DATA PODPISANIA UMOWY
O DOFINANSOWANIE

16.11.2017 r.

WARTOŚĆ CAŁKOWITA KONTRAKTU
 

249 397 743,98 PLN

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA
Z UNII EUROPEJSKIEJ

1 178 476 685,47 PLN

WARTOŚĆ CAŁKOWITA PROJEKTU
 (pięć kontraktów)

2 282 411 370,44 PLN

NUMER PROJEKTU

POIS.03.01.00-00-0033/17

NAZWA KONTRAKTU

"Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S17 Garwolin-Kurów na odcinku granica województwa mazowieckiego i lubelskiego - węzeł "Sielce" obecnie "Kurów Zachód" (bez węzła), Część nr 3: odcinek dojazd do przeprawy mostowej na rz. Wiśle w m. Puławy"

AKTUALNOŚCI

 • 26.11.2018

  BRANŻA DROGOWA 1. Montaż konstrukcji wsporczych pod oznakowanie oraz bramownic na I etapie. 2....

  Czytaj więcej...

 • 19.11.2018

  BRANŻA DROGOWA 1. Montaż konstrukcji wsporczych pod oznakowanie oraz bramownic na I etapie 2....

  Czytaj więcej...

 

BRANŻA DROGOWA

1. Ogrodzenia dróg (11+000-22+902):

 • wbijanie kotew
 • montaż siatki
 • wykonywanie wykopów

2. Fundamenty konstrukcji wsporczych pod oznakowanie

3. Oznakowanie pionowe

4. Wykonywanie fundamentów oraz montaż konstrukcji bramownic

5. Przejazd mokry przez pas technologiczny

Sekcja I

1. km 10+983,28 – 12+300,00:

 • pas technologiczny od km 10+983 do km 12+400 (strona prawa)
 • oznakowanie poziome od km 10+983 do km 12+300 – czyszczenie przed wykonaniem oznakowania (jezdnia lewa)
 • wykop – odmulenie rowu od km 10+983 do km 12+400 (strona prawa)

2. km 12+300,00-12+800,00:

 • oznakowanie poziome – czyszczenie przed wykonaniem oznakowania (jezdnia lewa)
 • wykop rowu lewego od km 12+400 do km 12+700

3. km 12+800,00-13+250,00:

 • kruszywo drogi dojazdowe – profilowanie kruszywa na DD-02
 • wykop – rozbiórka zjazdu, profilowanie skarpy i rowu około km 13+100
 • zahumusowanie 30cm – koszenie pasa rozdziału
 • oznakowanie poziome – czyszczenie przed wykonaniem oznakowania (jezdnia lewa)

4. km 13+250,00-13+800,00:

 • oznakowanie poziome – czyszczenie przed wykonaniem oznakowania (jezdnia lewa)

Sekcja II

1. km 13+800,00 – 15+100,00:

 • wykop – rozbiórka zjazdu za obiektem PZGd-03, wykop rowu, profilowanie skarpy
 • zahumusowanie 15cm – rów i skarpa DD-04 za PZGd-03
 • oznakowanie poziome – czyszczenie przed wykonaniem oznakowania (jezdnia lewa)

2. km 15+100,00 do km 16+300,00:

 • oznakowanie poziome – czyszczenie przed wykonaniem oznakowania poziomego – DD-04
 • zahumusowanie 15cm – humusowanie terenu płaskiego węzeł Puławy Wschód
 • wykop – profilowanie pasa technologicznego w rejonie przejazdów mokrych pod obiektem WD-04
 • drogi dojazdowe – profilowanie i zagęszczanie pobocza na drodze DD-04
 • wykop – DP2507L rów prawy
 • pasy technologiczne- koryto pod pas technologiczny
 • wykop rowu lewego – TG od km 15+500 do km 15+550

3. km 16+300,00 – 17+375,00:

 • pasy technologiczne – okolice obiektu WS-06
 • zahumusowanie 15cm – umacnianie rowu elementami betonowymi przy WS-06 (strona prawa)

Sekcja III

Humusowanie

1. km 17+375,00 – 22+425,00:

 • podbudowa z kruszywa 0/31,5 – DD-11, DD-13
 • umocnienia skarp płytami ażurowymi od km 22+225 do km 22+377
 • warstwa wiażąca AC 16W gr. 5cm KR-1 – DD-13 od km 0+000 do km 0+667,87
 • skropienie bitumiczne - DD-13 od km 0+000 do km 0+667,87
 • wykonywanie nawierzchni z destruktu
 • wykonywanie podbudowy z kłsm 0/31,5 – DD-12 od km 0+250 do km 1+878
 • zagęszczanie odbudowy z kłsm 0/31,5 – DD-11 od km 0+000 do km 0+305 oraz DD-12 od km 0+450 do km 1+787
 • wykop przejazdów z przelewem – DD-11 od km 0+000 do km 0+305
 • uzupełnianie wypłukań skarp nasypu – TG od km 17+800 do km 19+900 (jezdnia lewa)
 • uzupełnianie wypłukań skarp – TG od km 20+100 do km 22+000 (jezdnia lewa)
 • profilowanie rowów przy cieku bez nazwy – okolice obiektu MS-10
 • warstwa wiążąca AC16W gr. 5cm KR-1 – DD-10 od km 0+000 do km 0+525 oraz od km 0+630 do km 0+710; DG Wronów-Końskowola od km 0+000 do km 0+120
 • skropienie bitumiczne - DD-10 od km 0+000 do km 0+525 oraz od km 0+630 do km 0+710; DG Wronów-Końskowola od km 0+000 do km 0+120
 • wykonywanie warstwy mrozoohcronnej stabilizowanej cementem – DD-12 od km 0+000 do km 0+250
 • zagęszczenie podbudowy z kłsm 0/31,5mm – DD-12 od km 0+250 do km 1+878
 • uzupełnianie wypłukań skarp nasypu – TG od km 20+200 do km 20+700 (jezdnia prawa)
 • warstwa ścieralna AC 11S gr. 4cm KR-1 – DD-13 od km 0+000 do km 0+667
 • skropienie bitumiczne - DD-13 od km 0+000 do km 0+667
 • warstwa wiążąca AC 16W gr. 5cm KR1 – DD-11 od km 0+000 do km 0+309
 • skropienie bitumiczne – DD-11 od km 0+000 do km 0+309

BRANŻA MOSTOWA

Sekcja I

1. Wiadukt w ciągu prawej jezdnia drogi ekspresowej nad przejściem dla pieszych oraz przejściem dla średnich zwierząt (korytarz ekologiczny) w km 12+031,83:

 • montaż obróbki ekranów przeciwolśnieniowych

Sekcja III

2. Wiadukt w ciągu drogi gminnej Wronów-Końskowola nad zaprojektowaną drogą ekspresową w km 18+511,99:

 • obruk stożków

BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA ORAZ TELETECHNICZNA

1.Węzeł Końskowola (oświetlenie):

 • stawianie słupów
 • łączenie słupów

2. Budowa kanału technologicznego w km 11+000,00 – 22+000,00:

 • wykonywanie wykopu
 • układanie i łączenie rur
 • zagęszczanie wraz z zasypywaniem.

3. Węzeł Puławy Wschód (oświetlenie):

 • zabudowanie brakującego elementu słupa

Rondo Azoty II (aneks nr 1)

BRANŻA DROGOWA:

 • nasyp z dokopu – nasyp uzupełniający w poboczu
 • roboty brukarskie – kostka betonowa, kostka kamienna na zatokach autobusowych oraz pierścień ronda
 • oznakowanie poziome – czyszczenie wraz z trasowaniem przed wykonaniem oznakowania
 • zahumusowanie 15cm – humusowanie tarczy ronda i wysp kanalizujących
 • oznakowanie poziome – wykonywanie oznakowania poziomego.
gddkia

ZAMAWIAJĄCY

Generalna Dyrekcja Dróg
Krajowych i Autostrad,
Oddział w Lublinie

www.gddkia.gov.pl

zdi

KONSULTANT

ZDI Sp. z o.o.
 
 

www.zdizam.pl

budimex

WYKONAWCA

Energopol - Szczecin S.A.
 
 

www.energopol.pl

budimex

WYKONAWCA

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych
Sp. z o.o.
w Zwoleniu

www.prdzwolen.com.pl

Ostatnia aktualizacja:
      04.02.2019
Liczba odsłon: