DATA PODPISANIA UMOWY
O DOFINANSOWANIE

16.11.2017 r.

WARTOŚĆ CAŁKOWITA KONTRAKTU
 

249 397 743,98 PLN

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA
Z UNII EUROPEJSKIEJ

1 178 476 685,47 PLN

WARTOŚĆ CAŁKOWITA PROJEKTU
 (pięć kontraktów)

2 282 411 370,44 PLN

NUMER PROJEKTU

POIS.03.01.00-00-0033/17

NAZWA KONTRAKTU

"Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S17 Garwolin-Kurów na odcinku granica województwa mazowieckiego i lubelskiego - węzeł "Sielce" obecnie "Kurów Zachód" (bez węzła), Część nr 3: odcinek dojazd do przeprawy mostowej na rz. Wiśle w m. Puławy"

AKTUALNOŚCI

 • 26.11.2018

  BRANŻA DROGOWA 1. Montaż konstrukcji wsporczych pod oznakowanie oraz bramownic na I etapie. 2....

  Czytaj więcej...

 • 19.11.2018

  BRANŻA DROGOWA 1. Montaż konstrukcji wsporczych pod oznakowanie oraz bramownic na I etapie 2....

  Czytaj więcej...

BRANŻA DROGOWA

1. Fundamenty pod bramownice

2. Ogrodzenia dróg (11+000-22+902):

 • wbijanie kotew
 • montaż siatki
 • wykonywanie wykopów

3. Montaż oznakowania pionowego

4. Prace porządkowe

Sekcja I

Roboty przygotowawcze do wykonania oznakowania poziomego (trasowanie i czyszczenie nawierzchni)

Montaż oznakowania pionowego

1. km 12+300,0 0-12+800,00:

 • montaż barier h2w4a – L01- L03 Azoty I od km 0+034 do km 0+113 (dwustronnie)
 • montaż barier h1w3a – L03-SP Azoty I
 • montaż barier h1w3a – L01 Azoty I od km 0+041 do km 0+113
 • nasyp z dokopu – przygotowanie koryta pod chodnik i ścieżkę rowerową okolice ronda Azoty I
 • profilowanie i zagęszczanie kruszywa – DD-Azoty
 • obrzeża betonowe – rondo Azoty I
 • nawożenie destruktu km 12+700
 • profilowanie pasa technologicznego – km 12+700
 • korytowanie poboczy pod humus w km 12+700
 • wyprowadzenie rowów – rondo Azoty I (strona prawa i lewa)
 • roboty brukarskie – kostka betonowa – chodnik Azoty I
 • dogęszczanie podłoża pod bariery – km 13+100
 • humusowanie pobocza – rondo Azoty I
 • profilowanie rowów przy studniach – rondo Azoty I
 • prace porządkowe – DD-Azoty
 • prace brukarskie – rondo Azoty I
 • humusowanie – węzeł Azoty I
 • profilowanie pasów technologicznych – węzeł Azoty I

2. km 12+800,00-13+250,00:

 • podbudowa 0/31,5 – profilowanie kruszywa na ścieżce rowerowej DD-Azoty od km 0+600 do km 0+940
 • profilowanie skarp przy moście nad Kurówką (droga dojazdowa w km 0+718,63) -strona prawa i lewa
 • podbudowa wiążąca AC 16W gr. 5cm – Azoty II L06 od km 0+050 do km 0+071,62
 • skropienie niebitumiczne - Azoty II L06 od km 0+050 do km 0+071,62

Sekcja II

Montaż oznakowania pionowego

Roboty przygotowawcze do wykonania oznakowania poziomego (trasowanie i czyszczenie nawierzchni)

Prace porządkowe

1. km 13+800,00 do km 15+100,00:

 • profilowanie skarp – DD-04

2. km 15+100,00 do km 16+300,00:

 • odhumusowanie wraz z profilowaniem koryta – pas technologiczny (TG) od km 15+500 do km 15+722
 • warstwa ścieralna SMA 11S PMB gr. 4cm KR 7 – TG od km 16+000 do km 16+300 (jezdnia prawa)
 • skropienie bitumiczne - TG od km 16+000 do km 16+300 (jezdnia prawa)
 • warstwa ścieralna SMA 11S PMB gr. 4cm KR 7 – TG od km 15+600 do km 16+000 (jezdnia prawa)
 • skropienie bitumiczne – TG od km 15+600 do km 16+000 (jezdnia prawa)

3. km 16+300,00 – 17+375,00:

 • pasy technologiczne – przygotowanie koryta pod pas technologiczny – profilowanie przed stabilizacją wapnem
 • osuszanie podłoża spoiwem – pas technologiczny (TG) od km 17+035 do km 17+370
 • warstwa ścieralna SMA 11S PMB gr. 4cm KR 7- TG od km 16+300 do km 16+970 oraz od km 16+988 do km 17+400 (jezdnia prawa)
 • skropienie bitumiczne – TG od km 16+300 do km 16+970 oraz od km 16+988 do km 17+400 (jezdnia prawa)

Sekcja III

Humusowanie

Roboty przygotowawcze do wykonania oznakowania poziomego (trasowanie i czyszczenie nawierzchni)

Prace porządkowe

Profilowanie rowów i skarp

Zagęszczenie podłoża pod pasy technologiczne

1. km 17+375,00 – 22+425,00:

 • warstwa ścieralna SMA 11S PMB gr. 4cm KR 7 – TG od km 17+400 do km 18+100 (jezdnia prawa)
 • skropienie bitumiczne – TG od km 17+400 do km 18+100 (jezdnia prawa)
 • nawierzchnia – DD-9.1
 • drenaż przeciwskarpy – w. Końskowola łącznica L03 - km 20+710 (strona prawa)
 • montaż barier od km 19+800 do km 20+100
 • wykonywanie odmulania rowu wraz z profilowaniem pobocza – TG od km 19+500 do km 20+096 (jezdnia prawa)
 • zbrojenie fundamentów pod bramownice w km 19+440 oraz w km 19+965
 • profilowanie rowów od km 17+300 do km 17+800
 • montaż barier od km 19+800 do km 20+100 (pas rozdziału)
 • deskowanie fundamentów pod bramownice w km 19+440 oraz w km 19+965
 • wykonywanie nasypu – DD km (TG) od km 19+000 do km 19+400
 • profilowanie rowu lewego – TG od km 17+390 do km 17+900 (jezdnia lewa)
 • zagęszczanie warstwy podbudowy z kruszywa 0/31,5 mm – od km 20+500 do km 20+700
 • warstwa wiążąca AC 16W gr. 5cm - DG Wronów-Końskowola od km 0+125 do km 0+172,34 oraz od km 0+232,34 do km 0+346,14
 • skropienie bitumiczne - DG Wronów-Końskowola od km 0+125 do km 0+172,34 oraz od km 0+232,34 do km 0+346,14
 • wykonanie oznakowania poziomego – TG od km 18+400 do km 20+125
 • wykonanie oznakowania poziomego – TG od km 20+125 do km 22+425 oraz w. Końskowola L01-L06
 • wykonywanie oznakowania poziomego – TG od km 22+425 do km 22+902,65

BRANŻA MOSTOWA

Sekcja I

1. Wiadukt w ciągu prawej jezdnia drogi ekspresowej nad linią kolejową PKP nr 7 Warszawa-Dorohusk w km 12+302,52:

 • montaż klamr rewizyjnych na podporach

2. Most nad Kurówką – trasa główna w km 12+776,54:

 • wykonywanie wypełnień ekranów przeciwolśnieniowych

3. Most nad Kurówką – droga dojazdowa w km 0+718,63:

 • montaż barier energochłonnych
 • umocnienia stożków
 • wypełnianie spoin dylatacji kap chodnikowych

Sekcja II

4. Przejście górne dla zwierząt nad zaprojektowaną drogą ekspresową w km 14+600,00:

 • montaż reperów
 • montaż ekranów przeciwolśnieniowych

5. Wiadukt w ciągu drogi wojewódzkiej nr 824 nad zaprojektowaną drogą ekspresową na węźle Puławy Wschód w km 15+752,29:

 • montaż reperów

6. Most nad ciekiem „Dopływ spod Sielc Małych” pełniący funkcję przejścia dla małych zwierząt i płazów w km 16+483,00:

 • montaż schodów skarpowych

Sekcja III

Oczyszczanie pod wykonanie oznakowania poziomego

7. Wiadukt w ciągu drogi gminnej Wronów-Końskowola nad zaprojektowaną drogą ekspresową w km 18+511,99:

 • montaż ścieku przykrawężnikowego, granitowego
 • montaż reperów

8. Wiadukt w ciągu drogi powiatowej nr 2507L nad zaprojektowaną drogą ekspresową na węźle Końskowola w km 20+123,03:

 • montaż reperów

9. Wiadukt w ciągu drogi gminnej nr 107701L nad zaprojektowaną drogą ekspresową na przejeździe Chrząchówek w km 22+460,57:

 • montaż reperów.

BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA ORAZ TELETECHNICZNA

1. Budowa kanału technologicznego dla odcinka 11+000 - 22+000,00:

 • wykonywanie wykopu
 • układanie i łączenie rur
 • zasypywanie wraz z zagęszczaniem.

2. Węzeł Końskowola – oświetlenie:

 • układanie kabli – sieci rozdzielcze
 • zasypywanie wraz z zagęszczaniem – sieci rozdzielcze.

BRANŻA SANITARNA

1.Zastawki

2. Wyloty do rowu:

 • obrukowanie
 • ściek skarpowy.

Rondo Azoty II (aneks nr 1)

BRANŻA DROGOWA:

 • roboty brukarskie
 • profilowanie nasypu
 • nasyp z dokopu – przygotowanie koryta pod chodnik i ścieżkę rowerową za zatoką autobusową prawą
 • podbudowa 0/31,5 – zachodnia część ronda oraz wloty – dalsze profilowanie i zagęszczanie
 • kostka kamienna (zatoki autobusowe)
 • kostka kamienna (ściek przy zatokach)
 • ścieki i kostka granitowa na zatokach
 • profilowanie kruszywa 0/31,5
 • dogęszczenie kruszywa
 • podbudowa AC 16P gr. 5cm – wlot południowo-zachodni – Al. 1000-lecia PP od km 0+000 do km 0+090 (strona zachodnia)
 • skropienie niebitumiczne – wlot południowo-zachodni – Al. 1000-lecia PP od km 0+000 do km 0+090; dowiązanie do Z.A. Puławy (strona lewa) od km 0+000 do km 0+077,87; wlot południowo-wschodni (strona lewa) od km 0+000 do km 0+050
 • podbudowa AC 22P gr. 10cm – dowiązanie do Z.A. Puławy (strona lewa) od km 0+000 do km 0+077,87; wlot południowo-wschodni (strona lewa) od km 0+000 do km 0+050
 • doprofilowanie kruszywa
 • układanie ścieku i kostki granitowej
 • wykonanie tymczasowej organizacji poziomej – ściek i kostka granitowa – zatoki autobusowe
 • zmiana tymczasowej organizacji ruchu
 • udostępnienie do ruchu zachodnią stronę aneksu.

BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA ORAZ TELETECHNICZNA:

 • ustawianie fundamentów słupów oświetleniowych.
gddkia

ZAMAWIAJĄCY

Generalna Dyrekcja Dróg
Krajowych i Autostrad,
Oddział w Lublinie

www.gddkia.gov.pl

zdi

KONSULTANT

ZDI Sp. z o.o.
 
 

www.zdizam.pl

budimex

WYKONAWCA

Energopol - Szczecin S.A.
 
 

www.energopol.pl

budimex

WYKONAWCA

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych
Sp. z o.o.
w Zwoleniu

www.prdzwolen.com.pl

Ostatnia aktualizacja:
      04.02.2019
Liczba odsłon: