DATA PODPISANIA UMOWY
O DOFINANSOWANIE

16.11.2017 r.

WARTOŚĆ CAŁKOWITA KONTRAKTU
 

249 397 743,98 PLN

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA
Z UNII EUROPEJSKIEJ

1 178 476 685,47 PLN

WARTOŚĆ CAŁKOWITA PROJEKTU
 (pięć kontraktów)

2 282 411 370,44 PLN

NUMER PROJEKTU

POIS.03.01.00-00-0033/17

NAZWA KONTRAKTU

"Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S17 Garwolin-Kurów na odcinku granica województwa mazowieckiego i lubelskiego - węzeł "Sielce" obecnie "Kurów Zachód" (bez węzła), Część nr 3: odcinek dojazd do przeprawy mostowej na rz. Wiśle w m. Puławy"

AKTUALNOŚCI

 • 26.11.2018

  BRANŻA DROGOWA 1. Montaż konstrukcji wsporczych pod oznakowanie oraz bramownic na I etapie. 2....

  Czytaj więcej...

 • 19.11.2018

  BRANŻA DROGOWA 1. Montaż konstrukcji wsporczych pod oznakowanie oraz bramownic na I etapie 2....

  Czytaj więcej...

BRANŻA DROGOWA

1. Ogrodzenia dróg (11+000-22+902):

 • wbijanie kotew
 • montaż siatki
 • wykonywanie wykopów

2. Fundamenty pod bramownice

3. Fundamenty konstrukcji wsporczych pod oznakowanie

4. Oznakowanie pionowe

Sekcja I

1. km 10+983,28 – 12+300,00:

 • pas technologiczny od km 10+983 do km 12+400 (strona prawa)
 • zahumusowanie 15cm – humusowanie skarpy za pasem technologicznym od km 10+983 do km 11+700 (strona prawa)

2. km 12+300,00-12+800,00:

 • roboty brukarskie – kostka betonowa – chodnik Azoty I
 • podbudowa 0/31,5 – ścieżki rowerowe przy rondzie Azoty I
 • zahumusowanie 15cm – humusowanie skarpy i poboczy drogi – DD-Azoty
 • warstwa ścieralna AC 11S PMB gr. 4cm – DD-Azoty
 • skropienie bitumiczne – DD-Azoty
 • geowłóknina w rowie – Azoty I

3. km 12+800,00-13+250,00:

 • kruszywo drogi dojazdowe – DD-02

Sekcja II

1. km 13+800,00 – 15+100,00:

 • zahumusowanie 15cm – humusowanie skarpy i rowu wzdłuż drogi DD-04
 • oznakowanie poziome – czyszczenie nawierzchni DD-04 przed wykonaniem oznakowania poziomego
 • przejazd mokry przez pas technologiczny – przejazdy mokre przy zbiornikach filtracyjnych 14+040, 14+870 (strona prawa)

2. km 15+100,00 do km 16+300,00:

 • nasyp z dokopu – nasyp uzupełniający w poboczu DD-07
 • zahumusowanie 15cm – humusowanie skarpy i rowu wzdłuż drogi DD-04 oraz humusowanie teren płaskiego węzeł Puławy Wschód
 • wykonywanie podbudowy z kłsm 0/31,5 mm – DD-05 od km 0+153 do km 0+143
 • wykonywanie nawierzchni z destruktu – DT od km 15+803 – zawrotka
 • wykop
 • pasy technolgiczne

3. km 16+300,00 – 17+375,00:

 • ściek korytowy w pasie rozdziału
 • zahumusowanie 30cm – prace porządkowe w pasie rozdziału od km 16+300 do km 16+900

Sekcja III

Humusowanie

1. km 17+375,00 – 22+425,00:

 • warstwa mrozoochronna stabilizowana spoiwem – DD-08 od km 0+000 do km 0+600
 • wykop rowu lewego wraz z profilowaniem skarpy – TG od km 20+000 do km 20+100 wraz z łącznicą L02
 • wykonywanie nasypu uzupełniającego pobocze – DD-07
 • wykonywanie podbudowy z kłsm 0/31,5 mm – DD-13 od km 0+000 0+678
 • wykonywanie nawierzchni z destruktu – DT od km 16+955 do km 17+003 (strona lewa) oraz DT od km 18+450 do km 18+570 (strona prawa)
 • podbudowa z kruszywa 0/31,5 – DD-11, DD-13
 • umocnienie skarp płytami ażurowymi od km 22+225 do km 22+377

BRANŻA MOSTOWA

Sekcja I

1. Wiadukt w ciągu prawej jezdnia drogi ekspresowej nad przejściem dla pieszych oraz przejściem dla średnich zwierząt (korytarz ekologiczny) w km 12+031,83:

 • montaż obróbki ekranów przeciwolśnieniowych

2. Most nad Kurówką (droga dojazdowa) w km 0+718,63:

 • hydrofobizacja skrzydeł obiektu

3. Most nad Kurówką (trasa główna) w km 12+776,54:

 • hydrofobizacja ustroju i skrzydeł obiektu

Sekcja II

4. Wiadukt zintegrowany z przejściem dla dużych zwierząt umożliwiający migrację zwierząt pod drogą ekspresową w km 16+979,06:

 • hydrofobizacja skrzydeł obiektu

Sekcja III

5. Wiadukt w ciągu drogi gminnej Wronów-Końskowola nad zaprojektowaną drogą ekspresową w km 18+511,99:

 • montaż balustrad U-11a

6. Most w ciągu drogi ekspresowej nad ciekiem „Dopływ spod Sielc” umożliwiający migrację dużych zwierząt pod drogą ekspresową w km 22+024,14:

 • montaż obróbki ekranów przeciwolśnieniowych
 • hydrofobizacja skrzydeł obiektu

BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA ORAZ TELETECHNICZNA

1. Węzeł Końskowola (oświetlenie):

 • czyszczenie terenu
 • malowanie oznaczeń na słupach

Rondo Azoty II (aneks nr 1)

BRANŻA DROGOWA:

 • roboty brukarskie – kostka betonowa, kostka kamienna na zatokach autobusowych oraz pierścień ronda
 • warstwa ścieralna AC 11S PMB gr. 4cm – rondo Azoty II – wlot południowo-zachodni dowiązanie do Al. Tysiąclecia PP od km 0+000 do km 0+213,83 (strona lewa)
 • skropienie bitumiczne - rondo Azoty II – wlot południowo-zachodni dowiązanie do Al. Tysiąclecia PP od km 0+000 do km 0+213,83 (strona lewa)
 • nasyp z dokopu – nasyp uzupełniający w poboczu.
gddkia

ZAMAWIAJĄCY

Generalna Dyrekcja Dróg
Krajowych i Autostrad,
Oddział w Lublinie

www.gddkia.gov.pl

zdi

KONSULTANT

ZDI Sp. z o.o.
 
 

www.zdizam.pl

budimex

WYKONAWCA

Energopol - Szczecin S.A.
 
 

www.energopol.pl

budimex

WYKONAWCA

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych
Sp. z o.o.
w Zwoleniu

www.prdzwolen.com.pl

Ostatnia aktualizacja:
      04.02.2019
Liczba odsłon: