DATA PODPISANIA UMOWY
O DOFINANSOWANIE

16.11.2017 r.

WARTOŚĆ CAŁKOWITA KONTRAKTU
 

249 397 743,98 PLN

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA
Z UNII EUROPEJSKIEJ

1 178 476 685,47 PLN

WARTOŚĆ CAŁKOWITA PROJEKTU
 (pięć kontraktów)

2 282 411 370,44 PLN

NUMER PROJEKTU

POIS.03.01.00-00-0033/17

NAZWA KONTRAKTU

"Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S17 Garwolin-Kurów na odcinku granica województwa mazowieckiego i lubelskiego - węzeł "Sielce" obecnie "Kurów Zachód" (bez węzła), Część nr 3: odcinek dojazd do przeprawy mostowej na rz. Wiśle w m. Puławy"

AKTUALNOŚCI

 • 26.11.2018

  BRANŻA DROGOWA 1. Montaż konstrukcji wsporczych pod oznakowanie oraz bramownic na I etapie. 2....

  Czytaj więcej...

 • 19.11.2018

  BRANŻA DROGOWA 1. Montaż konstrukcji wsporczych pod oznakowanie oraz bramownic na I etapie 2....

  Czytaj więcej...

BRANŻA DROGOWA

1. Ogrodzenia dróg (11+000-22+902):

 • wbijanie kotew
 • montaż siatki
 • wykonywanie wykopów

2. Fundamenty konstrukcji wsporczych pod oznakowanie

3.Oznakowanie pionowe

4. Wykonywanie fundamentów oraz montaż bramownic dwujezdniowych

5. Roboty brukarskie – ściek skarpowy i trójkątny

6. Wiercenie pali pod wysięgniki pod oznakowanie pionowe

7.Prace porządkowe – czyszczenie korytek ściekowych odmulanie rowów oraz profilowanie

Sekcja I

1. km 10+983,28 – 12+300,00:

 • oznakowanie poziome od km 10+983 do km 12+300 – czyszczenie przed wykonaniem oznakowania (jezdnia lewa)
 • wykop – odmulenie rowu od km 10+983 do km 12+400 (strona prawa)
 • zahumusowanie 15cm – humusowanie pobocza (jezdnia lewa) od km 10+983 do km 12+400
 • zahumusowanie 30cm – humusowanie pasa rozdziału od km 10+983 do km 12+400 (od strony jezdni lewej)
 • profilowanie kruszywa pod ścieżki rowerowe – humusowanie pobocza od km 10+983 do km 12+400 (jezdnia lewa)
 • prace porządkowe w pasie rozdziału od km 10+983 do km 12+400

2. km 12+300,00-12+800,00:

 • oznakowanie poziome – czyszczenie oraz wykonanie oznakowania poziomego (jezdnia lewa)
 • podbudowa 0/31,5 – podbudowa z kruszywa pod ścieżki rowerowe DD-Azoty

3. km 12+800,00-13+250,00:

 • oznakowanie poziome – czyszczenie oraz wykonanie oznakowania poziomego (jezdnia lewa) – DD-Azoty
 • podbudowa 0/31,5 – podbudowa z kruszywa pod ścieżki rowerowe DD-Azoty

4. km 13+250,00-13+800,00:

 • oznakowanie poziome – czyszczenie oraz wykonanie oznakowania poziomego (jezdnia lewa)
 • roboty brukarskie – naprawa uszkodzonych korytek ściekowych od km 13+000 do km 14+500 (jezdnia lewa)

Sekcja II

1. km 13+800,00 – 15+100,00:

 • oznakowanie poziome – czyszczenie oraz wykonanie oznakowania poziomego (jezdnia lewa)
 • naprawa wypłukań skarpy i pobocza – rejon węzła Puławy Wschód od km 14+600 do km 15+500 (jezdnia lewa)
 • zahumusowanie 15cm – rów i skarpa DD-04 za PZGd-03
 • odmulenie rowu – DP2505L

2. km 15+100,00 do km 16+300,00:

 • wykop – wykop rowu przy drodze DW824 przy obiekcie WD-04
 • oznakowanie poziome – czyszczenie oraz wykonanie oznakowania poziomego (jezdnia lewa)
 • zahumusowanie 15cm – naprawa wypłukań skarp i poboczy w rejonie węzła Puławy Wschód
 • zahumusowanie 30cm – humusowanie pasa rozdziału od km 15+500 do km 15+550
 • umocnienie rowu – umocnienie rowu elementami betonowymi przy WS-06 (strona lewa)
 • profilowanie pasa technologicznego od km 16+380 do km 16+480
 • roboty brukarskie – ścieki skarpowe pod obiektem WD-04
 • rozbiórka wjazdów wraz z wykopaniem rowów w km 15+550 (strona prawa), 16+300 (strona lewa), 16+800 (strona lewa)
 • zahumusowanie 15cm – humusowanie terenu płaskiego przy DP2505L (strona lewa)
 • prace porządkowe na węźle Puławy Wschód

3. km 16+300,00 – 17+375,00:

 • umocnienie rowu – umocnienie rowu elementami betonowymi przy WS-06 (strona prawa)
 • profilowanie i zagęszczanie kruszywa – DD-08
 • dokończenie pasa technologicznego od km 16+380 do km 16+480 (strona prawa)
 • profilowanie skarpy i odmulenie rowu od WS-06 do WS-07
 • koszenie pasa rozdziału i poboczy – TG około km 16+400

Sekcja III

Profilowanie i zagęszczanie podbudowy z kruszywa 0/31,5

Humusowanie

Naprawa wypłukań skarp

Odmulenie rowu

Czyszczenie pod wykonanie oznakowania poziomego

Zagęszczenie pasów technologicznych

1. km 17+375,00 – 22+425,00:

 • warstwa ścieralna AC 11S gr. 4cm KR-1 – DD-10 od km 0+000 do km 0+525 oraz od km 0+630 do km 0+710 oraz DD-11 od km 0+000 do k 0+309
 • skropienie bitumiczne - DD-10 od km 0+000 do km 0+525 oraz od km 0+630 do km 0+710
 • warstwa wiążąca AC 16W gr. 5cm KR-1 – DD-12 od km 0+750 do km 1+852
 • skropienie bitumiczne - DD-12 od km 0+750 do km 1+852
 • wykonanie zjazdów – DD-13
 • umocnienia skarp ażurami od km 22+225 do km 22+377 (strona lewa)
 • podbudowa 0/31,5 – DD-08 oraz DD-12
 • warstwa ścieralna AC 11S gr. 4cm KR-1 – DD-12 od km 1+300 do km 1+852
 • warstwa wiążąca AC 16W gr. 5cm KR-1 – DD-12 od km 0+500 do km 1+300
 • skropienie bitumiczne – DD-12 od km 0+500 do km 1+852
 • pasy technologiczne od km 21+800 do km 22+000 (strona prawa)
 • roboty brukarskie – ścieki skarpowe pod obiektem WD-09
 • warstwa ścieralna AC 11S gr. 4cm KR-1 – DD-12 od km 0+000 do km 0+500
 • skropienie bitumiczne - DD-12 od km 0+000 do km 0+500
 • roboty brukarskie – ściek typu mulda – w pasie rozdziału przed obiektem MS-10
 • profilowanie i zagęszczanie pasa technologicznego drogi gminnej DG 107701L (strona prawa)
 • przygotowanie podłoża pod pas technologiczny przed obiektem MS-10 (strona prawa)
 • umocnienie skarpy płytami ażurowymi oraz umocnienie rowu elementami betonowymi przy obiekcie WD-08
 • przygotowanie koryta pod pas technologiczny – obiekt WD-09 (strona lewa)
 • warstwa wiążąca AC 16W gr. 5cm KR-1 – DD-08 od km 0+000 do km 1+126
 • skropienie bitumiczne - DD-08 od km 0+000 do km 1+126
 • odmulanie rowu i profilowanie skarp przy łącznicach, czyszczenie nawierzchni jezdni lewej przed wykonaniem oznakowania poziomego – węzeł Końskowola
 • koszenie pobocza i terenów płaskich – węzeł Końskowola

 

BRANŻA MOSTOWA

Porządkowanie terenu przy obiektach inżynierskich

Sekcja II

1. Wiadukt z przejściem dla dużych zwierząt umożliwiający migrację pod drogą ekspresową w km 16+979,06:

 • montaż balustrad przy schodach skarpowych

2. Wiadukt nad drogą powiatową nr 2501L w km 17+375,35:

 • montaż balustrad przy schodach skarpowych

Sekcja III

3. Wiadukt w ciągu drogi gminnej Wronów-Końskowola nad zaprojektowaną drogą ekspresową w km 18+511,99:

 • obruk stożków.

BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA ORAZ TELETECHNICZNA

1. Węzeł Końskowola (oświetlenie):

 • usuwanie usterek

2. Budowa kanału technologicznego w km 11+000,00 – 22+000,00:

 • wykonywanie wykopu
 • układanie i łączenie rur
 • zagęszczanie wraz z zasypywaniem.

Rondo Azoty II (aneks nr 1)

BRANŻA DROGOWA:

 • podbudowa 0/31,5 – podbudowa z kruszywa na ścieżkach rowerowych i ciągach pieszo-rowerowych
 • roboty brukarskie – kostka kamienna na pierścieniu ronda.
gddkia

ZAMAWIAJĄCY

Generalna Dyrekcja Dróg
Krajowych i Autostrad,
Oddział w Lublinie

www.gddkia.gov.pl

zdi

KONSULTANT

ZDI Sp. z o.o.
 
 

www.zdizam.pl

budimex

WYKONAWCA

Energopol - Szczecin S.A.
 
 

www.energopol.pl

budimex

WYKONAWCA

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych
Sp. z o.o.
w Zwoleniu

www.prdzwolen.com.pl

Ostatnia aktualizacja:
      04.02.2019
Liczba odsłon: