicznego w. Azoty I od drogi DD-01 do 12+750 (strona prawa)
 • obrzeża betonowe – DD-Azoty od km 0+900 do km 0+940 (strona lewa)
 • pasy technologiczne – nawierzchnia pasa technologicznego – w. Azoty I od strony drogi DD-01 do km 12+750 (strona prawa)
 • kostka betonowa – DD-Azoty od km 0+870 do km 0+890

2. km 12+800,00-13+250,00:

 • nasyp z wykopu – koryto pod chodnik i ścieżkę rowerową DD-Azoty od km 0+900 do km 0+940 (strona lewa)

3. km 13+250,00 -13+800,00:

 • zahumusowanie 15cm – humusowanie skarpy za pasem technologicznym i rowu
 • pasy technologiczne – zagęszczanie pasów technologicznych

Sekcja II

1. km 13+800,00- 15+100,00:

 • pasy technologiczne – humusowanie skarpy za pasem technologicznym
 • pasy technologiczne – profilowanie przejazdów z przelewem przez pas technologiczny przy zbiornikach filtracyjnych

2. km 15+100,00 do km 16+300,00:

 • profilowanie zahumusowania – nasyp DD-05 w. Puławy Wschód
 • nasyp z dokopu – profilowanie skarpy DP2505L (uzupełnienie wypłukań i reprofilacja rowu i skarpy)

3. km 16+300,00 – 17+375,00:

 • pasy technologiczne – nawierzchnia pasa technologicznego od km 16+500 do 16+950 km (strona lewa i prawa)
 • wiercenie pali pod bramownice w km 16+332, 16+811
 • wykonywanie nawierzchni z destruktu – pasy technologiczne od km 16+488 do km 17+000 (strona lewa i prawa)
 • zahumusowanie 15cm – nawierzchnia pasa technologicznego od km 16+500 do km 16+950 (strona lewa i prawa)
 • geowłóknina w rowie od km 16+850 do km 16+950 (strona lewa)
 • nasyp z wykopu – profilowanie skarpy od km 17+300 do km 17+350 (strona lewa)
 • zahumusowanie 15cm - skarpa oraz rów od km 16+850 do km 16+950 (strona lewa)
 • nasyp z wykopu skarpy i rowu od km 16+850 do km 16+950 (strona lewa)
 • zahumusowanie 15cm – profilowanie skarpy od km 17+300 do km 17+350 (strona lewa)
 • zbrojenie fundamentów pod bramownice – skarpa oraz rów od km 16+850 do km 16+950 (strona lewa)

Sekcja III

Humusowanie

1.km 17+375,00 – 22+425,00:

 • odhumusowanie zjazdów – DD-9.1 oraz DD km (TG) od km 17+578 do km 18+450 (strona prawa)
 • wykonywanie warstwy mrozoochronnej stabilizowanej spoiwem – DD-10 od km 0+666,61 do km 0+710,27 oraz DD-08
 • wstępne rozłożenie i zagęszczenie podbudowy z kłsm 0/31,5 mm – DD-10 od km 0+666,61 do km 0+710,27
 • wykonywanie nasypu – DD km (TG) od km 19+000 do km 19+400
 • wykonywanie podbudowy z kłsm 0/31,5 mm – DD-10 od km 0+050 do km 0+710,27 oraz DD-08
 • wykonywanie nasypu – DD-10 od km 0+000 do km 0+050 oraz DD-08
 • profilowanie terenu między TG a DD i pasy technologiczne wraz z odmulaniem rowu – DD km (TG) od km 19+000 do km 19+400
 • profilowanie rowu od km 20+000 do km 22+000
 • wykonanie warstwy ścieralnej SMA 11S PMB gr. 4cm KR 7 – TG od km 18+100 do km 19+780 (jezdnia prawa)
 • skropienie bitumiczne – TG od km 18+100 do km 19+780
 • rozbiórka starej nawierzchni – DP2507L
 • wykonywanie nawierzchni z destruktu pasy technologiczne od km 19+112 do km 19+500
 • profilowanie skarpy wraz z odmuleniem rowu – TG od km 21+978 do km 22+200 (jezdnia lewa i prawa)
 • wykonywanie nawierzchni z destruktu – DT km (TG) od km 22+494 do km 22+906
 • wykonywanie zjazdów – DP 2507L

BRANŻA MOSTOWA

Sekcja I

1. Wiadukt w ciągu prawej jezdni drogi ekspresowej nad przejściem dla pieszych oraz przejściem dla średnich zwierząt w km 12+031,83:

 • montaż balustrady przy schodach skarpowych

2. Wiadukt w ciągu prawej jezdnia drogi ekspresowej nad linią kolejową PKP nr 7 Warszawa-Dorohusk w km 12+302,52:

 • montaż balustrady przy schodach skarpowych

3. Most nad Kurówką – trasa główna w km 12+776,54:

 • wykonywanie wypełnień ekranów przeciwolśnieniowych

4. Most nad Kurówką – droga dojazdowa w km 0+718,63:

 • umocnienia stożków z kostki brukowej
 • wypełnianie spoin między deskami gzymsowymi
 • wykonywanie gruntu i warstwy nawierzchni izolacji na kapach

Sekcja II

5. Most nad ciekiem „Dopływ spod Sielc Małych” pełniący funkcję przejścia dla małych zwierząt i płazów w km 16+483,00:

 • profilowanie stożków
 • montaż orurowania rowów przy obiekcie

6. Wiadukt nad drogą powiatową nr 2501L w km 17+375,35:

 • montaż ścieków skarpowych

Sekcja III

Oczyszczanie pod wykonanie oznakowania poziomego

7. P-06 (przepust z przejściem dla zwierząt):

 • obruk wylotu
 • kosmetyka betonu przepustu

8. Wiadukt w ciągu drogi gminnej Wronów-Końskowola nad zaprojektowaną drogą ekspresową w km 18+511,99:

 • montaż balustrad przy schodach skarpowych

9. Wiadukt w ciągu drogi powiatowej nr 2507L nad zaprojektowaną drogą ekspresową na węźle Końskowola w km 20+123,03:

 • montaż ścieków skarpowych powierzchniowych

10. Most w ciągu drogi ekspresowej nad ciekiem „Dopływ spod Sielc” umożliwiający migrację zwierząt pod drogą ekspresową w km 22+024,14:

 • montaż balustrad przy schodach skarpowych.

BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA ORAZ TELETECHNICZNA

1. Budowa kanału technologicznego dla odcinka 0+000 - 11+000,00:

 • wykonywanie wykopu
 • układanie i łączenie rur
 • zasypywanie wraz z zagęszczaniem.

2. Węzeł Końskowola – oświetlenie:

 • prostowanie słupów oświetleniowych
 • wykonanie przewiertów sterowanych na trasie kabli zasilających szafki oświetleniowe
 • kopanie rowów kablowych
 • układanie kabli
 • zasypywanie i zagęszczanie – sieci rozdzielcze.

BRANŻA SANITARNA

1. Regulacja włazów studni

2. Wyloty do rowu:

 • obrukowanie
 • ściek skarpowy

3. Wykonanie wylotu z drenażu.

Rondo Azoty II (aneks nr 1)

BRANŻA DROGOWA:

 • podbudowa z mieszanki związanej gr. 15cm (C5/6) – stabilizacja zachodnia część ronda oraz wloty
 • kostka betonowa – chodnik za zatoką autobusową (strona lewa)
 • nasyp z dokopu – nasyp pod chodnik i ścieżkę rowerową za zatoką autobusową prawą
 • krawężnik betonowy zachodnia część ronda oraz wloty
 • krawężnik kamienny zachodnia część ronda oraz wloty
 • wykonanie podbudowy 0/31,5 zachodnia część ronda oraz wloty
 • kostka kamienna (ściek przy zatokach)

BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA ORAZ TELETECHNICZNA

 • kanalizacja TT (demontaż starej kanalizacji).
gddkia

ZAMAWIAJĄCY

Generalna Dyrekcja Dróg
Krajowych i Autostrad,
Oddział w Lublinie

www.gddkia.gov.pl

zdi

KONSULTANT

ZDI Sp. z o.o.
 
 

www.zdizam.pl

budimex

WYKONAWCA

Energopol - Szczecin S.A.
 
 

www.energopol.pl

budimex

WYKONAWCA

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych
Sp. z o.o.
w Zwoleniu

www.prdzwolen.com.pl

Ostatnia aktualizacja:
      04.02.2019
Liczba odsłon: