DATA PODPISANIA UMOWY
O DOFINANSOWANIE

16.11.2017 r.

WARTOŚĆ CAŁKOWITA KONTRAKTU
 

249 397 743,98 PLN

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA
Z UNII EUROPEJSKIEJ

1 178 476 685,47 PLN

WARTOŚĆ CAŁKOWITA PROJEKTU
 (pięć kontraktów)

2 282 411 370,44 PLN

NUMER PROJEKTU

POIS.03.01.00-00-0033/17

NAZWA KONTRAKTU

"Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S17 Garwolin-Kurów na odcinku granica województwa mazowieckiego i lubelskiego - węzeł "Sielce" obecnie "Kurów Zachód" (bez węzła), Część nr 3: odcinek dojazd do przeprawy mostowej na rz. Wiśle w m. Puławy"

AKTUALNOŚCI

 • 26.11.2018

  BRANŻA DROGOWA 1. Montaż konstrukcji wsporczych pod oznakowanie oraz bramownic na I etapie. 2....

  Czytaj więcej...

 • 19.11.2018

  BRANŻA DROGOWA 1. Montaż konstrukcji wsporczych pod oznakowanie oraz bramownic na I etapie 2....

  Czytaj więcej...

BRANŻA DROGOWA

1. Ogrodzenia dróg (11+000-22+902):

 • wbijanie kotew
 • montaż siatki
 • wykonywanie wykopów

2. Konstrukcje wsporcze pod oznakowanie

3. Oznakowanie pionowe

4. Montaż bramownic

5. Koszenie i prace porządkowe

6. Roboty brukarskie

7. Wykonanie oznakowania poziomego (jezdnia prawa) – linie krawędziowe oraz czyszczenie nawierzchni jezdni prawej przed wykonaniem oznakowania poziomego

Sekcja I

1. km 10+983,28 – 12+300,00:

 • czyszczenie nawierzchni przed wykonaniem oznakowania poziome rozbiórka przejazdu przez pas rozdziału – przy węźle Dęblińska
 • montaż barier w pasie rozdziału od km 12+030 do km 12+100
 • montaż osłon przeciwolśnieniowych od km 11+000 do km 13+000

2. km 12+300,00-12+800,00:

 • profilowanie terenu płaskiego – w. Azoty I (strona prawa) za WS-02
 • humusowanie terenu płaskiego – w. Azoty I oraz za WS-02

3. km 12+800,00-13+250,00:

 • humusowanie skarpy i rowu prawego – DD-Azoty

Sekcja II

1. km 13+800,00 – 15+100,00:

 • profilowanie skarpy od km 14+100 do km 14+200 (strona lewa)
 • pas technologiczny – wyprofilowanie i zagęszczanie w km około 14+200
 • humusowanie wraz z profilowaniem terenu płaskiego – pomiędzy TG a DD-04 w km około 14+200
 • humusowanie rowu lewego od km 13+500 do km 15+500

2. km 15+100,00 do km 16+300,00:

 • montaż barier skrajnych – zamykanie wjazdów technologicznych przed obiektem WD-04 (strona prawa), przed WD-09 (strona lewa), zjazd na DD-06 (strona lewa)
 • odmulanie rowu oraz ponowne wyprofilowanie rowu i skarp od km 14+400 do km 15+000 (strona lewa) oraz od km 16+000 do km 16+500 (strona lewa)
 • zagęszczanie nawierzchni pasa technologicznego od km 15+500 do km 15+780 (strona lewa)
 • podbudowa z kruszywa na zjeździe z DD-04 na pas technologiczny około km 15+500 (strona lewa)

Sekcja III

1. km 17+375,00 – 22+425,00:

 • profilowanie zahumusowania teren płaski za obiektem WD-09 (strona prawa)
 • umocnienie skarpy płytami ażurowymi przed obiektem WD-08 (strona prawa)
 • profilowanie terenu płaskiego przed WD-09 (strona lewa)
 • warstwa ścieralna AC 11S gr. 4cm KR-1 – DD-08 od km 0+520 do 1+126
 • skropienie bitumiczne - DD-08 od km 0+520 do 1+126
 • profilowanie zahumusowania od km 19+050 do km 19+200 (strona prawa)
 • nawierzchnia pasa technologicznego – pod obiektem WD-09 (strona lewa)
 • zagęszczanie nawierzchni z kruszywa – drogi DD-09
 • odmulenie rowu i profilowanie skarp – węzeł Końskowola (łącznice)
 • montaż barier skrajnych – zamykanie wjazdów technologicznych przed obiektem WD-09 (strona lewa), zjazd na DD-08 (strona lewa)
 • wykop rowu – rozbiórka zjazdów na plac – przed WD-09 (strona lewa), zjazd na DD-08 w km 17+900
 • przygotowanie koryta pod pas technologiczny pod przejazdy z przelewem pod obiektem WD-08
 • humusowanie terenu płaskiego – w. Końskowola (strona prawa)
 • humusowanie rowu – L01 w. Końskowola
 • humusowanie rowu prawego od km 20+400 do km 20+700
 • umocnienie rowów wzdłuż drogi Wronów-Końskowola elementami betonowymi
 • przejazdy mokre pod obiektem – WD-08

BRANŻA MOSTOWA

Porządkowanie terenu przy obiektach inżynierskich

Sekcja II

1. Most nad Kurówką (droga dojazdowa w km 0+718,63):

 • montaż barieroporęczy na obiekcie

Sekcja III

2. Wiadukt zintegrowany z przejściem dla dużych zwierząt umożliwiający migrację zwierząt pod drogą ekspresową w km 16+979,06:

 • montaż barieroporęczy na obiekcie.

BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA ORAZ TELETECHNICZNA

1. Budowa kanału technologicznego w km 11+000,00 – 22+000,00:

 • wykonywanie wykopu
 • układanie i łączenie rur
 • zagęszczanie wraz z zasypywaniem.

Rondo Azoty II (aneks nr 1)

BRANŻA DROGOWA:

 • podbudowa 0/31,5 – podbudowa z kruszywa na ścieżkach rowerowych i ciągach pieszo-rowerowych
 • profilowanie i zagęszczanie pobocza za chodnikiem (strona lewa)
 • roboty brukarskie – kostka kamienna na przejeździe dla pojazdów ponad normatywnych.
gddkia

ZAMAWIAJĄCY

Generalna Dyrekcja Dróg
Krajowych i Autostrad,
Oddział w Lublinie

www.gddkia.gov.pl

zdi

KONSULTANT

ZDI Sp. z o.o.
 
 

www.zdizam.pl

budimex

WYKONAWCA

Energopol - Szczecin S.A.
 
 

www.energopol.pl

budimex

WYKONAWCA

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych
Sp. z o.o.
w Zwoleniu

www.prdzwolen.com.pl

Ostatnia aktualizacja:
      04.02.2019
Liczba odsłon: